Haluatko osallistua tutkimukseen?

Suomen Terveystalon Biopankki ja Clinical Research yksikkö on yksi suurimmista kliinisiä tutkimuksia tekevistä yksityisen terveydenhuollon organisaatioista Suomessa. Meillä on tälläkin hetkellä käynnissä useita kliinisiä lääketutkimuksia, joista suurinta osaa tehdään Terveystalon eri toimipisteissä ympäri Suomea. Meillä tehdään erilaisia tutkimuksia, kuten lääke-, laite- ja rokotetutkimuksia. Lääketutkimuksiin liittyvät käynnit ja toimenpiteet ovat tutkimukseen osallistuvalle maksuttomia.

Alla näet listan tutkimuksista, joihin tällä hetkellä haetaan osallistujia ja voit tarkastella mitä tutkimukseen osallistuminen sinun kohdalla merkitsisi ja mitä vaatimuksia osallistumiseen on. Tietojen jättäminen ei velvoita Teitä osallistumaan tutkimukseen.

Terveystalo etsii unettomuudesta kärsiviä henkilöitä UNITAS-tutkimukseen. 

UNITAS-tutkimuksessa arvioidaan tasipimidiini-nimisen tutkimuslääkkeen turvallisuutta ja tehoa mahdollisena hoitona unettomuuteen. Tasipimidiinia on testattu terveillä vapaaehtoisilla ja nyt sitä testataan ensimmäistä kertaa unettomuudesta kärsivillä tutkittavilla.

Mitä UNITAS-tutkimus pitää sisällään?

UNITAS-tutkimus kestää noin 50 päivää. Enintään viisi viikkoa kestävän seulontajakson jälkeen tutkittavat valitaan satunnaistamalla (kuin kolikkoa heittämällä) saamaan joko 1–3 annosta tasipimidiinia tai lumelääkettä. Lumelääke näyttää samalta kuin tasipimidiini, mutta se ei sisällä aktiivista lääkettä.

Tutkittavien täytyy seulontajakson aikana viettää kaksi yötä unilaboratoriossa, jossa unitutkimus tehdään. Hoitojakson aikana heidän täytyy viettää kolme yötä unilaboratoriossa, jossa unitutkimus tehdään, ja heiltä otetaan verinäytteitä testejä varten. Tutkittavat palaavat tämän jälkeen tutkimuskeskukseen 5–10 päivää hoitojakson jälkeen tutkimuksen lopetuskäynnille.

Kuka voi osallistua UNITAS-tutkimukseen?

Saatat soveltua osallistumaan UNITAS-tutkimukseen, jos

 • olet 18–65-vuotias
 • sinulla on diagnosoitu unettomuushäiriö
 • nukahtamiseen menee vähintään 30 minuuttia tai jos olet nukkunut kuusi tuntia tai vähemmän vähintään kolmena yönä viikossa kolmen viime kuukauden aikana
 • vietät 6–9 tuntia vuoteessa joka yö.
 • Tähän tutkimukseen osallistumiseen on muitakin vaatimuksia. Tutkimusryhmä käy läpi kaikki osallistumiskriteerit, kun he keskustelevat kanssasi.

Miksi osallistua UNITAS-tutkimukseen?

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkimukseen soveltuvat saattavat auttaa tutkimusryhmää selvittämään tarkemmin, onko tasipimidiini turvallinen ja tehokas unettomuushäiriön hoidossa. Tutkittavat saavat tutkimuslääkettä ja tutkimukseen liittyvää lääketieteellistä hoitoa ja seurantaa. Saatat saada korvauksen tutkimukseen liittyvistä kuluista (esimerkiksi matkakulut).

Mitä sinun tulisi tehdä, jos olet kiinnostunut?

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä:

Terveystalo Helsinki Uniklinikka: tutkimus.uni@terveystalo.com

ja saat tietoa osallistumiseen liittyvistä mahdollisista haitoista ja hyödyistä. Toivomme sinun ottavan yhteyttä, jotta voimme vastata mahdollisiin kysymyksiisi.

Tutkimuksen tarkoitus:

Tutkimus selvittää STALORAL BIRCH 300 IR -nimisen suun kautta annosteltavan siedätyshoitovalmisteen tehoa ja turvallisuutta 5-17 vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joilla on koivun siitepölyn aiheuttaman allerginen nuha. Tutkimusvalmiste on markkinoilla aikuispotilaiden käyttöön useassa Euroopan maassa.

Tutkimukseen osallistuminen:

Tutkimus kestää kaikkiaan 2 vuotta, jonka aikana tutkimusvalmistetta otetaan yhteensä noin 12 kuukauden ajan.

 • Tutkimuksen aluksi selvitetään osallistujan soveltuvuus tutkimukseen mm. oirekyselyillä, ihopistokokeella, verinäytteillä ja lääkärintarkastuksella.
 • Siedätyshoito aloitetaan n. 4 kk ennen koivun siitepölykautta eli noin vuodenvaihteessa ja hoitoa jatketaan siitepölykauden ajan (noin 2 kuukautta) eli yhteensä n. 6,5 kuukautta, minkä jälkeen on n. 5,5 kuukauden tutkimuslääkkeetön tauko. Samoin toimitaan toisena osallistumisvuotena.
 • Tutkimuskäyntejä on kaikkiaan vähintään 12 kpl, joiden aikana mm. täytetään oirekyselyitä, otetaan verikokeita (ei kaikilla käynneillä) ja tutkitaan keuhkojen toimintaa spirometrialla.
 • Tutkimusvalmiste otetaan kotona, jossa myös täytetään tutkimushoidon aikana sähköistä tutkimuspäiväkirjaa.
 • Tutkimuksessa on mukana myös lumehoito, jota saa 1/3 osallistujista. Kaikki osallistujat saavat myös oirelääkkeet, joita otetaan tarvittaessa.

Tutkimukseen valinta:

Tutkittavien on täytettävä valintakriteerit, mm.

 • allerginen nuha (oireenmukaisesta lääkityksestä huolimatta) ollut vähintään yhdellä koivun siitepölykaudella 4-6 vuotiailla ja
 • allerginen nuha (oireenmukaisesta lääkityksestä huolimatta) ollut vähintään kahdella koivun siitepölykaudella 7-17 vuotiailla.

Lisätiedot:

Tutkimuksesta ei välttämättä ole hyötyä osallistujalle, mutta se voi auttaa muita lapsia ja nuoria, joilla on koivun siitepölyn aiheuttama allerginen nuha. Tutkimusvalmisteet ja oirelääkkeet ovat ilmaisia ja matkakulut korvataan. Tutkimus tehdään Terveystalon Turun, Tampereen ja Jyväskylän toimipisteissä.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä:

Jyväskylä: tutkimus1.jkl@terveystalo.com

Tampere: tutkimus2.tampere@terveystalo.com tai arkisin klo 13-15 p. 0505306916.

Turku: tutkimus8.turku@terveystalo.comEtsimme vaihtoehtoisia tapoja tutkia lasten ja nuorten migreeniä.

SPACE-tutkimus on kliininen tutkimus, jossa arvioidaan uuden lääkevalmisteen tehoa lasten ja nuorten migreenikohtausten vähentämisessä. Tutkimuslääke ja tutkimukseen liittyvät toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia.

Potilas voi olla sopiva osallistumaan, jos hän täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

 • hän on 6–17-vuotias
 • hänellä on ollut migreeniä kuuden viime kuukauden aikana
 • hän painaa vähintään 17 kiloa.

Tutkittaviksi hyväksytyille voidaan asettaa myös muita ehtoja.

Lisätietoja tutkimuksesta ja hakijan soveltuvuudesta tutkimukseen antavat tutkimushoitajat.

Yhteydenotot sähköpostilla:

Oulu, Terveystalo Oulu: tutkimus1.oulu@terveystalo.com

Helsinki, Terveystalo Uniklinikka: tutkimus2.helsinki@terveystalo.com

Haemme osallistujia kliiniseen lääketutkimukseen, jonka tarkoituksena on verrata uuden tutkimuslääkkeen hyötyjä ja haittoja tavanomaisen hoitokäytännön mukaiseen lääkitykseen aaltomaisen tai toissijaisesti etenevän multippeliskleroosin (MS-taudin) hoidossa. 

Tutkimukseen kuuluu sokkoutettu ja avoin tutkimushoitojakso. Sokkoutetun jakson aikana saatte joko tutkimuslääkettä tai MS-taudin lääkettä, joka on saatavilla myös tavanomaisen hoitokäytännön mukaisesti. Molemmat tutkimuksessa käytettävät lääkkeet otetaan tablettimuodossa ja tutkimusryhmät määritetään satunnaistamalla (eli ikään kuin arpomalla). Sokkoutettu jakso kestää vähintään 96 viikkoa ja sen jälkeen tutkimukseen osallistumista on mahdollista jatkaa avoimessa vaiheessa. Avoin tutkimusjakso kestää 96 viikkoa ja sen aikana kaikki osallistujat saavat tutkimuslääkettä. 

Tutkimukseen halukkaiden henkilöiden soveltuvuus tutkimukseen tarkistetaan neurologisten tutkimusten, laboratoriokokeiden ja pään magneettikuvauksen avulla. Lisäksi MS-taudin vaikutus tutkittavan toimintakykyyn arvioidaan, ja tulos osaltaan ratkaisee soveltuvuuden tutkimukseen. 

Tutkittavalle ei aiheudu tutkimukseen osallistumisesta ylimääräisiä kuluja. Tutkimuskäynnit ja  niihin liittyvät toimenpiteet sekä tutkimuslääkkeet ovat tutkittaville maksuttomia. Myös tutkimuskäynteihin liittyvät  matkakulut korvataan.  

Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on neurologian erikoislääkäri Sari Atula Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta. Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, saatte lisätietoa ottamalla yhteyttä Teitä lähinnä olevaan tutkimuskeskukseen: 

Oulun Terveystalo tutkimus1.oulu@terveystalo.com 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voiko tutkittava adukanumabi -niminen lääkeaine auttaa hidastamaan Alzheimerin taudin oireiden kehittymistä henkilöillä, joilla on todettu alkava tai lievässä vaiheessa oleva Alzheimerin tauti. Adukanumabi on Yhdysvalloissa käytössä Alzheimerin taudin hoitoon kauppanimellä ADUHELM™, mutta sillä ei ole myyntilupaa Suomessa tai muissa EU-maissa. 

Saatatte soveltua osallistujaksi tähän tutkimukseen, jos
-    Olette 60-85 -vuotias;
-    Teillä on todettu alkava tai lievässä vaiheessa oleva Alzheimerin tauti;
-    Teillä on käytettävissänne luotettava tukihenkilö, joka voi tulla mukaanne tietyille tutkimuskäynneille.

Tutkimukseen osallistuminen ja yhteydenotot
Tutkimukseen osallistuminen kestää kaikkiaan noin 2,5 vuotta. Tutkimuslääke ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia. Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. 

Tutkimuksen toteuttaa Suomessa Terveystalo Ruoholahti, Porkkalankatu 22 A 

Jos olette kiinnostunut tutkimukseen osallistumisesta, voitte ottaa yhteyttä keskukseemme sähköpostilla: tutkimus5.helsinki@terveystalo.com

Terveystalo Ruoholahti etsii osallistujia kliiniseen lääketutkimukseen, jossa arvioidaan uuden migreenilääkkeen rimegepantin tehoa ja siedettävyyttä migreenikohtausten hoidossa aikuisilla, joille triptaanilääkitys ei sovellu. Saatatte soveltua osallistujaksi, jos kaikki seuraavat pätevät Teihin:

 • olette 18–65-vuotias
 • teillä on ollut migreenipäänsärkyjä vähintään vuoden ajan ja migreeninne alkoi ennen 50vuoden ikää
 • migreenipäiviä on keskimäärin 4–14 päivänä kuukaudessa
 • triptaanilääkitys ei sovellu teille migreenin hoitoon
 • olette muutoin perusterve tai pitkäaikaissairautenne on hyvässä hoitotasapainossa
 • ette ole raskaana tai imetä.

Tutkimuksen kokonaiskesto on vajaa puoli vuotta. Tutkimus käynnistyy kaksoissokkoutetulla hoitojaksolla, jolloin puolet tutkittavista saa rimegepanttia ja puolet lumelääkettä. Tuon hoitojakson aikana tutkimuslääke otetaan ensimmäisen keskivaikean tai vaikean migreenikohtauksen alettua. Tutkittava tulee tämän jälkeen hoitojakson päätöskäynnille noin 7 päivän kuluttua tutkimuslääkkeen ottamisesta. Tuolloin tehdään lääkärintarkastus ja perusmittauksia (verenpaine, syke, hengitystiheys ja lämpö) sekä otetaan verikokeita ja sydänsähkökäyrä (EKG). Tutkimuskeskuksesta soitetaan teille kokeiden valmistuttua ja kerrotaan, oletteko soveltuva jatkamaan tutkimuksen avoimessa jatkovaiheessa, jolloin kaikki tutkittavat saavat rimegepanttia, eikä lumelääkettä enää käytetä. Avoin tutkimuksen vaihe kestää reilut kolme kuukautta. 

Ottakaa yhteyttä tutkimuskeskukseen, jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen. Yhteydenotto ei sido Teitä vielä mihinkään. Kaikki tietonne käsitellään luottamuksellisesti.

Tutkimuskeskus: Terveystalo Ruoholahti, Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki

Päätutkija: Petra Keski-Säntti

Tutkimushoitaja: Virpi Pelkonen, tutkimus6.helsinki@terveystalo.com

 

Tutkimuskeskus: Terveystalo Pulssi, Humalistonkatu 9 - 11, 20100 Turku

Päätutkija: Markku Nissilä

Tutkimushoitaja: Mena Aalto, tutkimus2.turku@terveystalo.com

 

Tutkimuskeskus: Terveystalo Tampere Rautatienkatu, Rautatienkatu 27, 33100 Tampere

Päätutkija: Marja-Liisa Sumelahti

Tutkimushoitaja: Nina Sihvonen, tutkimus8.tampere@terveystalo.com

Terveystalo Ruoholahti etsii osallistujia kliiniseen lääketutkimukseen, jossa arvioidaan uuden migreenilääkkeen rimegepantin tehoa ja siedettävyyttä episodisen migreenin estohoidossa. Saatatte soveltua osallistujaksi, jos kaikki seuraavat pätevät Teihin:

 • olette 18–65-vuotias
 • Teillä on ollut migreenikohtauksia yli vuoden ajan ja migreeninne alkoi ennen 50 vuodenikää
 • Migreenikohtaukset kestävät ilman hoitoa keskimäärin 4–72 tuntia
  Migreenipäiviä on keskimäärin 4–14 päivänä kuukaudessa
 • Aiemmat suun kautta otettavat estolääkkeet eivät ole saaneet aikaan riittävää vastetta tai ne eivätole sopineet Teille
 • Olette muutoin perusterve tai pitkäaikaissairautenne on hyvässä hoitotasapainossa
 • Ette ole raskaana tai imetä.

Tutkimuksen kokonaiskesto on enintään 18 viikkoa (4,5 kk). Tutkimus käynnistyy kuukauden kestävällä havainnointijaksolla, jonka aikana osallistujia pyydetään täyttämään sähköistä päiväkirjaa. Päiväkirjaan kirjataan kaikki jakson aikana ilmenevät migreenikohtaukset ja niihin liittyvät oireet. Havainnointijakson jälkeen osallistujat tulevat varsinaiselle tutkimushoidon aloituskäynnille. Tällä käynnillä osallistujat jaetaan satunnaistetusti kahteen ryhmään (1:1). Puolet osallistujista tulee saamaan 12 viikon hoitojakson aikana rimegepanttia ja puolet lumelääkettä. Kaikkia osallistujia neuvotaan ottamaan tutkimuslääke joka toinen päivä. Tutkimuslääkettä ei ole tarkoitus käyttää akuutin migreenikohtauksen hoitoon, vaan vähentämään migreenikohtausten esiintymistiheyttä. Tutkimukseen osallistuja voi hoitaa akuuttia migreenikohtaustaan muilla, normaalisti käytössä olevilla lääkkeillä koko tutkimuksen ajan.

Ottakaa yhteyttä tutkimuskeskukseen, jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen. Yhteydenotto ei sido Teitä vielä mihinkään. Kaikki tietonne käsitellään luottamuksellisesti.

Tutkimuskeskus: Terveystalo Ruoholahti, Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki

Päätutkija: Petra Keski-Säntti

Tutkimushoitaja: Virpi Pelkonen, tutkimus6.helsinki@terveystalo.com

 

Tutkimuskeskus: Terveystalo Pulssi, Humalistonkatu 9 - 11, 20100 Turku

Päätutkija: Markku Nissilä

Tutkimushoitaja: Mena Aalto, tutkimus2.turku@terveystalo.com

 

Tutkimuskeskus: Terveystalo Tampere Rautatienkatu, Rautatienkatu 27, 33100 Tampere

Päätutkija: Marja-Liisa Sumelahti

Tutkimushoitaja: Nina Sihvonen, tutkimus8.tampere@terveystalo.com