Lyhytpsykoterapiapalvelun lisääminen työterveyssopimukseen

Työterveyden lyhytpsykoterapia on tehokas hoitomuoto silloin, kun työntekijän työkyky on mielenterveydellisistä syistä uhattuna. Lyhytpsykoterapian tavoitteena on työkyvyn palauttaminen, vahvistaminen ja ylläpitäminen sekä yleisen elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistäminen. Työterveyden lyhytpsykoterapia on vaikuttava hoitomuoto ja sillä voidaan lisätä psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä, vähentää mielialaoireita sekä tukea työhön paluuta ja ennaltaehkäistä sairauspoissaolojen tarvetta.

Lyhytpsykoterapia maksaa itsensä takaisin nelinkertaisena vuodessa ja kaksinkertaisena jo puolessa vuodessa

  • Sairauspoissaolopäivät vähenivät keskimäärin 7.2 päivää per henkilö terapian seurauksena. Olettaen poissaolopäivän kustannukseksi 370 € (lähde: EK) ja vaikutuksen kestoksi 6 kk, säästö työnantajalle olisi ~2 664 € per terapian käynyt henkilö.
  • Kustannus keskimäärin ~7 vastaanoton hoitojaksolle on 1 261,40 € 
    (esimerkkihinta 180,20 € per käyntikerta)

Lisää työterveyden lyhytpsykoterapia osaksi työterveyttä täyttämällä alla oleva lomake. Saat vielä erillisen vahvistusviestin, kun yritysasiakaspalvelumme on käsitellyt sopimuslisäyksen.

Lisään lyhytpsykoterapiapalvelun työterveyssopimuksellemme

Saat vielä erillisen vahvistusviestin, kun yritysasiakaspalvelu on käsitellyt sopimuslisäyksen.