Osallistuminen

Tule mukaan kehittämään tulevaisuuden terveydenhoitoa, anna biopankkisuostumus.

Biopankkinäytteiden tärkeys on erityisesti nyt korostunut maailmanlaajuisesti koronaviruksen myötä. Biopankkien tekemä näytekeräys auttaa tutkimuksissa, joissa muun muassa kehitetään rokotteita koronavirusinfektion ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan mahdollisten tulevien epidemia-aaltojen ennaltaehkäisyä. Annettua näytettä ei voi yksilöidä ainoastaan koronavirustutkimukselle, vaan sitä voidaan hyödyntää myös muussa lääketieteellisessä tutkimuksessa, joilla autetaan tutkijoita ja yrityksiä ymmärtämään sairauksien syntymekanismeja sekä kehittämään parempia hoito- ja ennaltaehkäisymuotoja.

Biopankkisuostumuksen antaneilta biopankkinäyte voidaan ottaa muun näytteenoton tai toimenpiteen yhteydessä tai tarvittaessa suostumuksen antanut voidaan erikseen kutsua näytteenottoon biopankkinäytettä varten.

Biopankkisuostumus on voimassa toistaiseksi.

 

Näin annat biopankkisuostumuksen:

  • Sähköisen biopankkisuostumuksen voi tehdä Terveystalon Oma Terveys -palvelussa. 
  • Paperisen biopankkisuostumuksen voi antaa Terveystalon asiakaspalvelutiskillä 
  • Voit myös tulostaa lomakkeen tältä sivulta ja tuoda täytettynä Terveystalon asiakaspalvelutiskille tai lähettää postitse Terveystalon biopankkiin.

Halutessaan suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Suostumuksen peruuttamisen tai biopankkikiellon voi tehdä Terveystalon Oma Terveys -palvelussa tai tulostaa sen tältä sivulta  ja palauttaa sen täytettynä Terveystalon asiakaspalvelupisteeseen tai lähettää postitse Terveystalon biopankkiin.

Suostumuksen peruuttamisesta ei aiheudu mitään kielteisiä seuraamuksia. Peruutuksen vastaanottamisen jälkeen näytettä ei käytetä enää uusiin tutkimuksiin.

 

Ladattavat lomakkeet:

Selvitys ja suostumus täysivaltaiselle          Biopankkikielto / suostumuksen peruutus