Haluatko osallistua tutkimukseen?

Suomen Terveystalon Biopankki ja Clinical Research yksikkö on yksi suurimmista kliinisiä tutkimuksia tekevistä yksityisen terveydenhuollon organisaatioista Suomessa. Meillä on tälläkin hetkellä käynnissä useita kliinisiä lääketutkimuksia, joista suurinta osaa tehdään Terveystalon eri toimipisteissä ympäri Suomea. Meillä tehdään erilaisia tutkimuksia, kuten lääke-, laite- ja rokotetutkimuksia. Lääketutkimuksiin liittyvät käynnit ja toimenpiteet ovat tutkimukseen osallistuvalle maksuttomia.

Alla näet listan tutkimuksista, joihin tällä hetkellä haetaan osallistujia ja voit tarkastella mitä tutkimukseen osallistuminen sinun kohdalla merkitsisi ja mitä vaatimuksia osallistumiseen on. Tietojen jättäminen ei velvoita Teitä osallistumaan tutkimukseen.

Etsimme vaihtoehtoisia tapoja tutkia lasten ja nuorten migreeniä.

SPACE-tutkimus on kliininen tutkimus, jossa arvioidaan uuden lääkevalmisteen tehoa lasten ja nuorten migreenikohtausten vähentämisessä. Tutkimuslääke ja tutkimukseen liittyvät toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia.

Potilas voi olla sopiva osallistumaan, jos hän täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

  • hän on 6–17-vuotias
  • hänellä on ollut migreeniä kuuden viime kuukauden aikana
  • hän painaa vähintään 17 kiloa.

Tutkittaviksi hyväksytyille voidaan asettaa myös muita ehtoja.

Lisätietoja tutkimuksesta ja hakijan soveltuvuudesta tutkimukseen antavat tutkimushoitajat.

Yhteydenotot sähköpostilla:

Oulu, Terveystalo Oulu: tutkimus1.oulu@terveystalo.com

Helsinki, Terveystalo Uniklinikka: tutkimus2.helsinki@terveystalo.com

Haemme osallistujia kliiniseen lääketutkimukseen, jonka tarkoituksena on verrata uuden tutkimuslääkkeen hyötyjä ja haittoja tavanomaisen hoitokäytännön mukaiseen lääkitykseen aaltomaisen tai toissijaisesti etenevän multippeliskleroosin (MS-taudin) hoidossa. 

Tutkimukseen kuuluu sokkoutettu ja avoin tutkimushoitojakso. Sokkoutetun jakson aikana saatte joko tutkimuslääkettä tai MS-taudin lääkettä, joka on saatavilla myös tavanomaisen hoitokäytännön mukaisesti. Molemmat tutkimuksessa käytettävät lääkkeet otetaan tablettimuodossa ja tutkimusryhmät määritetään satunnaistamalla (eli ikään kuin arpomalla). Sokkoutettu jakso kestää vähintään 96 viikkoa ja sen jälkeen tutkimukseen osallistumista on mahdollista jatkaa avoimessa vaiheessa. Avoin tutkimusjakso kestää 96 viikkoa ja sen aikana kaikki osallistujat saavat tutkimuslääkettä. 

Tutkimukseen halukkaiden henkilöiden soveltuvuus tutkimukseen tarkistetaan neurologisten tutkimusten, laboratoriokokeiden ja pään magneettikuvauksen avulla. Lisäksi MS-taudin vaikutus tutkittavan toimintakykyyn arvioidaan, ja tulos osaltaan ratkaisee soveltuvuuden tutkimukseen. 

Tutkittavalle ei aiheudu tutkimukseen osallistumisesta ylimääräisiä kuluja. Tutkimuskäynnit ja  niihin liittyvät toimenpiteet sekä tutkimuslääkkeet ovat tutkittaville maksuttomia. Myös tutkimuskäynteihin liittyvät  matkakulut korvataan.  

Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on neurologian erikoislääkäri Sari Atula Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta. Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, saatte lisätietoa ottamalla yhteyttä Teitä lähinnä olevaan tutkimuskeskukseen: 

Oulun Terveystalo tutkimus1.oulu@terveystalo.com 

Etsimme tutkittavia, jotka haluaisivat osallistua kliiniseen tutkimukseen, jossa käytetään uutta lääkettä episodisen sarjoittaisen päänsäryn hoitoon.

Tutkimuslääke annetaan laskimonsisäisenä infuusiona, joka kestää 30–45 minuuttia. Hoitoa verrataan lumelääkkeeseen. Hoitojaksoja on kaksi. Osallistujat saavat aktiivista hoitoa joko ensimmäisen tai toisen hoitojakson aikana. Osallistuminen kestää enintään 1,5 vuotta. Tähän sisältyy episodisen sarjoittaisen päänsärkykohtauksen odotusaika, joka saa kestää enintään vuoden.

Saatat soveltua tutkimukseen, jos:

  • olet 18–75-vuotias
  • sinulla on ollut episodinen sarjoittainen päänsärky ennen 50 vuoden ikää
  • sinulla on ollut episodista sarjoittaista päänsärkyä vähintään 12 kuukauden ajan

Osallistumisesi on vapaaehtoista ja maksutonta. Matkakulut voidaan korvata.

Tutkimuksesta Suomessa vastaava henkilö on neurologian erikoislääkäri Markku Nissilä, Terveystalo Pulssi, Turku.

Jos haluat lisätietoja tutkimuksesta clusterheadachetrial.com, ota yhteyttä tutkimuskeskukseen:

TURKU Terveystalo Pulssi, tutkimus8.turku@terveystalo.com

HELSINKI Terveystalo Ruoholahti, tutkimus4.helsinki@terveystalo.com

TAMPERE Terveystalo Tampere, tutkimus8.tampere@terveystalo.com