Artikkeli

Joel Markkanen pääsee vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin

8.3.2022

Joel Markkanen aloitti syyskuun alussa Terveystalon Julkisten etäpalveluiden vastaavana lääkärinä. Nuorta lääkäriä innostaa työssään erityisesti moniammatillinen yhteistyö ja vaikutusmahdollisuudet.

Joel on lääkärinä vasta uransa alkupuolella. Kiinnostus hallinnollisiin tehtäviin hänellä heräsi jo opiskeluaikana.

– Koen, että hallinnollisessa työssä minulla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioihin, kuten toimiviin terveydenhuollon prosesseihin ja henkilöstön työhyvinvointiin. Olen utelias luonne, ja pääsen lääketieteen lisäksi oppimaan paljon muutakin, Joel sanoo.

– Julkinen terveydenhuolto rahoitetaan meidän kaikkien yhteisestä potista, joten on toivottavaa, että asiat toimivat järkevästi. Etälääketieteessä näen paljon mahdollisuuksia tässä.

Suomessa on paljon paikkakuntia, jotka kärsivät kroonisesta lääkäripulasta perusterveydenhuollossa. Etäpalveluilla voidaan turvata perus- ja erikoisterveydenhuollon saatavuus paikkakunnilla, jonne on vaikea saada rekrytoitua henkilöstöä. Myös resursseja pystytään käyttämään järkevämmin, kun konsulttilääkäri osallistuu hoidontarpeenarviointiin ja potilaan asioita pystytään hoitamaan nopeasti ja joustavasti silloin, kun tarve on eikä vasta sitten, kun lääkäri on paikalla seuraavan kerran.

– Etäpalvelut sujuvoittavat myös kuntalaisten arkea, kun lääkärin kanssa pääsee juttelemaan nopeasti juuri siellä, missä itselle parhaiten sopii. Aikaa ja rahaa säästyy, kun ei tarvitse matkustaa terveyskeskukseen, joka voi pienillä paikkakunnilla olla kaukanakin.

Ammattilaiselle etäpalvelut tarjoavat joustavia työmahdollisuuksia.

– Etälääkäri voi pitää vastaanottoja puhelimen tai videon välityksellä, toimia chatti- tai konsulttilääkärinä tai esimerkiksi tehdä reseptien uusintaa muutaman tunnin viikossa. Töitä voi tehdä milloin ja missä haluaa: virka-aikaan, iltaisin tai viikonloppuisin. Terveystalossa etälääkärin työtä on mahdollista tehdä vaikka Espanjan auringon alta, vakuutuksemme kattavat koko EU-alueen, Joel kertoo.

– Itse toimin konsulttilääkärinä eli vastaan hoitajien ja fysioterapeuttien konsultaatiopyyntöihin sekä olen tukena hoidontarpeen arvioinnissa. Teen myös etävastaanottoja, kun arvioin tilanteen sitä vaativan.

Joelin työviikosta puolet kuluu kliiniseen etätyöhön ja toinen puoli etäpalveluiden kehitystyöhön. Hän vastaa Julkisten etäpalveluiden lääketieteellisestä laadusta ja toimii etälääkäreiden lääketieteellisenä esihenkilönä. Joelilla on myös vahva rooli uusien etälääketieteen palvelukonseptien kehittämisessä ja myynnissä sekä huippuammattilaisten rekrytoinnissa.

– Lääkäreiden sitouttaminen ja työhyvinvointi ovat minulle tärkeitä asioita. Terveydenhuollossa ollaan työhyvinvointiin liittyvissä asioissa jälkijunassa moneen muuhun alaan verrattuna, ja toivon, että näkisin urani aikana tässä isomman muutoksen.

Millainen on työpaikka, jossa lääkärit viihtyvät ja voivat hyvin? Joel korostaa työn sisältöä ja laadukasta perehdytystä, hyvää johtamista, koulutus- ja etenemismahdollisuuksia sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

– Lääkärin on voitava keskittyä lääkärintyöhön. Jos puolet päivästä menee paperien pyörittämiseen ja tietojärjestelmien kanssa tappelemiseen, niin eihän se tunnu siltä, että tekee sitä, mihin on koulutettu. Työn pitää olla hyvin organisoitua ja työmäärän ja haastetason sopiva. Kaikki alkaa hyvästä perehdytyksestä. Terveystalossa onkin panostettu perehdytysprosessiin viime vuosina paljon. Myös avoin ja luottamuksellinen suhde esihenkilöön on tärkeää, Joel sanoo.

Etälääkärillä ei ole perinteistä työyhteisöä, ja Joel haluaakin panostaa etälääkäreiden sosiaaliseen tukeen ja yhteisöllisyyden luomiseen. Hän itse nauttii tiimityöstä sekä konsulttilääkärinä että hallinnollisessa roolissaan.

– Terveyskeskuksessa työskentely oli usein yksinäistä, kun kollegoja tapasi lähinnä lounaalla. Nykyisessä työssäni parasta on moniammatillinen yhteistyö. Hoidamme potilasta yhdessä hoitajien ja esimerkiksi fysioterapeuttien kanssa. Perinteistä kahvitauko- ja lounasseuraa etälääkärillä ei kollegoista useinkaan ole, mutta tiivis yhteydenpito ja konsultointituki hoituu myös sähköisten kanavien kautta.

Joel kannustaa kaikkia lääkäreitä kokeilemaan etävastaanottojen pitämistä.

– Vastaanoton pitäminen etänä vaikka yhtenäkin päivänä viikossa tuo arkeen vaihtelua ja joustoa ja vapauttaa aikaa esimerkiksi perheelle tai harrastuksille. Etävastaanotolla pystyy keskittymään lääketieteeseen ja hyödyntämään koko osaamistaan. Julkisella puolella etätöiden valtti on monipuolinen ja lääketieteellisesti haastavampi työnkuva.

Kiinnostuitko etälääkärinä toimimisesta? Ota meihin yhteyttä – vastaamme arkisin 24 tunnin kuluessa.