Terveystalo sijoituskohteena

Terveystalo on yksi johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista kasvavilla ja rakenteellisesti houkuttelevilla markkinoilla. Terveystalon asiakaskeskeinen liiketoimintamalli ja yrityskulttuuri tuottavat ensiluokkaista palvelua kaikille asiakasryhmille. Vahvuuksiensa ansiosta Terveystalolla on useita väyliä kasvulle.

Terveystalo toimii kasvavilla ja rakenteellisesti houkuttelevilla markkinoilla

Klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Väestön ikääntyminen ja elintapasairauksien yleistyminen lisäävät hoidontarvetta ja kysyntää. Yksityisellä terveydenhuollolla on tärkeä rooli suomalaisessa järjestelmässä ja useat tekijät tukevat kasvua;

 • 40 % kaikista terveydenhuollon avohoidon potilaskäynneistä Suomessa tapahtuu yksityisellä sektorilla*, yleisesti käytössä kaikissa tuloluokissa**
 • Neljä vahvaa ja kasvavaa maksajaryhmää: Yritykset, yksityinen vakuutus, omakustannus ja julkinen sektori. Yrityksille työterveyteen sijoittaminen yli lain vähimmäisvaatimuksen kannattaa; tutkimuksen mukaan työterveys tuottaa yrityksille keskimäärin kuusinkertaisen tuoton sijoitetulle pääomalle***
 • välitön hoitoon pääsy yksityisen terveydenhuollon puolella: ~50 % odotti yli viikon hoitoon pääsyä julkisen terveydenhuollon puolella Helsingissä****

*Lähde: NHG:n raportti;
**Lähde: KELA;
***Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015
****Lähde: THL: Odotusajat Suomen julkisessa perusterveydenhuollossa (maaliskuu 2017).

Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista

Koko tuo skaala- ja synergiaetuja:
 • Valtakunnallinen verkosto ja integroitu hoitoketju mahdollistavat asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelemisen
 • Valtakunnallisena toimijana Terveystalo on julkiselle sektorille ja maanlaajuisesti toimiville yrityksille luotettava yhteistyökumppani joka on lähellä asiakasta
 • Koko mahdollistaa teknologian ja big datan hyödyntämisen ja kohdennetun palvelutarjonnan kehittämisen
 • Keskitetyt yritysjärjestelyt tuovat kasvua

Terveydenhuoltoon keskittymiseen liittyy myös monia etuja:

 • Terveydenhuolto on selkeä organisaation painopiste osaamisen, toimintatapojen ja laadun jatkuvassa kehittämisessä
 • Keskittyminen mahdollistaa korkean lisäarvon palveluiden tarjoamisen asiakkaille ja osaavan terveydenhuollon henkilökunnan houkuttelemisen ja sitouttamisen


Terveystalolla on asiakaskeskeinen liiketoimintamalli ja yrityskulttuuri joka tuottaa ensiluokkaista palvelua kaikille asiakasryhmille

Digitaaliset työkalut mahdollistavat tehokkaan, asiakaskeskeisen ja ennaltaehkäisevän hoidon ja jatkuvan vuoropuhelun sekä vahvistavat asiakkaan sitoutumista.Johtoryhmä, henkilöstö ja kulttuuri, joilla on näyttöä tuloksellisesta kehittämisestä, muun muassa:

 • Yritysostoista ja investoinneista
 • Laajentumisesta strategisesti täydentäviin liiketoiminta-alueisiin
 • Valtakunnallista verkostoa tukevien teknologisten ratkaisujen kehittämisestä
 • Verkoston ja palvelumallien optimoinnista tehokkuuden parantamiseksi

Vahvuuksiensa ansiosta Terveystalolla on useita väyliä kasvulle, esimerkiksi:

 • Kasvattamalla markkinaosuutta kasvavilla markkinoilla
 • Kasvattamalla asiakaskohtaista myyntiä lisäpalveluilla
 • Yritysjärjestelyillä

Tulevaisuudessa Terveystalolla on myös hyvät edellytykset hyötyä SOTE-uudistuksen tuomasta kuluttajien valinnanvapaudesta