Terveystalo sijoituskohteena

Terveystalo on vuonna 2001 perustettu yritys, joka on kasvanut yli 160 yrityskaupan myötä Suomen suurimmaksi terveydenhuoltopalveluja tarjoavaksi yritykseksi. Terveystalo on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja erityisesti digitalisaatioon, asiakaskokemukseen sekä lääketieteelliseen ja toiminnalliseen laatuun.

Terveystalo on Suomen johtava yksityinen terveydenhuoltoon keskittynyt palveluntarjoaja kasvavilla ja rakenteellisesti houkuttelevilla markkinoilla. Terveystalon asiakaskeskeinen liiketoimintamalli ja yrityskulttuuri tuottavat ensiluokkaista palvelua kaikille asiakasryhmille. Vahvuuksiensa ansiosta Terveystalolla on useita väyliä kasvulle. Kasvua voidaan saavuttaa 1. kasvattamalla markkinaosuutta kasvavilla markkinoilla, 2. kasvattamalla asiakaskohtaista myyntiä lisäpalveluilla ja 3. yritysjärjestelyillä. Keskittymällä ydinliiketoimintaansa terveydenhuoltoon Terveystalo pystyy houkuttelemaan osaavia ammattilaisia ja tarjoamaan korkealuokkaisia palveluita eri asiakasryhmille.

Suomen terveydenhuoltomarkkinoista noin 77 prosenttia on julkisesti tuotettua ja julkisesti rahoitettua, 19 prosenttia yksityisesti tuotettua ja rahoitettua ja vain 4 prosenttia yksityisesti tuotettua ja julkisesti rahoitettua (NHG:n arvio, 2016). Ilman sote-uudistustakin yksityisen tuotannon odotetaan kasvavan noin viiden prosentin vuosivauhtia lähivuosina. Terveystalo on kasvanut historiassaan keskimäärin 1–3 prosenttiyksikköä markkinoita nopeammin ja tämä on myös pitkän aikavälin tavoitteemme liikevaihdon kasvulle. 2018 vuoden 745 miljoonan euron liikevaihdostamme 89 prosenttia tuli yksityiseltä sektorilta; yritysasiakkuudet toivat 54 prosenttia liikevaihdosta, yksityisasiakkaat 35 prosenttia ja julkisen sektorin asiakkaat 11 prosenttia. Attendo Terveyspalveluiden osto kasvattaa julkisen sektorin asiakkaiden suhteellista osuutta ja vahvistaa Terveystalon asemaa kaikissa markkinaskenaarioissa. 

 

5 SYYTÄ SIJOITTAA TERVEYSTALOON

 MEGATRENDIT KIIHDYTTÄVÄT RAKENTEELLISTA MARKKINAKASVUA

  • Väestön ikääntyminen ja korkea elintapasairauksien esiintymistiheys kasvattavat terveydenhuollon kysyntää ja kustannuksia.
  • Terveyteen ja hyvinvointiin satsataan yhä enemmän ja palveluiden käyttö kasvaa.

KILPAILUETUA SKAALASTA

  • Terveystalon laaja ja monipuolinen asiakaspohja mahdollistaa ristiinmyynnin ja tehokkaan resurssien käytön.
  • Mittakaavaedut mahdollistavat kannattavuuden jatkuvan parantamisen: Terveystalolla on laaja olemassa oleva verkosto ja skaalautuvat keskitetyt toiminnot.

RÄÄTÄLÖIDYT PALVELUT ERI ASIAKASRYHMILLE MAHDOLLISTAVAT KASVUN MUUTTUVILLA MARKKINOILLA

  • Tavoitteena on olla kaikille asiakasryhmille halutuin terveyspalvelujen tarjoaja ja kehittää jatkuvasti palveluita ja verkostoa asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden palvelemiseksi.

MAHDOLLISUUS KIIHDYTTÄÄ KASVUA YRITYSOSTOILLA

  • Terveystalo on tehnyt vuodesta 2001 alkaen yli 160 yritysostoa.
  • Toiminnan mittakaavaetujen ja vahvan kokemuksen ansiosta Terveystalo luo arvoa yritysostoilla.

YRITYSKULTTUURI HOUKUTTELEE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIA