Asiantuntijat

160 kpl

Päivi Alafrantti
OMT-Fysioterapeutti
Sari Alakärppä
Ravitsemusterapeutti
Pekka Alanne
Laboratoriohoitaja
Ivan Arkhipov
Lastenlääkäri
Jenni Asikainen
sairaanhoitaja
Päivi Berggren
Röntgenhoitaja
Markku Broas
Sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri
Anne Eloranta
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Jonna Erkkilä
Työterveyshoitaja
Juha Ervasti
Työfysioterapeutti
Jaana Ervasti
Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
Karoliina Ervasti
Palveluesimies
Gholam Fana
Kardiologian erikoislääkäri
Rovaniemi Flunssaklinikka
Rovaniemi korvalääkäri Flunssaklinikka
Rovaniemi lastenlääkäri Flunssaklinikka
Rovaniemi Flunssaklinikka näytteenotto
Arvo Haapanen
Yleislääkäri, geriatriaan erikoistuva
Taina-Riikka Hakola
Toimipaikanpäällikkö
Anna Hakulinen
Työterveyshoitaja
Eveliina Hasari
Työterveyshoitaja
Päivi Haverinen
Työfysioterapeutti
Asta Heikkala
Fysioterapeutti
Hannele Hirvaskoski
Työterveyshoitaja
Merja Huhanantti
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Tuomas Hulkko
Rovaniemi Revontulikeskus Influenssarokotus
Juhani Junila
Ortopedi
Juuso Jääskeläinen
Työterveyslääkäri, yleislääkäri
Tuomo Jääskeläinen
Sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri
Mira Kantola
Lähihoitaja
Elina Karanta
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Jari Karhu
Dosentti,Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri
Pepe Karhumaa
Korva- nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri,lääketieteen tohtor
Joni Keisala
Liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Mikko Kellokumpu
Gastroenterologian erikoislääkäri
Samuli Kemppainen
Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri
Risto Kemppainen
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Mika Kenttälä
Röntgenhoitaja, Palveluesimies
Marja-Leena Keränen
Neurologian erikoislääkäri
Heidi Keränen
sosiaalialan asiantuntiija, työkykyvalmentaja
Paula Keskikuru
Sairaanhoitaja
Toni Kesti
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Kreetta Kiviniemi
Fysioterapeutti, OMT-fysioterapeutti
Merja Koikkalainen
Ravitsemusterapeutti
Raija-Liisa Kokko
sosiaalialan asiantuntija, työkykyvalmentaja
Pyry Kokkonen
Lääketieteen kandidaatti
Elina Kontiokoski
Sairaanhoitaja
Timo Kopponen
yleislääkäri
Antti Korhonen
Työterveyspsykologi
Tuula Korpilähde
Työterveyslääkäri
Jaana Kortelainen
sairaanhoitaja
Maarit Korteniemi
Lastenlääkäri
Katriina Korteniemi
Työterveyslääkäri
Minna-Maija Koski
Työterveyspsykologi
Kari Koskinen
Ortopedian ja kirurgian erikoislääkäri
Merja Kurkinen
Erikoislääkäri
Antti Kuulasmaa
lastenpsykiatrian erikoislääkäri
Miia Kuusela
Työterveyshoitaja
Heidi Kyllönen
Työterveyspsykologi
Sari Kyötikki
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Arto Köngäs
Lääkintävahtimestari
Rovaniemi Laboratorio
Rovaniemi Laboratorio
Taija Lahtinen
Yleislääketieteen erikoislääkäri, ilmailulääkäri
Niko Laine
Yleislääkäri
Pekka Lampela
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Juha Lantto
Urologian erikoislääkäri
Sami Lehtinen
yleislääkäri
Heidi Lehtopuu
Psykoterapeutti
Mira Lehtoranta
Palveluesimies diagnostiikka ja palvelukoordinaattori laboratoriopalvelut
Juhana Leppiaho
Fysioterapeutti
Sampo Leskelä
Akuuttilääketieteen erikoislääkäri, yleislääkäri
Sunna Leskinen
Työterveyshoitaja
Meeri Leukku
Työterveyslääkäri
Antti Liikkanen
Psykiatrian erikoislääkäri
Jouni Lohi
Yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti
Hanna-Reeta Lovikka
Sairaanhoitaja
Tanja Länsman
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Eduard Malinov
Lääkäri
Deniss Malinov
Mari Manninen
Käsikirurgi
Taneli Mattila
Yleislääkäri
Reetta Mononen
työterveyslääkäri, yleislääkäri
Ari Much
Ihotautien erikoislääkäri
Esa Muuronen
Plastiikka- ja käsikirurgian erikoislääkäri
Tuomas Mänttäri
Yleislääkäri
Johanna Määttä
Työterveyshoitaja
Tanja Määttä
Terveydenhoitaja
Veera Niemelä
lähihoitaja
Marjo Nordberg
Työterveyshoitaja
Ahti Nordberg
Ortopedi
Pasi Norola
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Nele Nurmik
Ihotautien erikoislääkäri
Anne Ollikainen
Radiologian erikoislääkäri
Satu-Sinikka Otra-aho
Sairaanhoitaja
Teijo Pantsar
Lääkintävahtimestari
Tiina Pasma
Fysioterapeutti
Ville Peteri
yleislääkäri
Toni Pihlaja
Antti Piiroinen
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Velimatti Pirilä
Tapio Pirilä
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Sirpa Pitkämäki
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Anna Poklonskaja
yleislääkäri
Keijo Puumala
Radiologian erikoislääkäri
Reetta Puuronen
Ronja Pyhäjärvi
Eija Pykäläinen
Radiologian erikoislääkäri
Pirjo Pynnönen
Työterveyspsykologi
Arja Pöntynen
Työterveyshoitaja
Jouni Pöykkö
Yleislääkäri
Marja-Leena Raatelehto
Psykiatrian erikoislääkäri
Antti Rahko
Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri
Matti Rahtu
Sisätautilääkäri
Minna Rantanen
Työterveyslääkäri
Matti Rauvala
yleislääketieteen, yleiskirurgian ja urologian erikoislääkäri
Pirjo Ravaska
Anestesiologian erikoislääkäri
Juha-Matti Rytilahti
OMT-Fysioterapeutti
Antti Saari
Yleislääketieteen, akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon eri.lääk.
Sanna Sainio
Lääkekeskuksen hoitaja
Rovaniemi Sairaanhoitajan vastaanotto
Rovaniemi Sairaanhoitajan vastaanotto
Risto Salmi
Silmätautien erikoislääkäri
Heikki Salo
Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri
Lia Sandell
Työterveyspsykologi
Teemu Savolainen
OMT-Fysioterapeutti
Laura Suni
Matti Säily
Urologian erikoislääkäri
Hanna Sääskilahti
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Sanna Takalo
Työterveyslääkäri
Jani Takatalo
Fysiatrian erikoislääkäri
Rovaniemi Tapaturmapäivystys
Tapaturmapäivystys
Pasi Tapio
Työfysioterapeutti
Niko Tieranta
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Jenni Tikkanen
Olga Tikko
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Tuula Toljamo
LT, Keuhkosairauksien erikoislääkäri, Keuhkosairausopin dosentti
Anna-Maria Tolonen
Lääkäri
Ari Toppinen
Kardiologian erikoislääkäri
Minna-Paula Tuhkala
Työterveyshoitaja
Katja Tuohino-Heikki
Vesa Turkia
Työterveyslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri
Juhani Törmänen
Radiologian erikoislääkäri
Helena Ulkoniemi
Työterveyshoitaja
Sakari Unga
Yleislääkäri
Anu Urjanheimo
Gynekologia ja naistentaudit
Riina Vaara
Röntgenhoitaja
Jarno Valtonen
Sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri
Antti Wedenoja
LL, Yleislääkäri
Kirsi Viitanen
Työterveyslääkäri
Petteri Viramo
Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Kirsti Virta
Psykologi, psykoterapeutti, työterveyspsykologi
Marjukka Virtanen
Työfysioterapeutti
Harry Wuite
Reumatologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri
SaijaTuulia Vuolio
Gastroenterologisenkirurgian erikoislääkäri
Miika Vuorinen
Gastroenterologian erikoislääkäri
Marita Väyrynen
Lastentautien erikoislääkäri
Arja Ylläsjärvi
Anestesiologian erikoislääkäri
Paavo Zitting
Fysiatrian erikoislääkäri

  Siirry asiantuntijahakuun