FMS-liikehallintatestaus

Functional Movement Screen eli FMS-liikehallintatestaus on toiminnallisen liikkuvuuden kartoitus. Testissä tunnistetaan mahdollisia lihaksiston puolieroja ja kehon toimintaa haastavia heikkoja lenkkejä. Testissä on määritelty kriittinen pisteraja, jonka alle saaneilla on kohonnut riski tuki- ja liikuntaelinoireille, rasitusvammoille sekä poissaoloille. Näin päästään ennakoivasti tunnistamaan tukea vaativat henkilöt ja määrittämään kohdennetut jatkotoimet. FMS-testaus antaa punaisen langan toiminnalliseen harjoitteluun, ja sen perusteella voidaan kohdentaa kustannusvaikuttavasti oman työfysioterapeutin neuvontaa siitä eniten hyötyville. Asiakas saa harjoitteluideologian mukaan suunnitellut tarkat ja toimintakykyä korjaavat harjoitteet

Soita ja varaa aika 030 6000*

FMS-testausta voi käyttää esimerkiksi kartoittamaan organisaation kohderyhmän riskiä fyysisen toimintakyvyn uhalle. FMS-testaus voidaan ottaa esimerkiksi osaksi työterveystarkastusta tai toteuttaa isommalle joukolle ennakoivana kartoituksena. Lisätietoja Terveystalon FMS-liikehallintatestauksesta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai organisaation nimetyltä työfysioterapeutilta. Tarjouksen voi pyytää suoraan myös täältä.

Soita ja varaa aika 030 6000*

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.