Lotta-Leena Henriksson

Lotta-Leena Henriksson

Fysioterapeutti

Mietitään yhdessä, miten pystytään vaikuttamaan asioihin, jotka rajoittavat elämää

Esittely

Minulla on pitkä kokemus erilaisista neurologisista sairauksista kuntouttajana. Diagnoosista riippumatta on aina tärkeää löytää asiakkaalle ratkaisuja oireiden, liikkumisen ja toiminnan havainnoinnin kautta. Käytän työkaluna muun muassa Bobath-lähestymistapaa. Työssäni minua kiinnostaa asiakkaan kohtaaminen, yhdessä tekeminen ja yhteiset oivallukset. Asiakkaan kanssa löydämme uusia tapoja, jotka vievät taas eteenpäin ja antavat uusia tekemisen mahdollisuuksia. Minulle on tärkeää ymmärtää asiakkaan elämäntilannetta ja hänelle merkityksellisiä tekijöitä, joihin hän haluaisi osallistua.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)