Sijoittajat

Q2 2022 Hiljaista jaksoa edeltävä uutiskirje

Terveystalon IR-uutiskirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa ennen hiljaisen jakson alkamista. Uutiskirje on tiivistelmä kuluneesta vuosineljänneksestä ja pitää sisällään muun muassa neljänneksen tärkeimmät tiedotteet, usein kysyttyjä kysymyksiä sijoittajatapaamisissa sekä tietoa tulevista IR-tapahtumista. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi täältä: https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ir-uutiskirjeet/

Terveystalon hiljainen jakso alkaa perjantaina 17.6.2022 ja tammi-kesäkuun 2022 tulos julkaistaan tiistaina 19.7.2022 noin klo 09.00. Webcast-tilaisuus alkaa tulosjulkistuspäivänä klo 10.30 ja sitä voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2022-q2-results

Mahdolliset kysymykset ennen hiljaisen jakson alkua voi lähettää osoitteisiin: investors@terveystalo.com tai liisa-maija.seppanen@terveystalo.com.

Terveystalon yhtiösivut uudistuivat

Terveystalon uudistunut verkkosivusto julkaistiin alkuvuodesta. Yhtiösivuilta löytyvät perustiedot Terveystalosta, Töihin Terveystaloon -osio, Sijoittajille-osio, Uutishuone sekä Laatu ja vastuullisuus -osio. Yhtiösivut löytyvät suomeksi ja englanniksi.
Tutustu uusiin sivuihin.


Tärkeimmät tiedotteet Q2 2022 aikana

13.6.2022: Juha Juosila jättää Terveystalon, Kati Sulin digitaalisen liiketoiminnan johtajaksi

Terveystalon digitalisaatiosta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Juosila on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä 23.6.2022.

Kati Sulin, FM, s. 1974, on nimitetty Terveystalon digitaalisen liiketoiminnan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2022 alkaen. Lue tiedote

3.6.2022: Terveystalo laajentaa kotimaista yritystodistusohjelmaansa

Terveystalo laajentaa helmikuussa 2022 allekirjoitettua 100 miljoonan euron bilateraalista yritystodistusohjelmaa 200 miljoonan euron monipankkiohjelmaksi. Yritystodistusohjelman puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. 

Lue tiedote

13.5.2022: Terveystalolle 50 miljoonan euron rahoitus digitaalisten terveyspalveluiden jatkokehitykseen

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Terveystalo Healthcare Holding Oy ovat sopineet 50 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan Terveystalon digitaalisten terveyspalveluiden ja sovellusten jatkokehitystä.

"Digitalisaatiolla voimme ratkaista terveydenhuollon merkittävimpiä kestävyyshaasteita. Terveystiedon tehokkaammalla käytöllä, paremmalla hoidonohjauksella ja etävastaanotoilla on mahdollista parantaa sekä terveydenhuollon tuottavuutta, hoidon saatavuutta, että työtyytyväisyyttä. Tavoitteenamme on löytää tapoja skaalata lääketieteellistä asiantuntemusta terveydenhuollon kroonisen ammattilaispulan ratkaisemiseksi. Pohjoismaisen Investointipankin rahoituksella vauhditamme digitaalista kehitystyötämme edelleen", Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho sanoo.

Terveystalo on terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijä. Seitsemänvuotisella lainalla rahoitetaan Terveystalon digikehitystä vuosina 2022-2025. Rahoituksella jatkokehitetään esimerkiksi yksityishenkilöille, yrityksille, julkiselle terveydenhuollolle sekä terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja sovelluksia. Lue tiedote

2.6.2022: Terveystalo kasvaa hyvinvoinnin palveluissa - Into Terveys Oy osaksi Terveystaloa

Terveystalo laajentaa hyvinvoinnin palveluiden tarjontaansa ostamalla 31.5.2022 päivätyllä sopimuksella Into Terveys Oy:n.

Vuonna 2018 perustettu Into Terveys Oy tarjoaa fysiatrian, fysioterapian, hierojan, psykologin ja lymfaterapeutin palveluja Helsingissä. Into Terveys Oy:ssä työskentelee 8 ammattilaista ja yhtiön liikevaihto tilikautena 2021 oli noin 0,3 miljoonaa euroa. Lue tiedote

29.4.2022: Terveystalon tytäryhtiö Feelgood ostaa Jobbhälsan i Norr AB:n

Terveystalon tytäryhtiö Feelgood Svenska AB allekirjoitti 29.4.2022 sopimuksen Jobbhälsan i Norr AB:n ostamisesta. Yhtiö on vahva työterveyden toimija, jolla on pääkonttori Piteåssa. Yrityskauppa on osa Feelgoodin kasvustrategiaa ja vahvistaa sen asemaa Norrbottenin alueella johtavana modernin työelämän asiantuntijana ja työterveyden toimijana. Vuonna 2021 Jobbhälsan i Norr AB:n liikevaihto oli 12,2 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yrityksellä on 8 työntekijää. Jobbhälsanilla on pitkäaikaisia ​​asiakassuhteita suurempien ja pienempien yritysten ja kuntien kanssa. Lue tiedote

28.4.2022: Muutoksia Terveystalon johtoryhmässä

Terveystalon talousjohtaja Ilkka Laurila on päättänyt jättää yhtiön. Vuodesta 2015 talousjohtajana työskennellyt Laurila jatkaa tehtävässään heinäkuun 2022 loppuun saakka. Yhtiö käynnistää välittömästi uuden talousjohtajan haun. Julkisten palveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen Mikko Tainio on nimitetty Terveystalon väliaikaiseksi talousjohtajaksi ja Ville Salmi Julkisten palveluiden väliaikaiseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.8.2022 alkaen.

Terveystalon kasvuliiketoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen Petri Keksi on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Osana Terveystalon uutta toimintamallia Kasvuliiketoiminnot integroidaan osaksi ydinliiketoimintaa. Lue tiedote

Muut vuosineljänneksen aikana julkaistut tiedotteet löydät Terveystalon uutishuoneesta.


Usein kysyttyjä kysymyksiä sijoittajatapaamisissa Q2/2022 aikana

Miten inflaation kiihtyminen vaikuttaa Terveystalon liiketoimintaan?

Hankinnoissa hintojen nousu on näkynyt joidenkin tarvikkeiden hinnoissa, mutta tärkeimmät hankintasopimukset on tehty jo vuodelle 2022.  Materiaaliostot ovat noin 3 % Terveystalon operatiivisista kustannuksista. Sähkön hinnan nousu vaikuttaa operatiivisiin kustannuksiin, mutta sen vaikutus on konsernitasolla pieni. Toimitusajat ovat pidentyneet komponenttipulan vuoksi joissakin tuote- ja materiaaliryhmissä, kuten terveydenhuollon laitteissa.

Inflaation kiihtyminen tuo paineita palkkojen nostoon, joista neuvotellaan toimialalla keskitetysti mm. hoitajien osalta (noin 43 % työsuhteisista työntekijöistä). Palkka-inflaatio näkyy myös muiden ammattiryhmien rekrytoinneissa. Suurin osa (noin 96 %) Terveystalossa toimivista lääkäreistä on yksityisiä ammatinharjoittajia. Inflaatioon liittyvää taloudellista riskiä vähentää se, että Terveystalolla on vahva hinnoitteluvoima.

Mikä on tilanne yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelualan hoitajien TES-neuvottelujen suhteen?

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus päättyi 30.4. Neuvottelut ovat jatkuneet hyvässä hengessä ja uskomme, että niissä päästään ratkaisuun. Terveystalon puolesta neuvotteluita käy Hyvinvointialojen liitto, joka myös solmii työehtosopimuksen. Lakkovaroituksia ei ole annettu eikä työtaisteluita ole käynnissä.

Miten Terveystalo aikoo edetä Ruotsin markkinoilla?

Olemme saaneet Feelgoodin integraatioprosessin päätökseen ja alamme toteuttamaan liiketoimintasuunnitelmia. Ruotsin markkinat tarjoavat Terveystalolle lisää mahdollisuuksia sekä orgaaniseen että yritysostojen kautta tapahtuvaan kasvuun. Työterveyden markkina Ruotsissa on pirstaloituneempi kuin Suomessa ja siellä on paremmin mahdollisuuksia markkinan konsolidointiin. Kiinnostavien ostokohteiden ”funnel” on tällä hetkellä vahva. Terveystalo on jo tehnyt neljä täydentävää yritysostoa Ruotsin työterveydessä Feelgoodin lisäksi. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on myös kasvaa Ruotsissa työterveyden ulkopuolelle mahdollisesti erikoissairaanhoitoon.

Lisäksi Terveystalolla on selkeät suunnitelmat digipalveluiden laajentamisesta Ruotsin markkinoille, ja tässä on tavoitteena edetä jo tämän vuoden aikana.

Millainen arvostustaso Ruotsin M&A-markkinalla on tällä hetkellä?

Arvostustasot vaihtelevat jonkin verran riippuen erikoisalasta (esim. kuvantaminen vs. mielenterveys), mutta kokonaisuutena ne ovat houkuttelevat ja samoilla tasoilla kuin Suomessa vuosikymmen sitten.

Miten koronapandemian mahdollinen väistyminen ja testauksen väheneminen vaikuttaa Terveystaloon?

Terveystalo teki vuonna 2020 noin 230 000 koronatestiä ja vuonna 2021 noin 500 000. Raportoimme näistä nettisivuillamme avoimessa raportoinnissa (https://avoinraportointi.terveystalo.com/korona/)

Koronatestaus on odotetusti vähentynyt. Pandemian aikana se on korvannut muuta normaalia diagnostiikkaa. Koronatestauksen väheneminen ei näin ollen suorassa suhteessa vähennä liikevaihtoa, koska sen odotetaan korvautuvan osin muilla palveluilla. Näin on osin jo tapahtunut, mutta muu diagnostiikka on edelleen pandemiaa edeltävää tasoa vähäisempää. Tällä hetkellä myyntimixissä korostuvat akuutin sairaanhoidon (yleislääkäri) palvelut, mikä vaikuttaa siihen, että erikoislääkäreiden vastaanottoja ja pidempiä hoitoketjuja, joihin liittyy enemmän myös labra- ja diagnostiikkapalveluja, ei vielä ole samassa määrin kuin ennen pandemiaa.   

Miten kysyntä - tarjonta tilanne on kehittynyt, mitä Terveystalo on tehnyt tarjonnan pullonkaulojen minimoimiseksi?

Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu korkeana ja tarjonta on rajoittavana tekijänä. Olemme panostaneet ammattilaisten rekrytointeihin sekä pystyneet digipalveluita (chat, videovastaanotot) laajentamalla lisäämään tarjontaa varausasteiden ollessa korkealla. Rekrytointeja on tehty etupainoisesti ja nämä panostukset näkyvät Q2:lla kustannuksissa, mutta niiden vaikutus ei vielä näy liikevaihdon kasvuna. Tarjontaan on Q2 aikana edelleen vaikuttanut negatiivisesti henkilöstön normaalia korkeammat sairauspoissaolot.

Millaisia suunnitelmia teillä on digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi, miten se etenee?

Tavoitteenamme on edelleen vauhdittaa digitaalisen liiketoiminnan kasvua. Terveystiedon tehokkaammalla käytöllä, paremmalla hoidonohjauksella ja etävastaanotoilla on mahdollista parantaa sekä tuottavuutta, hoidon saatavuutta, että työtyytyväisyyttä. Digivastaanottojen määrä lähes viisinkertaistui vuodesta 2019 vuoteen 2021, jolloin Terveystalossa tehtiin miljoona digitaalista vastaanottoa. Itsevarausaste on noussut noin 50%. Tänä vuonna olemme lanseeranneet etävastaanottoalustan julkisen sektorin asiakkaille. Lisäksi olemme tunnistaneet ne osa-alueet, jotka haluamme ensimmäisenä digipalveluista skaalata Ruotsin markkinalle.

Taloudellinen raportointi 2022


• Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2022 tiistaina, 19.7.2022
• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 torstaina 27.10.2022

Taloudelliset katsaukset vuodelta 2022 julkaistaan noin klo 9.00 Suomen aikaa.

Sijoittajatapahtumat 2022

Terveystalon sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.

Konsensus

Voit tutustua viimeisimpään Vara konsensusennusteeseen täällä.

Terveystalon IR-tiimi

Terveystalon sijoittajaviestintätiimi auttaa sinua mielellään kaikissa kysymyksissä.

Liisa-Maija Seppänen
Investor Relations Manager
Tel. +358 50 314 4455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Kati Kaksonen
Vice President, Corporate Communications, IR & CR
Tel. +358 10 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com

 

Lataa Q2/2022 IR-uutiskirje PDF