Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Ville Iho: Kannattavuus vahvistui selvästi kaikissa segmenteissä  

Terveystalon liikevaihto kasvoi 1,3 % 322,4 miljoonaan euroon vuoden 2023 toisella neljänneksellä Terveydenhuollon palvelut -segmentin vetämänä. Portfolioliiketoimintojen liikevaihto laski odotetusti vertailukaudesta ulkoistusliiketoiminnan päättyneiden sopimusten vuoksi. Ruotsin liikevaihto jatkoi kasvuaan paikallisvaluutassa, mutta laski ensimmäistä kertaa euromääräisesti valuuttakurssin heikkenemisen vuoksi.

Vastaanottojen liikevaihto jatkoi kasvuaan fyysisten vastaanottojen tarjonnan kasvun, hinnankorotusten sekä asiakasmixin paranemisen ansiosta. Koronatestauksesta puhdistetun diagnostiikan liikevaihdon elpyminen jatkui kesälomakauden alkuun asti, jolloin kysyntä laski normaalin lomakausivaihtelun lisäksi selkeästi alentuneiden infektiomäärien vuoksi. Olemme vahvistaneet tarjontaamme kivijalassa onnistuneesti jo kolmen vuosineljänneksen ajan vastataksemme ennätykselliseen kysyntään. Tarjonta on nyt pandemian jälkiaaltoon verrattuna paremmin tasapainossa, mikä näkyy myös varausasteiden vaihteluna loma- ja infektiokausien mukaisesti.

Olemme onnistuneet vahvistamaan kannattavuuttamme korkeana jatkuneesta inflaatiosta ja koronatestauksen poistumisesta huolimatta. Oikaistu EBITA vahvistui 18,1 % vertailukaudesta 28,5 miljoonaan euroon. Terveydenhuollon palvelut -segmentin kannattavuutta vahvistivat suotuisampi myynnin jakauma, onnistuneet hinnoittelutoimenpiteet sekä suunnitellusti edennyt tulosparannusohjelma. Myös Portfolioliiketoiminnot ja Ruotsi vahvistivat kannattavuuttaan merkittävästi vertailukaudesta.

Tulosparannusohjelman toisen neljänneksen loppuun mennessä tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 40 miljoonalla eurolla ja ohjelman koko vuoden 2023 tulosvaikutuksen arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa euroa. Yleisen korkotason nousu ja korkeana jatkunut inflaatio alleviivaavat tulosparannusohjelman tärkeyttä seuraavien kvartaalien aikana.

Laskimme toisen neljänneksen aikana liikkeelle ensimmäisen joukkovelkakirjalainamme, vastuullisuustavoitteisiin sidotun 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, jonka onnistuneesta liikkeeseenlaskusta olemme erittäin ylpeitä. Johtavana yksityisen terveydenhuollon toimijana haluamme näyttää esimerkkiä ja uudistaa terveydenhuoltoa kokonaisvaltaisesti vastuullisempaan suuntaan.

Tärkein vastuullisuustehtävämme on taistelu terveemmän elämän puolesta ja teemme työtä jatkuvasti kohti integroitua, tiedolla johdettua terveydenhuoltoa varmistaaksemme vaikuttavimman hoidon sekä parhaan asiakas- ja ammattilaiskokemuksen. Keskeinen keino tavoitteen toteutumisessa ovat onnistuneet satsaukset automaatioon ja digitaalisiin asiointipolkuihin. Toisen vuosineljänneksen lopulla otimme tärkeän askelen kohti sujuvampia hoitopolkuja, kun tekoälyä hyödyntävä hoidon tarpeen arviointityökalumme otettiin käyttöön ensimmäiselle työterveysasiakkaalle. Tämä lääketieteellisen laitteen kriteerit täyttävä ohjelmisto ohjaa asiakkaan oikealle hoitopolulle ja ammattilaiselle oikeaan aikaan ja parantaa siten hoidon vaikuttavuutta sekä resurssiohjausta. Tulemme jatkamaan satsauksia innovatiivisen teknologian hyödyntämiseksi ja näemme teknologiamurroksen kiihtyvän edelleen.

Toimintaympäristössämme kehityksen suunta on muuttumassa merkittävästi toisen vuosineljänneksen lopulla julkaistun uuden hallitusohjelman terveydenhuollon kokonaisuutta koskevien kirjausten ja tavoitteiden kautta. Tuore hallitusohjelma sisältää monia kirjauksia, joilla pyritään lisäämään yksityisen ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä palvelujärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Arvioimme toimenpiteiden tukevan yksityisen palvelutuotannon kysynnän kasvua. Kun kyse on terveydestä, sujuva hoitoon pääsy, toimivat potilaskeskeiset hoitopolut sekä korkea toiminnan laatu ovat kaikki kaikessa. On erinomaista, että tuore hallitus edistää näitä tavoitteita pyrkien hyödyntämään yksityisten toimijoiden koko kapasiteettia, osaamista ja investointikykyä osana ratkaisua.

Tärkein ensin,

Ville Iho

toimitusjohtajan-katsaus.jpg