Osteoporoosi ja osteoporoosin hoito

Toistuvien murtumien osasyynä voi olla luuston haurastuminen eli osteoporoosi. Osteoporoosin oireita ja löydöksiä voivat olla pituuden alenema yli 5 cm, etukumara ryhti, pienestä kaatumisesta saatu murtuma ja pitkittyneet selkäkivut. Luun haurastumisen syyt ovat moninaiset, mutta altistavia tekijöitä ovat ikääntymisen lisäksi muun muassa vähäinen liikunta tai pitkittynyt liikkumattomuus, runsas tupakointi, kalsiumin vähäinen saanti, hento ruumiinrakenne ja D-vitamiinin puutos sekä erityisesti pitkittynyt kortisonihoito. Osteoporoosin on todettu olevan naisilla yleisempää. Osteoporoosin aiheuttamat murtumat yleistyvät usein iän myötä, mutta osteoporoosia voi esiintyä kaiken ikäisillä.

Osteoporoosin varhainen toteaminen ja hoidon aloitus ovat tärkeitä. Osteoporoosin havaitseminen perustuu vastanotolla kartoittettavan oirekuvan lisäksi luuntiheyden mittaamiseen Dexa-tutkimuksella, jonka avulla saadaan helposti ja nopeasti tieto luuston kunnosta. Diagnoosin varmistuttua päätetään potilaan kanssa yhteisymmärryksessä hoidosta, johon voi kuulua esimerkiksi fysioterapiaa, elämäntapojen muuttamista (mm. liikunnan lisääminen, tupakoinnin lopettaminen) sekä riittävän ravintoaineiden saamisen turvaamista (mm. kalsium, D-vitamiini). Joissain tapauksissa myös lääkehoito on mahdollinen. Osteoporoosin hoidon tavoitteena on estää murtumia ja parantaa siten potilaan elämänlaatua.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Endokrinologiset sairaudet