Asiakkaalle

Lapsen puolesta asiointi

Meillä hoidat helposti alaikäisen lapsesi asioita, kun olet lisännyt itsesi asiointipalveluissamme lapsen huoltajaksi. Tämän jälkeen saat Terveystalon sovellukseen ja verkkopalveluun näkyville lapsesi käyntitiedot, laboratoriotulokset, reseptit ja lähetteet. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, hoitoon tulee olla molempien huoltajien suostumus.

Näin lisäät itsesi lapsen huoltajaksi

Jos lapsesi on alle 12-vuotias, toimi näin:

 1. Voit lisätä alle 12-vuotiaan lapsesi omaan profiiliisi joko Terveystalon sovelluksessa tai kirjautumalla verkkosivuillemme.
 2. Sovelluksessa tee näin: Klikkaa ruudun oikeasta yläkulmasta nimesi kohdalta. Avaa Perheenjäsenet-osio ja etene lisäämään lapsen tiedot profiiliisi tunnistautumalla Suomi.fi-palvelun kautta.
 3. Verkkosivuillamme tee näin: Kirjaudu sisään verkkosivujemme oikeasta yläkulmasta. Klikkaa sitten ruudun oikeasta yläkulmasta nimesi kohdalta ja avaa Omat tiedot. Avaa Perheenjäsenet-osio ja etene lisäämään lapsen tiedot profiiliisi tunnistautumalla Suomi.fi-palvelun kautta.
 4. Kun lapsesi on lisätty profiiliisi, voit asioida sekä Terveystalon sovelluksessa että verkkopalvelussamme lapsen puolesta ja nähdä lapsesi käyntitiedot ja laboratoriotulokset. Vaihdat asiointiprofiilia helposti ruudun oikeasta yläkulmasta.
 5. Tallenna myös lapsesi Kela-kortti sovellukseen, niin saat korvaukseen oikeuttavat käynnit suoraan Kela-korvatuin hinnoin.

Jos lapsesi on 12‒17-vuotias, toimi näin:

 1. Jotta voit lisätä itsesi 12 vuotta täyttäneen lapsen huoltajaksi Terveystalon sovelluksessa ja verkkopalvelussa ja nähdä lapsesi käyntitiedot, soita asiakaspalveluumme tai käy toimipaikan asiakaspalvelupisteessä. 12 vuotta täyttäneen lapsen pitää olla mukana tai antaa puhelimessa suostumus hänen puolestaan asiointiin. Valtuutus asiointiin on voimassa vuoden kerrallaan.
 2. Kun lapsesi on lisätty profiiliisi, voit asioida sekä Terveystalon sovelluksessa että verkkopalvelussamme lapsen puolesta ja nähdä lapsesi käyntitiedot ja laboratoriotulokset. Vaihdat asiointiprofiilia helposti ruudun oikeasta yläkulmasta.
 3. Tallenna myös lapsesi Kela-kortti sovellukseen, niin saat korvaukseen oikeuttavat käynnit suoraan Kela-korvatuin hinnoin.

Huoltajana sinun on hyvä tietää:

Alaikäisellä on tietyissä tilanteissa oikeus vaikuttaa tietojensa näkymiseen huoltajalle Terveystalon sovelluksessa ja verkkopalvelussa:

 • Alaikäinen voi halutessaan kieltää käyntiinsä liittyvien tietojen näyttämisen huoltajalleen, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi pystyy itse päättämään hoidostaan.
 • Alaikäinen ei voi kieltää tietojensa näkymistä huoltajalle, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi, ettei alaikäinen pysty itse päättämään hoidostaan.
 • Arvio alaikäisen päätöskyvystä tehdään aina käynti- tai hoitojaksokohtaisesti, ja arvioon vaikuttavat lapsen ikä, kehitystaso ja hoidettava asia.

Tämä perustuu kaikkia terveydenhuollon toimijoita koskevaan alaikäisen puolesta asioinnin toimintamalliin, jonka Terveystalo on ottanut käyttöönsä 16.11.2022 alkaen.

Usein kysyttyä lapsen puolesta asioinnista

Vain lisäämällä lapsesi omaan profiiliisi näet lapsen terveystiedot kuten lääkärien kirjaukset, menneet ja tulevat käyntitiedot, laboratoriotulokset ja reseptit. Saat nämä tiedot näkyville Terveystalon sovellukseen ja verkkopalveluumme. Sovelluksessa ja verkossa asioit myös helposti lapsen puolesta lääkärichatissa ja varaat lapselle aikoja. Aina kun asioit lapsen puolesta, vaihdat vain asiointiprofiilia ruudun oikeasta yläkulmasta.

Voit, ajan varaaminen onnistuu verkkoajanvarauksesta Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Jos alaikäisellä on omat verkkopankkitunnukset, hän voi ottaa käyttöön Terveystalo-sovelluksen, kirjautua sisään verkkopalveluumme tai tehdä verkossa ajanvarauksia. Ilman verkkopankkitunnuksia ajan varaaminen onnistuu asiakaspalvelustamme.

Tämä oikeus perustuu potilaslakiin ja huoltajan ja alaikäisen oikeuksiin. Huoltajilla on vastuu lapsestaan ja oikeus päättää tämän hoidosta siihen asti, kunnes lapsi kykenee siihen itse. Toisaalta alaikäisellä on oikeus yksityisyyteen ja mahdollisuus hoitaa terveydenhuollon asioita itsenäisesti, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että alaikäinen kykenee siihen ikänsä, kehitystasonsa ja hoidettavan asian puolesta.

Kun terveydenhuollon sähköinen asiointi kaiken aikaa laajenee ja kehittyy, on tärkeää varmistaa, että alaikäisen ja huoltajan oikeudet toteutuvat myös digitaalisessa asioinnissa.

Tällöin huoltaja ei näe lapsen käyntiin tai hoitojaksoon liittyviä tietoja Terveystalon sovelluksessa tai verkkopalvelussamme. Tiedot eivät näy myöskään Omakannassa. Tämä edellyttää, että terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut, että alaikäinen pystyy itse päättämään hoidostaan.

Ikärajaa alaikäisen päätöskyvylle ei ole laissa määritelty. Siksi terveydenhuollon ammattilainen arvioi päätöskyvyn jokaisen alaikäisen käynnin ja hoidettavan asian kohdalla erikseen.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kyvyn päättää itse omista terveydenhuollon asioistaan. Jos ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyiseksi, voi alaikäinen päättää, näytetäänkö käyntiä tai hoitojaksoa koskevia tietoja huoltajalle vai ei. Jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kykenemättömäksi päättämään itse hoidostaan, näkyvät käynnin tai hoitojakson tiedot huoltajalle.

Kun alaikäinen tulee Terveystaloon terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, tämä arvioi lapsen iän ja kehitystason perusteella, kykeneekö lapsi päättämään hoidostaan. Jos ammattilainen arvioi lapsen päätöskykyiseksi, hän kysyy alaikäiseltä, saavatko huoltajat nähdä käynnin tai hoitojakson tietoja.
 
Jos ammattilainen arvioi lapsen päätöskykyiseksi, lapsen mielipide hoitonsa suhteen on otettava huomioon.

Tietoja, jotka liittyvät tiettyyn käyntiin tai hoidettavaan asiaan, jonka osalta terveydenhuollon ammattilainen on todennut lapsen päätöskykyiseksi. Alaikäinen ei voi pysyvästi kieltää tietojensa näyttämistä huoltajalleen, vaan päätöskyky arvioidaan jokaisella käynnillä erikseen, ja se voi vaihdella hoidettavasta asiasta riippuen.

Itsenäiselle asioinnille ei ole ikärajaa. Jos kuitenkin terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, terveydenhuollon ammattilaisella on velvollisuus ottaa yhteyttä huoltajaan asiointikäynnin yhteydessä, ja hoitoon tulee olla molempien huoltajien suostumus.

Jos alaikäisellä on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, hän voi tehdä verkkosivuillamme ajanvarauksen tai ladata Terveystalon-sovelluksen käyttöönsä ja tarkastella sieltä käyntitietojaan. Sähköiset asiointikanavamme edellyttävät vahvaa tunnistautumista.

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi Suomi.fi valtuuksilla

Voit asioida Terveystalon verkkopalvelussa ja sovelluksessa alle 12 -vuotiaan lapsen puolesta, Suomi.fi valtuuksilla, jos

 • olet lapsen huoltaja tai
 • olet saanut lapsen huoltajilta asiointivaltuutuksen terveydenhuollon asioiden hoitoon

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi ei ole mahdollista suomi.fi valtuuksilla, jos

 • lapsi on yli 12 -vuotias
 • katso ohjeet yli 12 -vuotiaan lapsen puolesta asiointiin tältä sivulta

Kun haluat asioida alle 12 vuotiaan lapsen puolesta, tarkistetaan oikeutesi Suomi.fi-valtuuksien avulla väestötietojärjestelmästä. Voit tarkistaa omat tietosi Suomi.fi-verkkopalvelun sivuilta kohdasta Rekisterit.

Voit asioida alaikäisen lapsen puolesta seuraavissa asioissa:

 • katsella valtuuttajan terveydentilaa koskevia tietoja
 • tehdä ja muuttaa terveydenhuollon ajanvarauksia
 • ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja.

Alaikäisen lapsen puolesta asioinnista ja sen mahdollisesta estymisestä löydät lisätietoa Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Alaikäisen lapsen puolesta asiointi.

Suomi.fi-valtuuksien käytön tuki- ja neuvontapalvelut: Kansalaisneuvonta

Ota käyttöösi Terveystalo-sovellus ja asioi helposti lapsen puolesta

Sovelluksessa hoidat lapsen ajanvaraukset, asioit chatissa lapsen profiililla, katsot lapsen laboratoriotulokset ja pidät koko perheen terveystiedot tallessa yhdessä paikassa.

Tilaa Lasten Terveystalon uutiskirje

Uutiskirjetilaajanamme saat asiantuntijoiden neuvoja ja vinkkejä oman sekä lapsesi terveyden ja hyvinvoinnin tueksi. Tilattuasi uutiskirjeen saat myös seitsemän viikon kokeilujakson Nextoryyn, jos et ole käyttänyt sitä aikaisemmin.