Tämän päivän tutkimus on huomisen hoito

Moderni lääketiede ja sen hoidot perustuvat tutkimustietoon. Tutkimusten avulla on onnistuttu kukistamaan monet aiemmin henkeä uhanneet taudit. Biopankkinäytteiden avulla edistetään lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. 5.3.2021 käynnistyi Annatko luvan -kampanja, jossa kerätään kansalaisten vapaaehtoisuuteen perustuvia biopankkisuostumuksia tutkimukselle olennaisten näytteiden saamiseksi. Kampanjassa mukana valtakunnallisena biopankkitoimijana on myös Terveystalon biopankki.

Biopankkien tekemä näytekeräys auttaa monenlaisten tautien tutkimuksissa, joissa kehitetään esimerkiksi rokotteita infektioiden ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan sairauksien ennaltaehkäisyä.

Ensimmäinen Annatko luvan -kampanja käynnistettiin huhtikuussa 2020, kun korona käytännössä lopetti mahdollisuuden biopankkisuostumusten keräämiseen kasvotusten. Terveystalossa etäpalveluiden kehitykseen on panostettu voimakkaasti ja paperitoimituksen lisäksi biopankkisuostumuksen voi antaa kätevästi myös Terveystalon Oma Terveys -palvelussa, jonka käyttö koronaepidemian myötä lisääntyi räjähdysmäisesti.

– Annatko luvan –kampanjan myötä tietoisuus biopankkien tekemästä tutkimustyöstä tavoitti useat suomalaiset ja yhä useampi ymmärsi, kuinka jokainen annettu suostumus voi olla ratkaisevan tärkeä, kun uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja kehitetään. Terveystalon biopankkiin annettujen suostumusten määrä lähes tuplaantui vuoden 2020 aikana, sillä nyt suostumuksia on kerätty jo yli 370 000, kertoo Terveystalon biopankin johtaja Markku Nissilä.

Biopankkinäytteet edistävät myös koronavirustutkimusta

Terveystalon biopankin näytteitä on hyödynnetty koronapandemian aikana FinnGen-hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa, jossa on pyritty ymmärtämään koronavirusinfektion perinnöllistä taustaa. Lisäksi Terveystalon biopankki on kerännyt näytteitä kansalliseen COVIDprog-tutkimukseen, jonka ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten yksilölliset tekijät vaikuttavat koronavirus COVID-19-tartunnan kulkuun, sekä mahdollisten komplikaatioiden kehittymiseen.

– Keräämme COVIDProg-tutkimukseen edelleen biopankkinäytteitä henkilöiltä, jotka ovat saaneet positiivisen tuloksen koronaviruksen PCR-testissä ja sairastaneet taudin lievemmässä muodossa. Näitä näytteitä kerätään Helsingissä Terveystalo Ruoholahden ja Turussa Terveystalo Pulssin lääkärikeskuksissa. Antamalla suostumuksen, jokaisen meistä on mahdollista vaikuttaa myös koronavirustaudin tutkimukseen, Nissilä lisää.

Annatko luvan –kampanjassa mukana ovat Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopankki Borealis, Tampereen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Helsingin Biopankki ja Suomen Terveystalon Biopankki.

Lisätietoja kampanjasta löydät verkkosivulta annatkoluvan.fi 

Tutustu ajankohtaisiin aiheisiin:

Terveystalo on mukana kaikkien Suomen biopankkitoimijoiden valtakunnallisessa #annatkoluvan -kampanjassa, jonka tavoitteena on kasvattaa voimassaolevien biopankkisuostumusten määrää ja kerätä biopankkinäytteitä lääketieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Biopankkinäytteiden tärkeys on nyt korostunut maailmanlaajuisesti koronavirus (COVID-19) -infektioiden aiheuttaman pandemian myötä. Biopankkien tekemä näytekeräys auttaa tutkimuksissa, joissa muun muassa kehitetään rokotteita koronavirusinfektion ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan mahdollisten tulevien epidemia-aaltojen ennaltaehkäisyä.

Antamalla biopankkisuostumuksen Suomen Terveystalon Biopankkiin, kutsumme sinut antamaan biopankkinäytteen, joka hyödyttää lääketieteellistä tutkimusta, mukaan lukien koronatutkimuksia.

Jokainen näyte, myös terveen ihmisen antama, on arvokasta materiaalia tutkimukselle, sillä jokaisella meistä on erilainen perimä, sairaushistoria ja elintavat, joiden yhdistelmä saattaa olla korvaamaton jollekin tutkimukselle. Terveiden ihmisten näytteitä tarvitaan tutkimuksiin usein myös verrokkinäytteiksi.

Terveystalossa biopankkinäytteen voi antaa valtakunnallisesti noin sadalla paikkakunnalla

Näytteenotto on mahdollista hoitaa samanaikaisesti muiden laboratoritutkimusten yhteydessä. Hengitystieoireilevat henkilöt ohjataan näytteenantoon heidän hoitoonsa keskitetyttyihin Terveystalon lääkärikeskuksiin, millä varmistetaan terveiden henkilöiden turvallinen näytteenanto Terveystalon näytteenantolaboratorioissa.

Annettua näytettä ei voi yksilöidä ainoastaan koronavirustutkimukselle, vaan sitä voidaan hyödyntää myös muussa lääketieteellisessä tutkimuksessa, joilla autetaan tutkijoita ja yrityksiä ymmärtämään sairauksien syntymekanismeja sekä kehittämään parempia hoito- ja ennaltaehkäisymuotoja.

Lue lisää: #annatkoluvan -kampanja

 

COVIDprog on uusi kansallinen tutkimus, jonka ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten yksilölliset tekijät vaikuttavat koronavirus COVID-19-tartunnan kulkuun sekä mahdollisten komplikaatioiden kehittymiseen. Tutkimus on THL:n omistama koko maan käsittävä yhteistyöprojekti, jota koordinoivat Terveystalon ja Suomen Terveystalon Biopankin lisäksi kaikki Suomen yliopistosairaalat ja biopankit sekä niiden tausta-organisaatiot (yliopistot, sairaanhoitopiirit) sekä FIMM ja FINBB. Tutkimuksella on HUSin eettisen toimikunnan puolto.

Lue lisää: Terveystalon lehdistötiedote

Suomen Terveystalon Biopankin toiminnan ketteryys, ekologisuus ja tietoturvallisuus saavat kiitosta puolueettomalta, akkreditoidulta sertifiointipalvelujen tuottajalta Labquality Oy:ltä, joka myönsi biopankille SFS-EN ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin ensimmäisenä Suomessa. Labquality Oy:n mukaan Terveystalon sisäisen auditoinnin toimintamalli on vahvuus, joka tukee kokonaisvaltaisesti toiminnan kehittämistä ja laadun parantamista ja kertoo suunnitelmallisesta ja systemaattisesta toiminnanohjauksesta ja alan edelläkävijyydestä. Asiakkaidemme yksityisyyden suoja ja tietojen salassapito ovat Terveystalon Biopankin tärkein asiakaslupaus. Siksi tietojärjestelmiemme turvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Lue lisää: Terveystalon lehdistötiedote

Suomen Terveystalon Biopankki on mukana valtakunnallisessa FinnGen–tutkimushankkeessa. FinnGen–tutkimushankkeen tavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen ja uusien hoitokeinojen kehittäminen yhdistämällä perimä- ja terveystietoa. Hankkeen odotetaan tuovan uutta tietoa terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehostamiseksi, mikä hyödyttää jokaista kansalaista tulevaisuudessa. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada mukaan puoli miljoonaa suomalaista.

Terveystalon asiakkaana voitte osallistua FinnGen–tutkimushankkeeseen antamalla biopankkisuostumuksen Oma Terveys –palvelussa tai asiakaspalvelutiskillä ja luovuttamalla verinäytteen perimän tutkimista varten. Kaikki tutkimushankkeeseen luovutetut näytteet analysoidaan ja niistä saatua tietoa hyödynnetään mm. kehitettäessä suomalaisille soveltuvia hoitomuotoja.

Lue lisää: www.finngen.fi