Artikkeli

Onnistumisia, kasvua ja kehitystä – kokemuksia kandikesästä 2023 Terveystalolla

Seniorituki, koulutusmahdollisuudet, vastaanottoaikojen pituus, toimenpiteet, potilastapauksien haastavuus… Kandikesänä ja uran alussa moni asia mietityttää nuoria lääkäreitä. Millaisia tavoitteita ja odotuksia kesän 2023 kandeilla oli ja miten ne toteutuivat? Mitä työ Terveystalon työterveyden sairausvastaanotolla piti sisältään ja miltä se tuntui? Tutustu kandien kokemuksiin Terveystalon lääkärikeskuksissa ympäri Suomen!

Kesäkandit Janina, Crister, Peppi ja Tuomas

Kuudetta vuotta aloittavat kandit ovat jo palanneet opiskeluiden ääreen, mutta kesä ja kesän työt ovat vielä tuoreena mielessä. Peppi Kinnunen työskenteli ystävänsä Kian kanssa Triplan Terveystalossa, Janina Kuoksa Oulun Terveystalossa, Crister Frimodig Terveystalo Pulssissa Turussa ja Tuomas Säteri vanhan kotikaupunkinsa Järvenpään Terveystalossa. Nyt he ovat luvanneet kertoa, millainen kandikesä Terveystalolla oli.

 

Kandeille räätälöity työ

Niin Peppi, Janina, Tuomas kuin Cristerkin työskentelivät Terveystalon työterveyden sairausvastaanotolla kesän 2023 ajan. Työ Terveystalon kesäkandina sisälsi kattavan perehdytyksen toimipaikassa, viikoittaisen kouluttautumisen kiitellyssä Kandin kesäkoulu -ohjelmassa sekä seniorilääkärin päivittäiset konsultoinnit niin työn ohessa kuin päivän päätteeksikin.

Työaika kesäkandina sijoittui pääasiassa virka-ajalle klo 8–16 välille. Sen puitteissa työt ehti kandien kokemusten mukaan myös hyvin tehdä satunnaisia ylitöitä lukuun ottamatta. Työtä työterveyden sairausvastaanotolla kandit kuvailevat monipuoliseksi, sillä potilaiden vaivat vaihtelivat paljon akuuteista kroonisempiin. Yleisimmät syyt vastaanotolle hakeutumiseen olivat erilaisia ylähengitystieinfektioita, tule-sairauksia sekä jaksamisen haasteista.

– Silloin tällöin vastaanotolle tuli toki myös asiakkaita epämääräisten tai itselleni uusien vaivojen kanssa. Tällöin ensin Terveysporttia hyödyntäen yritin löytää lisää tietoa aiheesta ja kysyin apua kokeneemmilta kollegoilta. Vastaanotolleni sattui myös sellaisia asiakkaita, joilla oli kokeneemmillekin kollegoille aivan uusia vaivoja, kertoo Oulun Terveystalossa työskennellyt Janina.

Työmäärää kaikki neljä kuvailevat sopivaksi: alkukesästä Terveystalon kandeilla on aina vähemmän vastaanottoja, jotta kaikkiin uusiin asioihin, järjestelmiin ja talon tapoihin pääsee tutustumaan kaikessa rauhassa. Kun vastaanottotyö alkaa pikkuhiljaa rutinoitua, vastaanottomäärätkin kasvavat kokemuksen karttuessa.

– Potilasmateriaali ei missään vaiheessa tuntunut ”tylsältä”. Kun kokemusta ei ole vielä kertynyt paljon, haasteita tuli usein vastaan. Mutta eihän sen parempaa olekaan kuin että niistä selviää ja saa onnistumisen tunteita, Janina sanoo.

– Ehdottomasti kiinnostavinta kandikesässä oli kokonaisuudessaan työn monipuolisuus sekä kohtaamieni potilaiden että käsiteltävien ongelmien puolesta. Työpäivät eivät olleet ikinä keskenään samanlaisia, mikä ylläpiti hyvin työssä jaksamista. Parhaita juttuja oli myös potilailta vastaanoton jälkeen saatu positiivinen palaute hyvästä kohtaamisesta. Tämä piristi myös aina loppupäivän vastaanottoja ja vahvisti uskoa siihen, että tekee asioita oikein, kuvailee Järvenpäässä työskennellyt Tuomas.

Peppi ja Crister
Lääketieteen kandidaatit Peppi Kinnunen jaCrister Frimodig. ”Nuorena lääkärinä työssäni on tärkeää tunne siitä, että en jää yksin sekä tieto siitä, että apu on oikeasti lähellä ja saatavilla, mikäli tarve tulee. Myös hyvä työyhteisö ja ilmapiiri sekä mielekäs työnkuva ja sopiva potilasmäärä ovat tärkeitä: ne mahdollistavat työssä oppimisen. Minusta pidettiin Triplassa erittäin hyvää huolta”, sanoo Peppi.

Tärkeintä on tuki

Tavallisen työpäivän aikana kandit pitivät vastaanottoa aamu- ja iltapäivisin. Välissä oli hyvin aikaa lounaalle, ja iltapäivään mahtui usein myös yhdestä kolmeen soittoaikaa. Soittoajoilla käytiin läpi esimerkiksi verikoe- tai kuvantamistuloksia, kontrolloitiin vointia ja tarvittaessa tehtiin jatkosuunnitelma potilaan hoidon toteuttamiseksi.

Vankka seniorituki ja nimetty ohjaajalääkäri olivat kandeille tarjolla koko kesän sekä omassa yksikössä että Teamsin päässä. Kandit kuvailevat seniorilääkärin tukea turvalliseksi ja luotettavaksi:

– Missään vaiheessa ei tullut tunnetta, että jäisi yksin. Mikäli päivän aikana tuli kiireellistä kysyttävää, omaan seniorilääkäriin saattoi olla aina heti yhteydessä, ja hän pääsi myös aina paikalle auttamaan. Meillä oli myös joka päivä varattu seniorilääkäriltä puoli tuntia Teams-konsultointiin, johon kaikki Turun seudun kandit kokoontuivat. Yhteisessä videopuhelussa pystyi kysymään ja oppimaan myös muiden kysymyksistä, mikä loi myös osaltaan yhteisöllisyyttä, kertoo Turun Terveystalo Pulssissa kesäkandina työskennellyt Crister.

– Nuorena lääkärinä minulle on työssäni tärkeintä hyvä seniorituki, sillä varsinkin alkuvaiheessa epävarmuus on vielä selkeämmin läsnä jokapäiväisessä työssä. Vaikka omaa tietotaitoa tässä vaiheessa jo löytyy, oman työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, ettei jää yksin epävarmuutensa kanssa. On myös tärkeää saada alkuvaiheessa rutiinia vastaanoton pitämiseen, sillä mitä ikinä lääkärin töitä tekeekään, todennäköisesti tulee tavalla tai toisella vastaanottoja pitämään. Uskon että tämä kokemus ja osaaminen on erittäin arvokasta myös tulevissa töissä, sanoo Tuomas.

Myös hallinnollista tukea tarjoavat Terveystalon lääkäriasiakkuusvastaavat, eli tuttavallisemmin LAVit, saavat kandeilta paljon kiitosta:

– Lavit olivat iso apu kaikkien käytäntöjä ja järjestelmiä koskevien kysymysten kanssa. Esimerkiksi potilastietojärjestelmä oli itselleni täysin uusi, ja tarvitsin siihen alkuun apua. Laveilta löytyy lähes aina vastaus kaikkeen ja vaikkei löytyisikään, apua saa, kiittelee Janina.

 

Janina ja Tuomas
Lääketieteen kandidaatit Janina Kuoksa ja Tuomas Säteri. ”Seniorituki on ollut kesän aikana erittäin hyvää. Jokaiselle päivälle on merkattu ohjaava lääkäri, joka on valmis vastaamaan kysymyksiin melko nopealla aikataululla – tarvittaessa vaikka heti. Seniorituen avulla mietityttävät asiat on saanut kysyttyä, eikä vapaalla ole tarvinnut jossitella tuliko tehtyä oikein vai ei”, Tuomas kertoo.

Sopivasti haasteita ja kehittymisen paikkoja

Työskentelyä Terveystalolla kandit kuvailevat positiivisena ja ammatillista itseluottamusta vahvistavana kokemuksena. Kehittymistä on tukenut paitsi monipuolinen koulutustarjonta ja kokeneempien kollegojen konsultointi, myös itse työn tekeminen. Erityisesti kandien mieleen omasta kehityksestä nousee esiin kyky tunnistaa erilaisia sairauksia ja käyttää erilaisia työkaluja ja tietokantoja. Moni kokee myös omien vuorovaikutustaitojensa potilaiden kanssa kehittyneen, ja tähän on myös kesällä 2023 ollut Kandin kesäkoulussa erillistä koulutusta.

– Minulle on tärkeää, että potilaalle jää käynnistä kuulluksi tullut olo. On tärkeää, että potilas saa omin sanoin kertoa oman vaivansa ja hätänsä aluksi. Hyvällä hoitosuhteella pääsee monissa asioissa tosi pitkälle. Tutkimuksetkin osoittavat, että toimiva potilas-lääkärisuhde parantaa monissa sairauksissa merkittävästi hoitotuloksia, Crister toteaa.

– Omat odotukseni ja tavoitteeni kesälle on ollut ennen kaikkea kartuttaa osaamista erilaisista sairauksista ja niiden hoidosta ja kasvattaa siten omaa medisiinistä osaamista. Yhtä tärkeää on kuitenkin ollut päästä vahvistamaan, kehittämään ja kasvattamaan omaa lääkäri-identiteettiäni. Terveystalo ja työterveyden vastaanotto ovat vastanneet näihin odotuksiin hyvin. Olen päässyt näkemään ja tutkimaan paljon erilaisia potilaita ja vaivoja ja ihmisten kohtaaminen ja itse työn tekeminen ovat luoneet vahvempaa minäkuvaa lääkärinä ja tuntuneet merkityksellisiltä. Voin lämpimästi suositella Terveystaloa työpaikkana, sanoo Peppi.

– Terveystalolla työskentely on ollut ehdottomasti hyvä valinta. Jatkan syksyllä Terveystalon kautta töitä Kuopiossa työterveyden kiirevastaanotossa ja lähialueiden terveyskeskuksissa. Syksyllä aloitan myös väitöskirjaprojektin. Ensimmäisen artikkelin olen jo saanut julkaistua, ja nyt olisi tarkoitus jatkaa, Tuomas kuvailee tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Koko Terveystalon väki kiittää lämpimästi kuluneen kesän kandeja ja toivotamme intoa tulevan vuoden opintoihin!


***


Kiinnostuitko Terveystalon uramahdollisuuksista kandeille ja nuorille lääkäreille? Tutustu kandien päiviin Töissä Terveystalossa -instagramissa ja lue kandin työstä lisää täällä!

Tarinoita tärkeimmän tekijöistä

Nuori nainen katsoo toiveikkaana tulevaisuuteen. Kuvassa myös Universumin badge. Artikkeli

Opiskelijat: Terveystalo on jälleen yksi alan houkuttelevimmista työnantajista

Lääketieteen ja terveysalan opiskelijat ovat valinneet Terveystalon terveydenhuoltoalan toiseksi houkuttelevimmaksi työnantajaksi Universumin toteuttamassa työnantajakuvatutkimuksessa, johon vastasi tänä vuonna yli 1800 alan opiskelijaa. Jo työelämässä olevien ammattilaisten mielestä Terveystalo on houkuttelevin työnantaja neljättä kertaa peräkkäin.

Piia Bimbergin ja Joni Saarelan yhteiskuva. Artikkeli

Antoisaa yhteistyötä – psykiatrinen sairaanhoitaja Piia ja psykiatri Joni ovat lyömätön työpari

Tärkeimmän tekijät, psykiatrian erikoislääkäri Joni Saarela ja psykiatrinen sairaanhoitaja Piia Bimberg, auttavat työssään mielen haasteiden, neuropsykiatristen vaikeuksien ja riippuvuussairauksien kanssa kamppailevia suomalaisia paikallisesti Meri-Lapissa ja maanlaajuisesti koko Suomessa. Piia ja Joni tekevät paljon yhteistyötä mielen hyvinvoinnin, työterveyshuollon ja muiden erikoisalojen ammattilaisten kanssa. Työpari työskentelee tiiviisti yhdessä esimerkiksi aikuisten ADHD-diagnostiikan parissa. Työssään Jonille ja Piialle tärkeintä ovat kohtaamiset, mahdollisuus keskittyä olennaiseen sekä moniammatillinen yhteistyö.

Kaksi ihotautilääkäriä juttelee keskenään iloisesti Artikkeli

Valttina visuaalisuus – ihotautien erikoislääkärin tärkein työväline on harjaantunut silmä

Ihotautilääkäri tutkii ja hoitaa allergioita, ihon sairauksia sekä iholla ilmeneviä yleissairauksia sekä tekee monesti ihon pientoimenpiteitä. Moni potilas ei tiedä, että ihotautilääkärin työ poikkeaa monen muun lääkärin työstä usealla tapaa: diagnoosi perustuu usein silmällä tehtävään arviointiin, ja laboratoriokokeita tarvitaan ani harvoin. Ihotautilääkärin työssä vuorovaikutustaidot nousevat erityisellä tavalla keskiöön – monelle ehkä yllättävästäkin syystä. Dermatologit Ave Kokk ja Eriika Mansikka ovat nyt luvanneet kertoa työstään ja paljastaa, mikä siinä on heidän mielestään kaikkein tärkeintä.

Terveystalon työterveys sai NLY:n koulutuspaikkakyselyssä jälleen 5 tähteä Artikkeli

Terveystalon työterveys sai NLY:n koulutuspaikkakyselyssä jälleen 5 tähteä

Jo kuudetta kertaa tehty selvitys listaa Suomen parhaat erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikat. Kyselyn tulos paljastaa, että Terveystalon työterveys on erikoistuvien lääkäreiden mielestä 5 tähden arvoinen koulutuspaikka – koko Suomen laajuisesti.

Mieshammaslääkäri katsoo kameraan ja hymyilee työpisteellä Artikkeli

Hammaslääkäri Jonni löysi unelmatyönsä Terveystalosta – johtamisen laatu löi ällikällä: ”Saan toteuttaa itseäni”

Jonni Nykänen löysi Terveystalosta työpaikan, jossa hän saa vapaasti toteuttaa itseään hammaslääkärin työssä. Nyt hän kertoo, miten hyvä johtaminen ja selkeät prosessit helpottavat työarkea ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Nuori mieshoitaja mittaa asiakkaan verenpainetta Artikkeli

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalassa 2023

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalan Vuoden rekrytointiteko -ehdokkaana. Vuoden rekrytointiteon finalistit julkistettiin 11.10. ja voittaja palkittiin 2.11. järjestetyssä Rekrygaalassa, joka palkitsee vuosittain rekrytointialan parhaat teot ja tekijät.