Sijoittajat

Terveystalo on liikevaihdon ja toimipaikkojen määrän perusteella Suomen suurin ja yksi Suomen johtavista yksityisten terveyspalvelujen tarjoajista. Palvelutarjontamme koostuu kattavasta ja integroidusta hoitoketjusta, joka sisältää lähes kaikki lääketieteen erikoisalat sekä diagnostiikkapalvelut.

Terveystalon vahvuudet

Terveystalo toimii kasvavilla ja rakenteellisesti houkuttelevilla markkinoilla. Väestön ikääntyminen ja elintapasairauksien yleistyminen lisäävät hoidontarvetta ja kysyntää. Yksityisellä terveydenhuollolla on tärkeä rooli suomalaisessa järjestelmässä ja useat tekijät tukevat kasvua.

 

Taloustietoa

Yhtiön liikevaihto kasvoi 30.6.2017 päättyneiden kuuden kuukauden aikana 62,9 miljoonalla eurolla eli 22,4 prosentilla 30.6.2016 päättyneiden kuuden kuukauden 281,3 miljoonasta eurosta 30.6.2017 päättyneiden kuuden kuukauden 344,2 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtajan katsaus

Terveystalo on liikevaihdon ja toimipaikkojen määrän perusteella Suomen suurin ja yksi Suomen johtavista yksityisten terveyspalvelujen tarjoajista, kirjoittaa Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.