Taloudelliset tavoitteet

Terveystalon pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvun orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla ja kannattavuudessa 12–13 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Pääomarakenteen osalta nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen tulee olla enintään 3,5-kertainen. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Lisäksi yhtiön tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

  Tavoite Saavutukset 2021
Kasvu Vähintään 5 prosentin vuotuisen liikevaihdon kasvun orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla Terveystalon liikevaihto kasvoi 17,1 % 1 154,6 miljoonaan euroon.
Kannattavuus Vähintään 12–13 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Terveystalon oikaistu EBITA kasvoi 38,4 % 141,0 miljoonaan euroon.
Pääomarakenne Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen tulee olla enintään 3,5-kertainen. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä. Nettovelka/oikaistu käyttökate oli 2,5 vuoden 2021 lopussa.
Osinko Tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2021 osinkoa jaettavan 28 (26) senttiä osaketta kohden. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Tämä vastaa 44 % tilikauden voitosta.