Kuntalaisten terveyspalvelut
Julkiset palvelut

Hyvinvointialueen asukkaalle

Teemme yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Vastaamme laajasti tiettyjen kuntien koko sosiaali- ja terveyspalveluista tai yksittäisen terveysaseman toiminnasta. Tarkat palvelukohtaiset tiedot löydät hyvinvointialueiden sivuilta. Tämän sivun alaosasta löydät listan tuottamistamme palveluista ja linkit palvelusivuille. Hyvinvointialue voi myös myöntää sinulle palvelusetelin tai maksusitoumuksen tiettyihin Terveystalon palveluihin, jolloin voit asioida lääkärikeskuksissamme tai suun terveydenhuollossa.

Ajanvaraus palvelusetelillä

Oletko saanut palvelusetelin ja maksusitoumuksen kunnalta tai hyvinvointialueeltasi? Tarkasta hyvinvointialueen sivuilta tai palvelusetelissä ilmoitetusta palveluseteliportaalista, onko Terveystalo hyväksyttyjen palvelutuottajien joukossa.

Katso tarkemmat ajanvarausohjeet palvelusetelin kanssa asioimiseen. Toimenpiteisiin ja leikkauksiin aika varataan aina puhelimitse. 

Palvelusetelissä lukee, mihin palveluihin sitä voi käyttää ja kuinka suuren osuuden palvelun hinnasta se kattaa, mahdollinen ylimenevä osuus summasta maksetaan itse. Palveluseteliportaaleista löydät lisätietoja palveluntuottajista. Voit saman käynnin aikana ostaa omakustanteisesti myös muita palveluita, joita seteli ei kata. 

Ota palveluseteli ja mahdolliset lähetteet mukaan tullessasi vastaanotolle.

Ajanvaraus terveysasemille

Terveystalo vastaa alla olevien kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta osittain tai kokonaisuudessaan. Katso tarkemmat palvelukohtaiset yhteystiedot kunnan tai hyvinvointialueen sivuilta. 

Terveysasemiemme suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-luku on keskimäärin noin 80.  Esimerkiksi heinä-syyskuussa 2023 NPS-luku 90 päivän ajalta oli 85. NPS (eli Net Promoter Score) tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua ystävilleen tai kollegoilleen.

 

Kunta ja Terveystalon tuottamat palvelut Ajanvaraus ja yhteystiedot

Hattula
Sairaan- ja terveydenhoidon vastaanottopalvelut, neuvolapalvelut,
koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä suun terveydenhuolto

Parolantie 41, vuodeosasto sijaitsee osoitteessa Pappilanniementie 9. Terveysasema ja hammashoito 03 673 1277 (arkisin klo 8-16).
Muut yhteystiedot
Helsinki, Kannelmäen terveysasema
Terveysasemapalvelut
Laulukuja 4, 00420 Helsinki. Muut yhteystiedot.

Ikaalinen
Suun terveydenhuolto

Vanha Tampereentie 21.
Hammashoito 03 450 1535 (ajanvaraus arkisin), 03 5657 0115 (ajanvaraus viikonloppuisin ja pyhinä).

Jyväskylä, Huhtasuon terveysasema
Terveysasemapalvelut

Nevakatu 1
Yhteys terveysasemaan oirearvio OmaOlon kautta tai puhelimitse p. 014 266 0121. Tarkemmat tiedot löydät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Kinnula
Terveysasema 
Keskustie 44. Terveyskeskus 044 459 6311 (ajanvaraus ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14.30). Hammashoito 044 459 6326, päivystys 044 4596326 (ma-to klo 8-9).
Oulainen
Suun terveydenhuolto
Reservikomppaniankatu 7-9. Hammashoidon ajanvaraus 044 4793 454.
Muut yhteystiedot
Orimattila
Terveysasema
Terveystie 1. 03 819 4260.
Muut ajanvaraustiedot
Puolanka
Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut
Ouluntie 13. 08 6156 5226 (kiireetön ajanvaraus arkisin klo 8-16).
Muut ajanvaraustiedot terveys.puolanka.fi
Pyhtää
Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut
Huutjärventie 14. 040 710 4725.
Muut ajanvaraustiedot terveys.pyhtaa.fi
Sulkava
Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveystie 2. 015 5277165.
Muut ajanvaraustiedot terveys.sulkava.fi
Sysmä
Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut
Leppäkorventie 33. Terveyskeskuksen ajanvaraus 044 494 2585 (arkisin 8-15).
Tervola
Sairaan- ja terveydenhoidon vastaanottopalvelut, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä suun terveydenhuolto 
Keskustie 78. Terveysasema 040 151 9700 tai 040 151 9701 (päivystys arkisin klo 8-16). Hammashoito 0400 392 430 (arkisin ma-to 8-15:30, pe 8-15).

Omavalvonta

Omavalvonta on sosiaali- ja terveydenhuollossa valvonnan tärkein muoto. Se tarkoittaa toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä asiakkaan näkökulmasta. Omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuustyötä, laatutyötä ja hyvää asiakaspalvelua. Omavalvonta kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden perusoikeudet, asiakas- ja potilasturvallisuus, laadultaan hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä eri toimijoiden toimintaedellytysten ja velvollisuuksien yhdenmukaisuus. Palveluntuottajalla on vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Omavalvontaa on toteutettava palveluntuottajan päivittäisessä toiminnassa, ja siihen sisältyy myös henkilöstön riittävyyden jatkuva seuranta. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on edistää ja varmistaa omavalvontaa sekä puuttua asioihin silloin, kun omavalvonta ei riitä.  

1.1.2024 voimaan astuneen valvontalain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023) 26§:n mukaan useammassa kuin yhdessä palveluyksikössä palveluja antavan palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa tai muulla niiden julkisuutta edistävällä tavalla. Palveluntuottajan omavalvontaohjelma kattaa kaikki palveluntuottajan palveluyksiköt.

Lataa Terveystalon Kumppanuusratkaisuiden omavalvontaohjelma

Raportoimme Terveystalon Kumppanuusratkaisujen omavalvontaohjelman toteutumisesta vuoden 2024 alusta neljän kuukauden välein.

Lataa omavalvontaohjelman mukainen raportti 1-3-/2024

Siirry katsomaan yksikkökohtaisia omavalvontasuunnitelmia ja -raportteja.

Potilasasiavastaavat

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia potilaan sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen edistämiseksi. Potilas-ja sosiaaliasiavastaavatoiminnasta vastaavat hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki, eli Terveystalossa ei ole omaa potilasasiavastaavaa.

Löydät oman alueesi potilasasiavastaavan yhteystiedot hyvinvointialueen (tai Helsingin kaupungin) verkkosivuilta.

Terveystalon Julkiset palvelut 

Edistetään yhdessä suomalaista hyvinvointia ja terveyttä!
Ota yhteyttä meihin tai lähetä sähköpostia osoitteeseen julkisetpalvelut@terveystalo.com

Sertifikaattilogo_ISO_9001_Suomi_V3_Web-139x47.jpg   STL_suomalaisen_tyon_liiton_jasen_sininen_sml.jpg