Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Ville Iho: Siirtymä koronasta normaaliin toimintaan käynnissä

Muuttuvasta kysyntäympäristöstä huolimatta vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali oli vahva. Terveystalon liikevaihto kasvoi 18,3 % vertailukaudesta 329,7 (278,7) miljoonaan euroon. Kasvu oli vahvaa kaikissa asiakasryhmissä, ja Ruotsi ja muut -segmentin ulkoinen liikevaihto oli 22,2 miljoonaa euroa, vastaten 8,0 %-yksikköä liikevaihdon kasvusta. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino ei ollut kvartaalin aikana optimaalinen. Tasapainoilu vaihtelevien koronatestausvolyymien ja muiden palveluiden tarjonnan kasvattamisen välillä aiheutti yliresursointia koronapalveluissa, kun vastaanotoissa nähtiin edelleen tarjonnan haasteita. Ensimmäistä kertaa pandemian aikana tarjontaa vähensivät merkittävästi myös koronan aiheuttamat henkilöstön sairauspoissaolot. Kulupuolella kysynnän ja tarjonnan epätasapaino johti kustannusten suhteelliseen kasvuun, mikä heikensi kannattavuutta. Kannattavuutta heikensivät myös yrityskauppoihin liittyvät kustannukset sekä uusiin liiketoiminta-avauksiin liittyvät kulut. Oikaistu EBITA kasvoi 2,0 % 38,9 miljoonaan euroon ja oli 11,8 % liikevaihdosta.
Siirtymä normaaliin toimintaan jatkuu, ja kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen tulee olemaan johtamisen painopiste koko vuoden. Olemme luottavaisia, että halutuimman työnantajan asemamme ja edelläkävijyytemme digitaalisissa ratkaisussa antavat meille hyvän aseman vahvistaa tarjontaa ja parantaa hoidon saatavuutta tilanteen normalisoituessa. Tarjontaa parantavien digitaalisten vastaanottojen määrä jatkoi kasvuaan myös ensimmäisellä kvartaalilla.

Ruotsin liiketoiminta kehittyi suunnitelmiemme mukaisesti. Teimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä täydentävän yrityskaupan työterveydessä ja kerroimme laajentavamme toimintaamme myös työterveyden ulkopuolelle ostamalla riippuvuushoitoon erikoistuneen Nämndemansgårdenin. Näemme Ruotsissa vahvaa kasvupotentiaalia sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

Digitaalinen liiketoimintamme otti ensimmäisiä askeleitaan, kun lanseerasimme etävastaanottoalustan julkisen sektorin asiakkaille. Tavoitteemme on edelleen vauhdittaa digitaalisen liiketoiminnan kasvua. Terveystiedon tehokkaammalla käytöllä, paremmalla hoidonohjauksella ja etävastaanotoilla on mahdollista parantaa sekä tuottavuutta, hoidon saatavuutta, että työtyytyväisyyttä. Digitaalisten terveyspalveluiden edelläkävijänä olemme erinomainen kumppani myös julkiselle sektorille.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on toiminut osittaisissa poikkeusoloissa jo kaksi vuotta. Julkisesti tuotetussa terveydenhuollossa poikkeustilanne jatkuu edelleen hoitajien lakon vuoksi. Jo ennen pandemiaa alkanut järjestelmän ruuhkautuminen on pahentunut, eikä välitöntä ratkaisua ole näköpiirissä uusien hyvinvointialueiden keskittyessä järjestäytymiseen palveluratkaisujen sijaan. Ennen pitkää piteneviä hoitojonoja ja kasvavaa hoitovelkaa täytyy kuitenkin purkaa, ja osa ratkaisusta on yksityisen resurssien ja osaamisen laajempi hyödyntäminen.

Venäjän hyökkäys Ukrainassa ja sitä seuraavat talouden häiriöt sekä humanitaarinen kriisi vaikuttavat suoraan tai välillisesti kaikkien toimialojen toimintaympäristöön. Sodan vaikutukset liiketoimintaamme ovat vähäisiä, mutta niin kuin kaikilla suomalaisilla, halumme auttaa on suuri. Olemme etuoikeutetussa asemassa saadessamme toimia Maahanmuuttoviraston kumppanina tuottamassa terveydenhuoltopalveluja Suomeen sodan jaloista saapuville pakolaisille.

Missiomme taistella terveemmän elämän puolesta on ajankohtaisempi kuin koskaan, ja ydinmarkkinoidemme johtavana yksityisenä terveydenhuollon palveluntarjoajana meillä on keskeinen rooli ihmisten ja työyhteisöjen elämässä. Olemme sitoutuneet visioomme luoda maailma, jossa on vähemmän sairauspäiviä ja enemmän terveitä, onnellisia vuosia.

Kohti parempaa huomista,

Ville Iho

toimitusjohtajan-katsaus.jpg