Terveystalo Kuntoutuspalvelut

Koulutukset 2024

Järjestämme paljon webinaareja sosiaali-, terveys- ja opetusalan henkilöstölle ja muille kuntoutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille erilaisiin aiheisiin liittyen. Pääset lukemaan webinaareista ja ilmoittautumaan niihin tämän sivun kautta!

Vanhempilähtöisen varhaisen kielellisen kuntoutuksen monet ulottuvuudet

Koulutuspäivän aikana pureudutaan tarkastelemaan erityisesti vanhempia aikuisina oppijoina ja pohditaan, mitä hyvä oppiminen ylipäätään on ja miten se voisi toteutua vanhempilähtöisessä kuntoutuksessa. Katse suunnataan puheterapeutin osaamiseen asettautua tukemaan vanhempien oppimisprosessia ja ylipäätään tapaan olla vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Lisäksi koulutuspäivä tarjoaa tiiviin paketin vanhempilähtöisen kuntoutuksen lähtökohdista ja perusteista, käytetyistä menetelmistä sekä tutkittua tietoa vanhempilähtöisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta. 

 • Ajankohta: pe 23.8.2024 klo 9.00-15.00
 • Hinta: 420 € + alv. 24 % (sisältää opetuksen ja luentomateriaalin)
 • Kouluttaja: Puheterapeutti, dosentti Leila Paavola
 • Kohderyhmä: Puheterapeutit
Ilmoittaudu Ilmoittaudu

SPARK-lomakkeet toimintaterapian tavoitteiden asettamisen menetelmänä

Koulutuksessa perehdytään toimintaterapian, toimintakeskeisten, konkreettisten ja henkilölähtöisten, tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteiden asettaminen on tärkeä vaihe toimintaterapiaprosessissa, ne ohjaavat koko kuntoutusprosessia ja luovat kuntoutukselle päämäärän sekä tukevat asiakkaan terapiaan sitoutumista.  

Toimintaterapeutti, kirjailija ja Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST)-arviointimenetelmän kehittäjä Sue Parkinson on julkaisuissaan käsitellyt toiminnallisuuden jäsennystä ja tavoitteiden asettamista. Hän on julkaissut toimintaterapian tavoitteen asettamista varten sarjan lomakkeita, joita kutsutaan Suomessa SPARK*-lomakkeiksi. SPARK*-lomakkeiden taustateoriana on Inhimillisen toiminnan malli eli MOHO (Model Of Human Occupation). MOHO- mallin ymmärtäminen ja siihen liittyvien käsitteiden tunteminen tukee SPARK*-lomakkeiden käyttöä. SPARK*- lomakkeet auttavat toimintaterapeutteja myös GAS- tavoitteiden asettamisessa. 

 • Ajankohta: to 19.9.2024 klo 9.00-15.00
 • Hinta: 420 € + alv. 24 %
 • Kouluttajat: Johtava toimintaterapeutti (Terveystalo Kuntoutuspalvelut), TtM, Kaisa Honka, Toimintaterapian kliininen asiantuntija (HUS Psykiatria), TtM, Tuija Repo
Ilmoittaudu Ilmoittaudu

Kognition kehityksen moniammatillinen seuranta alle kouluiässä

Koulutuksessa tarkastellaan terveydenhuollossa toteutettavaa kehityksen seurantaa ja esitellään mahdollinen malli moniammatilliseen yhteistyöhön. Ammattilaisten välisen yhteistyön lisäksi koulutuksessa huomioidaan vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja käydään läpi huolen puheeksi ottamisen keinoja. Koulutuspäivä sisältää tietoa kognitiivisten taitojen varhaiskehityksestä ja kehityksen vaikeuksista. Keskiössä ovat erityisesti esikielellisten kommunikaatiotaitojen, kielellisten taitojen ja itsesäätelyn taitojen kehitys. Keinot ilmaista itseä, olla vuorovaikutuksessa ja säädellä omaa käyttäytymistä ovat varhaisvuosien tärkeitä kehitysaskelia. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kehityksen seulonnan ja seurannan menetelmiä ja pohditaan mahdollisia palvelupolkuja.

 • Ajankohta: ti 1.10.2024 klo 9.00-15.00
 • Hinta: 420 € + alv. 24 %
 • Kouluttaja: Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, Sira Määttä
 • Kohderyhmä: Neuvoloissa toimivat terveydenhoitajat ja lääkärit, psykologit, puheterapeutit, toimintaterapeutit ja muut asiasta kiinnostuneet
Ilmoittaudu Ilmoittaudu

Toimintaterapeutti työkyvyn arvioijana ja edistäjänä

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa toimintaterapeuttien näkemystä työkyvystä, työkyvyn arvioinnista ja edistämisestä. Koulutuksessa käsitellään työkykyyn liittyvää teoreettista tietoa, työkykyä toimintaterapian näkökulmasta sekä toimintaterapian menetelmiä ja käytäntöjä työkyvyn arvioinnissa ja edistämisessä. 

 • Ajankohta: ti 19.11.2024 klo 9.00–12.30
 • Hinta: 280 € + alv. 24 %
 • Kouluttaja: Johtava toimintaterapeutti (Terveystalo Kuntoutuspalvelut), TtM, Kaisa Honka
Ilmoittaudu Ilmoittaudu