Verkkovalmennukset yrityksille

Stressistä kaveri – muuta suhteesi stressiin

Stressistä kaveri -verkkovalmennuksessa valmennettava oppii useita helposti omaksuttavia, tutkimusnäyttöön perustuvia stressinsäätelykeinoja. Näiden avulla hän voi vähentää haitallista stressiä ja saada enemmän irti stressireaktion hyödyistä. Valmennuksen aikana valmennettava muodostaa uudenlaisen suhteen stressiinsä, oppii säätelemään sitä paremmin ja vaikuttamaan siihen varhaisessa vaiheessa. Valmennuksesta hyötyvät kaikki, jotka kokevat tarvitsevansa lisätyökaluja stressinsäätelyyn. Valmennusta ovat olleet toteuttamassa Terveystalon Fokus Mielen asiantuntijat, psykologi-psykoterapeutti Matti Isosävi sekä psykologi-psykoterapeutti Aino Kohtala.

Haitallinen stressi työyhteisössä

Haitallinen stressi on yleistä. Se altistaa sairauksille, heikentää työkykyä, elämänlaatua ja kykyä ajatella. Pahimmillaan pitkäkestoinen stressi kumuloituu, mikä puolestaan voi johtaa sairauspoissaoloihin tai esimerkiksi työilmapiirin heikkenemiseen.

Lyhytkestoinen stressireaktio sitä vastoin voi olla hyödyllinen, mutta myös siitä palautuminen on olennaista. Stressistä kaveri -verkkovalmennus tarjoaa matalan kynnyksen työkalun työyhteisön käyttöön. Valmennuksesta saavat paljon irti myös ne, joilla ei ole merkittäviä ongelmia pitkittyneen stressin kanssa.

Yleistä verkkovalmennuksesta

Toteutustapa: Itsenäisesti Terveystalo-sovelluksessa suoritettava valmennus

Kesto: 4 viikkoa

Työmäärä: 2-4 h/viikko

Aloitus: Sovitaan yrityksen kanssa 

Hinta: Lisenssi 6kk verkkovalmennukseen yrityksen koko henkilökunnan käyttöön alkaen 390€/yritys + alv 24%

 

Kenelle valmennus on suunniteltu?

Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää stressiään paremmin ja saada työkaluja stressaavien tilanteiden säätelyyn. Valmennus ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaille, joilla on meneillään akuutti kriisi, stressi on traumaperäistä, käynnissä on suruprosessi tai kyseessä on vakava työuupumus.

 

Tiesitkö?

Voimme Terveystalossa tarjota yrityksen henkilöstölle kokonaisvaltaista palvelua ongelmien ennaltaehkäisystä niiden laadukkaaseen hoitoon. Digivalmennus tarjoaa matalan kynnyksen välineet tarttua ongelmiin jo ennen kuin ne ovat muodostuneet oireiksi. Mikäli valmennettava kokee, ettei digivalmennus ole hänelle riittävä, voimme tarjota palveluita henkilökohtaisista stressivalmentajan tapaamisista aina laadukkaaseen ja toimivaan lyhytpsykoterapiaan.

Valmennuksen hyödyt yksilölle

Valmennuksen aikana huomaat todennäköisesti joitakin seuraavista muutoksista: 

  • Pystyt säätelemään stressiä paremmin ja valjastamaan sen positiiviset vaikutukset hyödyksesi
  • Keskittymiskykysi paranee ja muistisi kohenee
  • Suorituskykysi töissä kasvaa
  • Yleinen elämänlaatusi paranee
  • Stressin mahdollisesti aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset oireet helpottavat

Valmennuksen hyödyt työyhteisölle

  • Toimii pitkäaikaisena apuna työtehokkuuden ja työkyvyn lisäämiseksi
  • Työntekijän työn laatu, keskittymiskyky sekä vireys työssä kohenevat
  • Työntekijän päätöksenteko helpottuu ja työmotivaatio sekä muisti paranevat

Valmennuksen sisältö

Stressistä kaveri -verkkovalmennus on kestoltaan neljä viikkoa. Jokainen valmennusviikko muodostuu viidestä harjoituspäivästä ja kahdesta taukopäivästä. Valmennuspäivinä tehtäviin ja harjoitteisiin on hyvä varata 15-60 minuuttia. Valmennuksessa stressinsäätelyyn liittyvä tieto on jäsennelty helposti omaksuttavaan muotoon, ja valmennuksessa on mahdollista edetä joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

20+ harjoitusta

Valmennuksen harjoitukset ovat audio-, video- tai tekstipohjaisia ja ne on todettu tehokkaiksi keinoiksi säädellä stressiä. Kaikki harjoitukset on valittu pohjautuen tieteelliseen tutkimusnäyttöön.

8 x valmentajan tervehdys

Kahdesti viikossa jaksotetuissa valmentajien tervehdyksissä esitellään tulevien päivien aiheet ja tavoitteet. Valmentajat ovat valikoineet kunkin jakson sisällöt siten, että voit keskittyä oleelliseen.

10+ tietopakettia

Valmentajien suosittelemat ja näyttöön pohjautuvat tietopaketit auttavat sinua sinua tekemään stressistä vihollisen sijaan kaverin.

Aseta henkilökohtainen tavoite valmennukselle

Valmennuksen alussa asetat henkilökohtaisen tavoitteen, jonka toteutumista seuraat viikoittain. Hyvä eli motivoiva ja toteutettavissa oleva tavoite auttaa muutoksen tekemisessä ja sitouttaa työskentelemään sen eteen.

Löydä yksilöllisesti toimivat työkalut ja harjoitukset

Valmennuksen aikana saat käyttöösi valikoiman harjoitteita ja työkaluja, joista tavoitteena on löytää toimivimmat juuri sinun tilanteeseesi. Valmennuksen päättymisen jälkeen sinulle jää käyttöösi työkalupaketti, jonka avulla kohdata tulevia stressaavia elämäntilanteita.

Valmennusvastaavat

Asiantuntijamme ovat luoneet Stressistä kaveri -valmennuksen, vastaavat sen sisällöstä ja myös ohjaavat itse suurimman osan valmennuksesta löytyvistä harjoituksista.

Mitä asiakkaat kertovat valmennuksesta?

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Ota yhteyttä