Artikkeli

Terveystalossa asioineen alaikäisen käyntitiedot näkyvät jatkossa huoltajille Omakannassa 18-vuotiaaksi asti

Terveystalo on ensimmäisenä suurena yksityisenä terveyspalveluyrityksenä ottanut marraskuussa käyttöönsä THL:n uuden toimintamallin, joka ohjaa alaikäisen puolesta asiointia terveyspalveluissa. Toimintamalli on valtakunnallinen ja koskee sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon toimijoita.

Lasten Terveystalo -pinssi

Uuden toimintamallin mukaan terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava lapsen päätöskyky sekä kirjattava tieto päätöskyvystä ja tietojen luovuttamisesta huoltajille jokaisella vastaanottokäynnillä.

Kun kannanotto on kirjattu, alaikäisen tiedot näkyvät huoltajille kannanoton mukaisesti Terveystalon sovelluksessa ja verkkopalvelussa sekä Omakannassa.

– Tämä muutos helpottaa erityisesti vanhempia, jotka asioivat meillä yli 12-vuotiaiden lasten puolesta. Tästä lähtien Terveystalon käynteihin liittyvät tiedot eli lapsen reseptit, laboratoriotulokset ja potilaskirjaukset näkyvät Terveystalon oman sovelluksen ja verkkopalvelun lisäksi myös Omakannassa, Terveystalon ylilääkäri Jaakko Halonen sanoo.

Alaikäisen ja huoltajan oikeudet toteutuvat myös digikanavissa

Toimintamallin myötä alaikäisellä on tietyissä tilanteissa oikeus vaikuttaa tietojensa näkymiseen huoltajalle.

Jos terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut, että nuori kykenee päättämään hoidostaan, ja nuori haluaa kieltää käynnin tietojen näkymisen vanhemmilleen, tässä tapauksessa huoltaja ei näe alaikäisen käyntitietoja Terveystalon sovelluksessa, verkkopalvelussa tai Omakannassa.

– Uuden toimintamallin tarkoituksena on varmistaa, että sekä alaikäisen että huoltajan oikeudet toteutuvat myös digitaalisessa asioinnissa. Huoltajilla on oikeus päättää lapsensa hoidosta siihen asti, kunnes lapsi kykenee siihen itse. Toisaalta alaikäisellä on oltava mahdollisuus hoitaa terveydenhuollon asioita myös itsenäisesti, jos hän kykenee siihen ikänsä, kehitystasonsa ja hoidettavan asian puolesta, ylilääkäri Jaakko Halonen kertoo.

Uusi toimintamalli on valtakunnallinen, ja se koskee sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon toimijoita.

Lue aiheesta lisää:

Huoltaja, näin asioit Terveystalossa lapsesi puolesta

Nuorelle, kun asioit Terveystalossa