Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja toteuttaa yhtiön strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa hallituksen hyväksymien toimenpiteiden toteutuksesta ja valvoo strategisesti tärkeiden toimenpiteiden valmistelua. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lain mukainen. Toimitusjohtaja varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti.
Ville Iho on toiminut Terveystalon toimitusjohtajana joulukuusta 2019.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja avustaa toimitusjohtajaa muun muassa Yhtiön strategiaan, liiketoimintasuunnitelmiin, periaatepäätöksiin ja muihin merkittäviin asioihin liittyvien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa. Lisäksi johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sujuvan sisäisen yhteistyön varmistamisessa.

Johtoryhmä

Ville Iho

Ville Iho

toimitusjohtaja
s.1969, DI, suomen kansalainen.
Toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen.

Petri Bono

Petri Bono

johtava ylilääkäri

1970, LT, Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, Suomen kansalainen. Johtava ylilääkäri  ja johtoryhmän jäsen 2019 alkaen.

Juuso Pajunen

Juuso Pajunen

talousjohtaja
s. 1981, KTM, Suomen kansalainen.
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2023 alussa. Väliaikaisena talousjohtajana toimii Mikko Tainio. 

Mikko Tainio

Mikko Tainio

johtaja, julkiset palvelut
s. 1979, KTM, Suomen kansalainen.
Johtaja, vastuualueena julkiset palvelut ja
johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen. Toimii väliaikaisena talousjohtajana, kunnes uusi talousjohtaja Juuso Pajunen aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2023 alussa. Ville Salmi toimii Julkisten palveluiden väliaikaisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.8.2022 alkaen.

Marja-Leena Tuomola

Marja-Leena Tuomola

johtaja, yritysterveys
s. 1962, LL.M., eMBA, Suomen kansalainen. 
Johtaja, vastuualueena yritysterveys ja
johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen.

Siina Saksi

Siina Saksi

johtaja, lääkärikeskusverkosto
s. 1966, kauppatieteiden maisteri, EMBA,
Suomen kansalainen. Johtaja, vastuualueena lääkärikeskusverkosto 
vuodesta 2019 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen.

Kati Sulin

Kati Sulin

digitaalisen liiketoiminnan johtaja
s. 1974, KTM, Suomen kansalainen.
Digitaalisen liiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän
jäsen 1.9.2022 alkaen.

Elina Saviharju

Elina Saviharju

lakiasiainjohtaja
s. 1981, OTK, LL.M (Harvard), Suomen kansalainen.
Lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Veera Siivonen

Veera Siivonen

johtaja, kuluttajaliiketoiminta
s. 1980, DI, Suomen kansalainen.
Kuluttajaliiketoiminnan johtaja vuodesta 2021 alkaen ja
johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Minttu Sinisalo

Minttu Sinisalo

henkilöstöjohtaja
s. 1980, KTM, Suomen kansalainen.
Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2020 alkaen.

Terveystalon johtoryhmän esittelyt

s.1969, DI, suomen kansalainen. Toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtaja, useita johtotehtäviä Finnairilla, viimeisimpinä operatiivisena johtajana, varatoimitusjohtajana ja vt. toimitusjohtajana.

Keskeiset luottamustehtävät:
Hyvinvointiala HALI ry, hallituksen jäsen (1.1.2021 alkaen hallituksen puheenjohtaja). 1.1.2021 alkaen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen sekä työvaliokunnan jäsen.

1970, LT, Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, Suomen kansalainen. Johtava ylilääkäri  ja johtoryhmän jäsen 2019 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
HUS vs. johtajaylilääkäri, HYKS johtava ylilääkäri, HYKS syöpäkeskuksen johtaja.

Keskeiset luottamustehtävät:
Lääkäripalveluyritykset (LPY) varapuheenjohtaja, Lääkäriliiton laatuneuvoston jäsen,  TILT therapeutics, Oncorena ja Faron Pharmaceuticals tieteellisen neuvoston jäsen ja Instru tiedesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
HUS Kiinteistöt Oy, HYKS Instituutti Oy hallituksen jäsen, Orionin tutkimussäätiön varapuheenjohtaja. 

s. 1981, KTM, Suomen kansalainen. Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen.

Aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2023 alussa. Siihen asti väliaikaisena talousjohtajana toimii Julkisten palveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen Mikko Tainio

Keskeinen työkokemus:

AFRY AB:n talousjohtaja. Ennen tätä useita talouden johtotehtäviä Pöyry Groupissa, mukaan lukien talousjohtajana sekä Head of Group Business Control roolissa.

 

s. 1979, KTM, Suomen kansalainen. Johtaja, vastuualueena julkiset palvelut ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen. Toimii väliaikaisena talousjohtajana, kunnes uusi talousjohtaja Juuso Pajunen aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2023 alussa. Ville Salmi toimii Julkisten palveluiden väliaikaisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.8.2022 alkaen. 

Keskeinen työkokemus:
Viimeisimpänä Finnair Cargo Oy:n toimitusjohtaja ja sitä ennen useissa keskeisissä johtotehtävissä Finnair Oyj:ssä.

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n logistiikkavaliokunnan jäsen.

s. 1962, LL.M., eMBA, Suomen kansalainen. Johtaja, vastuualueena yritysterveys ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Schibsted Finlandin (aik. Sanoma Digital Finlandin) liiketoimintajohtaja ja operatiivinen johtaja. Aikaisemmin useita johtotehtäviä Sanoma-konsernissa, muun muassa Sanoma Media Finlandin digitaalisen liiketoiminnan johtajana. 

Keskeiset luottamustehtävät: Suomi Broadcast Networks Holdings Oy:n hallituksen jäsen

s. 1966, kauppatieteiden maisteri, EMBA, Suomen kansalainen. Johtaja, vastuualueena lääkärikeskusverkosto  vuodesta 2019 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Terveystalon liiketoimintajohtaja, vastuualueena verkosto, liiketoimintajohtaja vastuualueenaan Länsi- ja Keski-Suomi, HR-asiantuntijamyynnin johtaja Pohjola Vakuutus Oy:ssä ja Tryg Finlandin maajohtaja Tryg Forsikring A/S Suomen sivuliikkeessä ja Trygin Ruotsi-Suomi johtoryhmän jäsen Tryg A/S:ssa sekä johtotehtäviä Tryg A/S:ssa, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä, Merita Pankki Oyj:ssä ja Kansallis-Osake-Pankissa.

s. 1980, DI, Suomen kansalainen. Kuluttajaliiketoiminnan johtaja vuodesta 2021 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Terveystalossa vuodesta 2020 alkaen. Useita johtotehtäviä Sanoma-konsernissa, ml. Sanoma-konsernin uutis- ja feature-medioiden portfoliokehityksestä ja markkinoinnista vastaava johtaja sekä Helsingin Sanomien strategiasta, liiketoiminnan kehityksestä ja markkinoinnista vastaava johtaja. Liiketoimintapäällikkö Blyk Services Oy:ssä ja useita kansainvälisiä johtotehtäviä Nokian matkapuhelinliiketoiminnassa.

s. 1974, KTM, Suomen kansalainen.
Digitalisen liiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän jäsen 1.9.2022 alkaen.

Keskeinen työkokemus:

Ifolorin toimitusjohtaja. Tätä ennen DNA:n digitalisaatiosta vastaava johtaja sekä brändin, markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden johtaja. Aikaisemmin johtotehtäviä Sanoma-konsernissa, Fazerilla sekä Hill&Knowltonilla.                               

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
Apetit Oyj:n, Witted Megacorp Plc:n, Viestimedian sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön hallitusten jäsen.

s. 1981, OTK, LL.M (Harvard), Suomen kansalainen. Lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Vanhempi lakimies Avance Asianajotoimistossa, jossa mm. neuvonantajana suurissa terveydenhuollon yritysjärjestelyissä ja immateriaalioikeuksiin sekä terveydenhuoltopalveluiden säätelyyn liittyvissä kysymyksissä. Life Sciences IP Litigation Associate, Paul Hastings LLP (New York City) ja Technology Associate, Roschier Asianajotoimisto Oy.

s. 1980, KTM, Suomen kansalainen. Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Useita henkilöstöjohtamisen tehtäviä Finnair-konsernissa, viimeisimpänä Finnair Operations -liiketoiminnan henkilöstöjohtajana. August Associates henkilöstöpäällikkö ja liikkeenjohdon konsultti.

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hakonen Solutions Oy:n hallituksen jäsen

Keskeisimmät aiemmat luottamustehtävät:
A-Talent Recruiting Oy:n hallituksen jäsen, Finnairin eläkesäätiön hallituksen jäsen ja puheenjohtaja

Toimitusjohtajan assistentti
Paula Rainio-Päivinen
p. 030 633 1415

Johdon assistentti
Tea Huovinen
p. 030 633 0649

Johdon assistentti
Noora Salokoski
p. 030 633 1401

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@terveystalo.com