Terveystalo sijoituskohteena

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Verkostomme kattaa yli 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea ja sitä täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Terveystalo on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja erityisesti digitalisaatioon, asiakaskokemukseen sekä lääketieteelliseen ja toiminnalliseen laatuun. Investoinnit ja panostukset älykkääseen palvelualustaan, asiakkaan terveyskumppanuuden vahvistamiseen sekä laajentuminen onnistunein yritysostoin ovat luoneet Terveystalolle erittäin vahvan aseman kasvavalla toimialalla. Terveystalo on toimialansa kannattavin yhtiö, joka tavoittelee jatkossakin kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että arvoa lisäävin yritysostoin. Terveystalo haluaa myös olla toimialansa kärkiyhtiö vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä.

Miksi sijoittaa Terveystaloon?

1. Terveyden ja hyvinvoinnin markkina kasvaa useiden ajureiden vetämänä
Ikääntyvä väestö ja suuri elämäntapasairauksien esiintymistiheys lisäävät terveydenhuollon kysyntää ja kustannuksia. Ihmiset ovat myös entistä kiinnostuneempia panostamaan omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa, mikä kasvattaa terveyspalveluiden kysyntää. Tämän lisäksi julkinen terveydenhuolto tarvitsee jatkossakin yksityisten toimijoiden panosta hoitojonojen purkamisessa sekä terveydenhuollon järjestämisessä tehokkaasti ja laadukkaasti. Koronapandemia on entisestään kasvattanut hoitojonoja myös Suomessa.

Suomen terveydenhuollon markkinat ovat 2014-2019 kasvaneet keskimäärin 2,1 % (CAGR) ja samana aikana Terveystalo on pystynyt kasvamaan orgaanisesti lähes kolminkertaista vauhtia. Terveystalon tavoitteena on yli 5 %:n vuosittainen liikevaihdon kasvu.

2. Toimialan kannattavin yhtiö
Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen johtava yksityinen terveyspalveluyritys sekä toimialansa kannattavin yhtiö. Kilpailuetujamme ovat laaja ja kattava verkosto, skaalautuva liiketoimintamalli, laadukas integroitu hoitoketju, vahva asiakaskunta sekä monipuoliset, edistykselliset digitaaliset palvelut, jotka yhdessä kehitysmyönteisen kulttuurimme kanssa houkuttelevat alan parhaita osaajia.

Terveystalo on kyennyt kasvamaan kannattavasti ja vuosien 2016-2020 välillä oikaistu EBITA on noussut 16%. Terveystalon tavoitteena on säilyttää asemansa kannattavuudeltaan Pohjolan johtavana toimijana yksityisissä terveyspalveluissa sekä vähintään 12–13 %:n oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Vuoden 2020 EBITA-% oli 10,3 % ja Q1/2021 se kasvoi 13,7 %:iin.

3. Toimialan älykkäin palvelualusta ja asiakkaan terveyskumppanuus perustana kannattavalle kasvulle
Kysyntä uuden tyyppisille terveyspalveluille, hinnoittelumalleille ja operatiivisille toimintamalleille kasvaa, samalla kun niukkuus terveydenhuollon ammattilaisista lisää tarvetta käyttää osaamista entistä älykkäämmin. Digitaaliset palvelut muokkaavat terveydenhuoltoa ja luovat uusia ratkaisuja, mutta lisäävät myös asiakkaiden odotuksia.

Terveystalon strategiassa ytimessä on skaalautuvan palvelualustan edelleen kehittäminen. Se koostuu sekä fyysisestä toimipisteverkostosta että digitaalisesta alustasta ja sen avulla terveydenhuollon ammattilaiset sekä asiakkaat yhdistetään toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Toimialan älykkäimmällä palvelualustalla tarjoamme asiakkaalle juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun. Älykäs alusta ohjaa kasvua, kannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista myös tulevaisuudessa. Haluamme olla asiakkaan terveyskumppani tarjoamalla tukea ja laadukkaita palveluita ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti.

4. Vahva tase ja kassavirrantuotto mahdollistavat tasaisen osingonjaon sekä investoinnit toiminnan kehittämiseen ja yrityskaupoilla laajentumiseen
Terveystalon tase on vahva ja kassavirrantuotto on ollut tasaista vuodesta toiseen. Pääomarakenteen osalta Terveystalo tavoittelee nettovelka/oikaistu käyttökate tasoa, joka on enintään 3,5x (Q1/2021 2,7x). Suurten yritysostojen tapahtuessa yhtiö voi hetkellisesti ylittää velkaantumistavoitteensa. Yhtiön vahva tase ja kassavirrantuotto mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen niin orgaanisesti kuin yritysostojen kautta. Terveystalo on ollut tasainen osingonmaksaja ja osingonjakopolitiikan tavoite on jakaa vähintään 40 % tilikauden voitosta omistajille (72,0 % vuonna 2020).

5. Terveystalo haluaa olla kärkiyhtiö myös vastuullisuudessa

Vastuullisuus on keskeinen arvo Terveystalon toiminnassa. Olemme sitoutuneet edistämään YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita ja kestävän kehityksen tavoitteita. Haluamme paitsi edistää terveyttä ja hyvinvointia myös luoda toimintamme ja kumppanuuksien kautta kestävää infrastruktuuria ja innovaatioita vaikuttavaan hoitoon ja hoidon saatavuuteen. Edistämme eettistä liiketoimintaa koko toimitusketjussamme ja luomme taloudellista lisäarvoa ja työpaikkoja. Kannamme vastuumme myös ympäristöstä edistämällä kestävää kulutusta ja toimimalla ilmastonmuutosta vastaan. Olemme asettaneet vastuullisuustyöllemme kunnianhimoiset tavoitteet, joihin pyrimme systemaattisella eri vastuullisuuden osa-alueiden johtamisella.

Lue lisää vastuullisuudesta Terveystalossa