Biopankki

Suomen Terveystalon Biopankki

Suomen Terveystalon Biopankki rekisteröitiin lokakuussa 2017 valtakunnalliseen biopankkirekisteriin, jota ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Suomen Terveystalon Biopankki noudattaa toiminnassaan biopankkitoimintaa sääteleviä voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Lisäksi Suomen Terveystalon Biopankille on ensimmäisenä biopankkina Suomessa myönnetty Labquality Oy:n auditoimana SFS-EN ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti, joka kertoo toiminnan ketteryydestä ja edelläkävijyydestä.

Biopankin tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Biopankin näytekokoelmat tulevat ensisijaisesti koostumaan biopankkisuostumuksen antaneiden Terveystalon asiakkaiden diagnostiikan yhteydessä otettavista verinäytteistä. Suostumukset mahdollistavat myös kudos-, erite- ja sytologisten näytteiden keräämisen.

Suomen Terveystalon Biopankin näytteiden käsittely ja säilytys tehdään yhteistyössä Suomen ensimmäisen biopankin, Aurian kanssa.

419 872 Biopankkisuostumusta

Biopankin tietopyynnöt

Voit tehdä tietopyynnön biopankkiin ainoastaan kirjallisena. Lomakkeen tietopyyntöä varten voit pyytää biopankista joko sähköpostilla tai soittamalla.

Puhelinnumero: 050 46 99 352
Sähköpostiosoite: biopankki@terveystalo.com