Suunta-palvelun perusteet

Kaikki työterveysyhteistyölle keskeiset palvelut löytyvät lokakuun 2022 lopussa Suunta-palvelusta. Suunta mahdollistaa mm. digitaalisen toimintasuunnitelman rakentamisen, ketterän viestinnän työterveystiimin kanssa ja työterveyden tulosten seurannan. Webinaarissamme saat käytännönläheisen katsauksen palvelun ominaisuuksiin ja demon toiminnallisuuksista.

Webinaarissa kysyttyä

Käyttöoikeudet ja tekniset ominaisuudet

Kyllä. Suunta-palveluun kirjautuminen tapahtuu vahvalla tunnistautumisella, jolloin käytössä on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Käyttöoikeudet on rajattu asiakasnumerotasolle, joten Esihenkilö-roolilla on näkyvyys koko yrityskortin tietoihin.

Tämä onnistuu vain Terveystalolta, joten ota yhteys suuntatuki@terveystalo.com. 

Yrityksen pääkäyttäjä voi tarkistaa oikeudet käyttövaltuushallinnasta ja muokata niitä tarvittaessa.

Ei. Tämä tulee lisätä erikseen.

Tähän on olemassa 2 vaihtoehtoista syytä:

1) Pienillä asiakkuuksilla tietosuojarajat voivat estää tiettyjen lukujen näkymisen.

2) Käyttöoikeusrajaukset voivat olla kyseisen käyttäjän kohdalla väärin määritetty. Oman yrityksen pääkäyttäjän kanssa tulisi tarkistaa onko kyseiselle käyttäjälle asetettu pääsy kaikkiin tarpeellisiin näkymiin.

Jos näkyvyys näistä huolimatta poikkeaa oletetusta, ota yhteyttä omaan työterveystiimiin tai suuntatuki@terveystalo.com.

Ei voi. Rakenne tulee suoraan lähdejärjestelmästä ja on sama, mikä yrityksen kanssa on sovittu.

Ei voi. Pääkäyttäjän oikeuksien päivitys onnistuu ainoastaan ottamalla yhteyttä suuntatuki@terveystalo.com

Ei ole, Oikeuden voi lisätä ottamalla yhteyttä suuntatuki@terveystalo.com

Yritys määrittää itse kenelle antaa minkäkin tasoisen käyttöoikeuden. Oikeudet tulee määrittää jokaiselle yrityskortille/asiakasnumerolle erikseen. Roolin voi antaa HR-partnerille, vaikka hän ei olisi yrityksessä esihenkilöasemassa.

Tiedot näytetään aina asiakasnumerotasolla ja niistä asiakasnumeroista, joihin on annettu käyttöoikeus.

Kyllä, esihenkilö-roolilla voi kirjata näitä tietoja.

Terveystalosta ei myönnetä pääkäyttäjäoikeuksia asiakasyrityksen ulkopuolelle. Asiakkaalla tulee aina olla myös oman organisaation nimetty pääkäyttäjä, joka voi lisätä oikeudet tarvittaessa myös asiakasyrityksen ulkopuolelle.

Toiminnallisuudet

Tämä toimii myös jatkossa kuten nyt, eli tulevat Suunnan lisäksi myös sähköpostiin.

Suunta-palvelun käyttöliittymä on olemassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toimintasuunntileman yrityskohtaiset sisällöt tiimi kirjoittaa sillä kielellä mikä on sovittu asiakkaan kanssa.

Osioista raportointi on toistaiseksi ainoa, jossa on vain suomenkielinen käyttöliittymä.

Ei voi. Dokumentin voi vain ladata omalle koneelle, tallentaa uusiksi ja viedä takaisin Suuntaan.

Ei tarvitse. Poissaolot eivät tallennu Suuntaan, vaan ne siirretään Suunnan kautta potilastietojärjestelmään. Jos ne on jo kertaaleen toimitettu toista kautta (Siriuksesta), tuplatyötä ei tarvitse tehdä. Siriuksesta poissaolot siirtyvät viivellä. Suunnassa oleva raportointi osaa tunnistaa pällekkäiset poissaolot, eikä esitä niitä yhtä aikaa.

Ei. Etusivun mittarit-osiossa ei ole tulostettavia näkymiä, mutta raportointi-osiosta löytyy runsaasti erilaisia näkymiä, joita voi ladata kuvina tai tiedostona.

Ota yhteyttä omaan työterveystiimiisi. Ainoastaan tiimi voi julkaista toimintasuunnitelman ja luonnokset palvelussa.

Sovittu käytäntö kirjataan toimintasuunnitelmaan ja uudesta työntekjästä tulee ilmoitus asiakasvastuulliselle työterveyshoitajalle. Hän toimii/kutsuu tarkastukseen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Etusivun näkymä näyttää aina edellisestä täydstä kuukaudesta 12kk taaksepäin. Raportointi-osiossa voi valita myös erilaisia näkymiä. Mikäli haluttu aikaväli jakaantuu useammalle kalenterivuodelle, tulee valinta tehdä raportointi-osion "Kuukausi vuosi" -alasvetovalikosta.

Toimintasuunnitelmasta on tulossa vuoden 2022 aikana PDF-dokumentti, jonka voi ladata. Asiakkaan puolelta allekirjoitetun toimintasuunnitelman voi jo nyt ladata allekirjoitusvahvistuksen yhteydessä.

Suuntaviestintä on tietosuojattua viestintää, joten sitä suositaan. Aihepohjaisissa ei tule mainita henkilötason tietoja, mutta yksityisviestessä tämä on mahdollista.

Kyllä, heti viestin saapuessa ja kuukauden ajan kerran viikossa kunnes viesti on luettu.

Yritysnumerotasolla voi olla ainoastaan yksi vahvistettu toimintasuunnitelma kerrallaan voimassa. Siihen voidaan sisällyttää eri osastojen tarpeet. Taso täytyy sopia tiimin kanssa, tehdäänkö toimintasuunnitelma konsernitasolle vai yritysnumerotasolle.

Voi, mutta Suunta tuo mahdollisuuden tietosuojattuun maksusitoumustiedon siirtämiseen potilastietojärjestelmään, joten suosittelemme sen käyttöä.

Ota yhteyttä suuntatuki@terveystalo.com. 

Ei ole, mutta vaikeuttaa työterveysyhteistyötä. Joku yhteystieto on hyvä lisätä, jotta esim. terveystarkastuksiin voidaan kutsua ja ajanvarauksista voidaan toimittaa vahvistus.

Suunnassa ei ole mahdollista asettaa henkilöitä tauolle tietylle ajanjaksolle.

Ei Suunta-palvelun kautta.

Kyllä. Suunnan kautta taukoa ei voi rajata koskemaan vain KL2 palveluita.

Ei ole mahdollista päivittää tietoja jälkikäteen.

Takaisin lisääminen tehdään manuaalisesti.

Ei tarvitse, ainoastaan omailmoitteiset ja muualla kirjoitetut.

Ei voi. Tiedot eivät jää Suuntaan, vaan ovat potilastietojärjestelmässä ja siksi korjauksia voi tehdä ainoastaan oman tiimin kautta. Potilastietojärjestelmässä olevat tiedot ovat virallisia ja laillasäädettyjä tietoja, joten niiden muokkaminen edellyttää aina suurempaa harkintaa.

Ei voi.

Ei tarvitse. Tiedostossa pitää olla vain ne, joiden tiedot päivitetään. On hyvä aina varmistaa, että jokaisessa sarakkeessa on ajantasainen tieto.

Sairauspoissaolohälytteisiin sekä työntekijätasolla tapahtuvaan työkykyasioiden hoitamiseen ja seurantaan on käyttöön otettavissa erillinen Sirius -ohjelma. Suunta on tarkoitettu yritystason seurantaan. Suunnassa raportointi -osiossa on sairauspoissaolot -välilehdellä nähtävissä sairauspoissaolot pituusluokkien mukaan ja sieltä löytyy 30-60-90 -mallin mukainen jaottelu. Lisäksi työkykyriski -osiosta löytyy "Henkilöstön jakauma pysyvän työkyvyttömyyden riskiä kuvaavan poissaoloryhmittelyn mukaan".

Aina, kun mahdollista, kannattaa poissaolon syy kirjata. Yrityskohtaisissa käytänteissä on tässä eroja, joten tämä ei sen vuoksi ole pakollisena kenttänä.

Maksusitoumuksen voi tehdä niille työntekijöille, jotka ovat vietynä yrityksen työntekijöinä potilastietojärjestelmään.

Näkymää voi rajata ainoastaan yritysnumero -tasolla.

Muualla tehdyn toimintasuunnitelman voi ladata Viestintä -osion Tiedostoihin Toimintasuunnitelma -aiheen alle. Mikäli halutaan, että myös Suunnan Toimintasuunnitelma -osiossa näkyy esim. sovittuja toimenpiteitä, voi asiakkuus pyytää työterveystiimiä siirtämään tiedot muualla kirjoitetusta tosusta Terveystalon pohjalle sen osalta, kuin se on mahdollista, ja julkaisemaan sen luonnos -tilassa Suuntaan.

Laskut lähetetään edelleen sinne mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Laskun liitteet löytyvät Suunnasta ja niitä pääsee tarkastelemaan, mikäli on oikeus laskun liitteiden käsittelyyn.

Siirtymävaihe Extranetista Suuntaan + Sirius-liitännäiset kysymykset

Kaikille Extranetin pääkäyttäjille, jotka eivät vielä ole aktivoineet Suunta-palvelua, lähetetään kutsu palveluun viikkojen 46 ja 47 aikana. Jos et ole saanut kutsua viikon 47 loppuun mennessä, ota yhteyttä suuntatuki@terveystalo.com. 

Terveystalo vastaa siirrosta ja se hoidetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Nämä kannattaa viedä suoraan Suuntaan.

Suunnan demowebinaarissa on esitetty kaksi vaihtoehtoista tapaa päivittää tietoja: yksitellen tai tiedostosiirtona rakenteellisessa muodossa. Lisäksi niiden asiakkaiden, joiden kanssa on erikseen sovittu automaattinen tietojensiirto Extranetin aikana, myös tämä toimii kuten ennenkin.

Ei tarvitse. Poissaolot eivät tallennu Suuntaan, vaan ne siirretään Suunnan kautta potilastietojärjestelmään. Jos ne on jo kertaaleen toimitettu toista kautta (Siriuksesta), tuplatyötä ei tarvitse tehdä.

Siirtyminen Extranetistä Suuntaan edellyttää aineistosiirtoja, mutta tämä ei aiheuta kustannuksia asiakkaille. Terveystalo vastaa Suunnan käyttöönottoon liittyvistä aineistosiirroista.

Kustannuspaikkatieto on Suunnassa se pakollinen kenttä vain niillä asiakkailla, joilla kustannuspaikat ovat käytössä ja asiakkaan kanssa on sovittu, että kyseessä on pakollinen tieto. Demossa esitetylle testiyritykselle oli määritetty tieto pakolliseksi.

Tähän tarkoitukseen Suunta on jo käytössä.

Kyllä. Sekä Extranetista, että Suunnasta henkilötietomuutos siirtyy potilastietojärjestelmään ja kumpikin ohjelma lukee sieltä päivitetyn tiedon.

Tiedot säilytetään potilastietojärjestelmässä, Extranet ja Suunta ovat käyttöliittymiä ja näkymiä näihin tietoihin.

Sirius keskittyy työkyvyn johtamiseen poissaolotiedon pohjalta, Suunta on laajempi yhteistyön alusta. Sirius koostuu puhtaasti työnantajan eli asiakkaan tuottamasta datasta. Suunnassa tarjoamme analytiikassa havaintoja ja ilmiöitä myös Terveystalossa kertyneen datan pohjalta.
Siriuksesta voidaan myös viedä esim henkilö- ja poissaolotietoja Terveystalon järjestelmiin (jos näin erikseen on sovittu), mutta se tapahtuu viiveellä toisin kuin Suunnassa.

Sirius ei poistu käytöstä, vaan sillä on tärkeä rooli työkykyriskien seurannassa ja hallinnoinnissa. Asiakkaan tulee itse päättää jaetaanko esihenkilötasolle Suunnan käyttöoikeudet.

Suuressa osassa tapauksia tätä tietoa ei tarvitse täyttää. Tämä tarve on lähinnä asiakkailla, joilla on SiriusHR käytössä, muille kyseessä on lisätieto.