Artikkeli

Kannustusta vahvuuksiin, tukea kehityskohteisiin – asiantuntijakohtaisesta palautteesta on monenlaisia hyötyä

Tiedetään, että omasta työstä saatu rakentava palaute paitsi tukee kehittymistä ammattilaisena, myös vahvistaa onnistumisen tunteita ja parantaa työssä jaksamista sekä työhyvinvointia. Tästä huolimatta terveydenhuollon ammattilaisilla on perinteisesti ollut varsin vähäiset mahdollisuudet saada palautetta työstään. Terveystalossa onkin tähän toiveeseen ja tarpeeseen kehitetty asiantuntijakohtainen palautteenantojärjestelmä, joka tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada jatkuvaa henkilökohtaista palautetta suoraan potilaalta.

Yleislääkäri Avesta Dero potilaan kanssa

Asiantuntijakohtaisen palautteen tarkoituksena on tukea Terveystalon ammattilaisten jatkuvaa kehitystä ja tuoda lisää onnistumisen kokemuksia osaksi arjen työtä. Alkuvaiheessa palautejärjestelmää pääsevät testaamaan lääkärit, ja järjestelmän käyttö on tarkoitus laajentaa myös muille ammattilaisille mahdollisimman pian. Qlik Sensestä löytyvä asiantuntijakohtainen palaute on henkilökohtaista ja osaajaa itseään varten kerättyä, eivätkä sitä pääse tarkastelemaan kuin osaaja itse sekä luottamuksellisesti tämän esihenkilö tai yhteyshenkilö.

– Potilaalta saatu palaute tarjoaa ammattilaisillemme mahdollisuuden havaita omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Sen avulla pystyy seuraamaan, miten esimerkiksi muutokset omassa toiminnassa vaikuttavat asiakaskokemukseen, avaa Terveystalon laatuylilääkäri Antti-Jussi Ämmälä palautteen antia.

– Olen myös itse saanut Qlik Sensen kautta palautetta, ja on ollut kiva nähdä, miten potilaat ovat kohtaamiset kokeneet. Sain selville, että vahvuuteni on kuunteleminen, ja vastaavasti jatkohoito-ohjeiden selkiyttämisessä minulla on vielä parantamisen varaa. Olenkin ottanut tavaksi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että muistan aina vastaanoton lopuksi varmistaa, jääkö jatkoista jotakin kysyttävää. Nyt odotan, miten muutos näkyy potilaiden vastauksissa, Ämmälä kertoo innoissaan.

Lääkäreiden Qlik Sensen kautta saama palaute on kautta linjan ollut todella hyvää: potilaan oma arvio hoidon vaikuttavuudesta heti käynnin jälkeen on keskimäärin 2,9/4 ja kokonaistyytyväisyys hoitoon 4,5/5. Leikkimielistä ”huolta” ammatilaisissa on Ämmälän mukaan herättänyt palautteen hyvä lähtötaso ja se, miten tuloksia voidaan erinomaiselta tasolta ylipäätään parantaa. Ämmälä haluaakin kannustaa kaikkia Terveystalon osaajia muistuttamalla, että hyvä tavoite voi olla yksinkertaisesti erinomaisen tason ylläpitäminen jatkossakin.

Laatuylilääkäri Antti-Jussi Ämmälä
– Olen myös itse saanut Qlik Sensen kautta palautetta, ja on ollut kiva nähdä, miten potilaat ovat kohtaamiset kokeneet. Sain selville, että vahvuuteni on kuunteleminen, ja vastaavasti jatkohoito-ohjeiden selkiyttämisessä minulla on vielä parantamisen varaa. Olenkin ottanut tavaksi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että muistan aina vastaanoton lopuksi varmistaa, jääkö jatkoista jotakin kysyttävää. Nyt odotan, miten muutos näkyy potilaiden vastauksissa, kertoo asiantuntijakohtaisen palautteen kehittämisessä mukana oleva laatuylilääkäri Antti-Jussi Ämmälä.

Välitön palaute ja hoidon vasteen mittarit

Potilaat pääsevät antamaan palautetta lääkärikäynnin jälkeen – tapahtuipa se sitten etänä, chatissa, videolla tai puhelimessa. Jos käyntejä on tiheästi, palaukyselyä ei lähetetä aivan jokaisella kerralla, jottei potilas saa pyyntöjä liikaa. Käynnin jälkeen potilas saa joko Terveystalo-sovellukseen tai sähköpostiin pyynnön vastata vastaanottoa koskeviin kolmeen kysymykseen vahvasti tunnistautuen. Ensimmäinen kysymys liittyy asiakkaan kokemukseen kohtaamisesta, toisessa kartoitetaan tarkemmin tekijöitä kokemuksen taustalla, kuten kuulluksi tulemista tai jatko-ohjeiden selkeyttä, ja kolmanneksi potilas pääsee arvioimaan sitä, miten kokee tulevansa toimeen vaivan kanssa vastaanoton jälkeen.

– Qlik Sensessä on mielestäni valittu hyvin kysymykset, joiden perusteella voi päätellä, tekeekö potilaiden mielestä oikeita asioita. Olen saanut järjestelmän kautta uudenlaista palautetta jonkin verran, ja saan palautetta paljon myös suoraan potilailta vastaanotolla. Aikanaan tk-lääkärinä pidin myös siitä, että oman väestön terveysmittareista sai tietoa itselleen. Esimerkiksi HbA1c-tulokset tai kolesteroliarvot toimivat helppona hoidon vasteen mittarina ja auttoivat hahmottamaan oman väestön terveydentilaa, sanoo Terveystalon digiterveyden ylilääkäri, neurologi Emilia Tauriala.

Terveystalossa on vuodesta 2020 raportoitu ulkoisesti hoidon laatumittareita koko organisaatiotasolla. Terveystalon lääketieteellisestä laadusta vastaava Ämmälä paljastaa, että edistyksellisten laatumittareiden ansiosta tulevaisuuden tavoitteena on tarjota ammattilaisille myös asiantuntijakohtaista dataa entistäkin enemmän.

Itseluottamusta, kannustusta ja oppimisen kokemuksia

Heti vastaanoton jälkeen annettu palaute tulee osaajalle ensivaiheessa numeerisena, mutta moderoinnin kehittyessä ammattilaiset pääsevät tulevaisuudessa lukemaan suoraan myös potilaiden jättämää avointa palautetta, jota voi jo nyt lopuksi jättää. Yleislääkärin vastaanottoa pitävä Tapani Strander kertookin kaipaavansa vielä lisää palautetta konkreettisista kehittymiskohdistaan, joita kehittämällä voisi kehittyä lääkärinä vieläkin paremmaksi:

– Olen seurannut palautteen numeerista kehitystä Qlik Sensestä. Palaute on ollut pääosin hyvin positiivista, mikä on ollut mukava yllätys. Hyvä palaute varsinkin selkeiden jatkohoito-ohjeiden suhteen on antanut minulle itsevarmuutta ja luottamusta siihen, että potilaiden kokema hoito on ollut hyvää ja ohjeet selkeitä, Strander kertoo kokemuksistaan.

Myös yleislääkäri Avesta Dero (artikkelin pääkuvassa) alleviivaa potilaspalautteen merkitystä omalle työlleen:

Hoitoon liittyvät potilaspalautteet ovat lääkärinä minulle tärkeitä, sillä niistä pääsee aina oppimaan. Rakentavat palautteet auttavat aina miettimään, mitä voisi itse tehdä paremmin tai mitä asioita olisi ehkä syytä kerrata tai konsultoida kollegaa. Myös positiiviset palautteet ovat tärkeitä ja ihania.

– Palaute on ensiarvoisen tärkeä apuväline, joka on myös kehittymisen edellytys. Palaute mahdollistaa kehittymisen sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Lääkäreillä on historiallisesti ollut varsin niukat mahdollisuudet saada palautetta omasta työstään, joten tällainen systemaattinen palautteenkeruu on suuri harppaus eteenpäin, Tapani Strander iloitsee.


***

Kiinnostaako työskentely Terveystalossa? Tutustu avoimiin työmahdollisuuksiimme!

***

Terveystalon lääkäri, löydät henkilökohtaisen palautteesi Syke-uutisen helppojen ohjeiden avulla:

https://terveystalo365.sharepoint.com/sites/intra-uutiset/SitePages/uutiset-L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri,-k%C3%A4y-kurkkaamassa,-millaista-palautetta-olet-saanut.aspx

Lue lisää aiheesta

Nuori mieshoitaja mittaa asiakkaan verenpainetta Artikkeli

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalassa 2023

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalan Vuoden rekrytointiteko -ehdokkaana. Vuoden rekrytointiteon finalistit julkistettiin 11.10. ja voittaja palkittiin 2.11. järjestetyssä Rekrygaalassa, joka palkitsee vuosittain rekrytointialan parhaat teot ja tekijät.

Väentungosta Terveystalon Lääkäripäivillä Artikkeli

Terveystalon Lääkäripäivillä 2023 kouluttauduttiin ja viihdyttiin

Terveystalon suuren suosion saavuttaneita Lääkäripäiviä vietettiin 29.9.2023 Tampere-talolla. Päivillä Terveystalon lääkärit ja kutsuvieraat pääsivät kouluttautumaan viidessä ajankohtaisessa koulutusstreamissa aamusta iltaan. Koulutusten lomassa nautittiin hyvästä ruuasta ja kollegojen seurasta sekä monipuolisesta kumppanitarjonnasta.

Artikkeli

Terveydenhuollon ammattilaiset valitsivat Terveystalon jälleen alan houkuttelevimmaksi työntekopaikaksi

Terveys- ja lääkealan ammattilaisten mielestä Terveystalo on terveyspalvelualan houkuttelevin työntekopaikka jo neljättä vuotta peräkkäin. Kaikkien terveys- ja lääkealan työnantajien joukossa Terveystalo oli toisella sijalla. Tutkimuksessa osallistujat arvioivat tuntemiaan työnantajia muun muassa maineeseen, työpaikkakulttuuriin, ura- ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palkkaan ja etuihin liittyvien kysymysten avulla. Saadun datan perusteella muodostuu kattava kuva suomalaisten sote-alan työnantajien houkuttelevuudesta alan ammattilaisten keskuudessa.

Kesäkandit Janina, Crister, Peppi ja Tuomas Artikkeli

Onnistumisia, kasvua ja kehitystä – kokemuksia kandikesästä 2023 Terveystalolla

Seniorituki, koulutusmahdollisuudet, vastaanottoaikojen pituus, toimenpiteet, potilastapauksien haastavuus… Kandikesänä ja uran alussa moni asia mietityttää nuoria lääkäreitä. Millaisia tavoitteita ja odotuksia kesän 2023 kandeilla oli ja miten ne toteutuivat? Mitä työ Terveystalon työterveyden sairausvastaanotolla piti sisältään ja miltä se tuntui? Tutustu kandien kokemuksiin Terveystalon lääkärikeskuksissa ympäri Suomen!

Artikkeli

Röntgenhoitaja Antti Hukkanen on säteilynkäytön ja puhetyön ammattilainen

Puheliaaksi pohjoiskarjalaiseksi itseään kuvaileva, sittemmin tamperelaistunut Antti Hukkanen on röntgenhoitajana elementissään. Antin työ Tampereen Terveystalossa on hänen näköisensä sekoitus ihmisten aitoa kohtaamista ja auttamista, oman ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen luomista – mahtavaa työporukkaa unohtamatta. Mukautuva työ jättää tilaa myös muille Antin elämässä tärkeille asioille, kuten omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle, matkustelulle ja liikunnalle.

Lääkäri Heidi Nieminen ja Jesse Berg sekä yhteyspäällikkö Iita Kevo Artikkeli

Monipaikkaisia työyhteisöjä ja läpileikkaus lääkärintyöhön – kokemuksia vuokralääkärin työstä

Millaisia työtehtäviä vuokralääkäri voi tehdä? Entä millaisiin työntekopaikkoihin vuokralääkärinä pääsee – vai joutuuko niihin? Miten vuokralääkäri integroituu työyhteisöön? Pitääkö työnantaja lääkäristä huolta, ja mitä keikan tai sovitun työpätkän jälkeen tapahtuu? Työn käytännöissä ja arjessa voi olla paljon työnantajakohtaisia eroja, eikä ihme, että työhön liittyy paljon kysymyksiä, stereotypioita ja ennakkoluulojakin. Nyt lääkärit Heidi Nieminen ja Jesse Berg sekä yhteyspäällikkö Iita Kevo kertovat omista kokemuksistaan Terveystalon Julkisissa palveluissa.