Nainen toimistokoneella.
Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennus

Työkykyjohtaminen on tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön luomisen keskiössä. Sen avulla voidaan ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja ja pidentää työuria, alentaa tekemättömän työn kustannuksia sekä edistää työntekijöiden motivaatiota. Tämä työkykyjohtamisen verkkovalmennus tarjoaa esihenkilöille eväitä päivittäiseen ja ennakoivaan työkykyjohtamiseen laaja-alaisesti aina varhaisesta reagoinnista työkyvyn jatkuvaan tukemiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Valmennus sopii kaiken kokoisten työpaikkojen esihenkilöille ja sen voi käydä täysin etänä ja itselle parhaiten sopivana ajankohtana.

Nainen tietokoneella.

Videovalmennus

Valmennus on tarkoitettu esihenkilöiden tueksi päivittäisessä työkykyjohtamisessa. Valmennuksessa käydään läpi työkykyjohtamisen merkittävyyttä organisaatiolle, esihenkilön roolia työkykyjohtamisen mallissa, työkykyyn vaikuttavien teemojen puheeksiottoa ja työhön paluun tukikeinoja. Valmennuksen päätteeksi sinulla on parempi ymmärrys muun muassa työkykyyn liittyvien haastavien tilanteiden ratkaisemisesta, datan hyödyntämisestä ja varhaisen tuen mallista.

Valmennus koostuu neljästä 30-45 minuutin videokoulutuksesta. Jokaisen koulutuksen jälkeen seuraa lyhyt kertausosio. Valmennuksen voi käydä täysin etänä ja itselle parhaiten sopivana ajankohtana.‚Äč

Kurssin sisältö

 

1. Mistä työkyky koostuu ja miten sitä johdetaan?

Kesto: noin 30 min

Tekoäly, kyselyt, digitaaliset ratkaisut ja lääketieteellinen asiantuntemus mahdollistavat työkykyriskien luotettavan ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn. Ensimmäisessä valmennusosiossa pureudutaan siihen, mitä työkykyjohtaminen on ja miten työkykyriskejä on mahdollista ennakoida.

 

 

2. Esihenkilön rooli työkykyjohtamisessa

Kesto: noin 30 min

Työkykyriskeihin kannattaa reagoida varhaisessa vaiheessa. Toisessa valmennusosiossa syvennymme varhaisen tuen malliin ja annamme työkaluja tarttua työkyvyttömyyden uhkiin varhaisessa vaiheessa. Lisäksi opit, kuinka voimme yhteistyössä hyödyntää työyhteisöstäsi kertynyttä dataa käytettävissä olevilla työkaluilla, Siriuksella ja Suunnalla.

 

 

3. Työkykyneuvottelu ja työhön paluun tukikeinot

Kesto: noin 45 min

Työssä jaksamista ja työhön paluuta sairauspoissaolon päätyttyä voidaan tukea erilaisin keinoin. Kolmannessa valmennusosiossa käymme läpi työkykyneuvottelua, erilaisia työhön paluun tukikeinoja ja tilanteita, joissa niitä voidaan  hyödyntää. Lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia kuvataan esimerkein.

 

 

4. Haastavien asioiden puheeksiotto ja työkykyjohtaminen arjessa

Kesto: noin 30 min

Työkykyjohtaminen edellyttää esihenkilöiltä valmiutta ottaa työntekijöiden kanssa puheeksi vaikeitakin asioita. Neljännessä valmennusosiossa opastetaan, kuinka toteuttaa  haastavien asioiden puheeksiotto, miten valmistautua vaativaan keskusteluun sekä miten välttää tyypilliset sudenkuopat.

 

Valmennustiimi

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Ota yhteyttä