Ajankohtaista

#annatkoluvan -kampanja kutsuu suomalaisia mukaan taisteluun koronavirusta vastaan

Terveystalo on mukana kaikkien Suomen biopankkitoimijoiden valtakunnallisessa #annatkoluvan -kampanjassa, jonka tavoitteena on kasvattaa voimassaolevien biopankkisuostumusten määrää ja kerätä biopankkinäytteitä lääketieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Biopankkinäytteiden tärkeys on nyt korostunut maailmanlaajuisesti koronavirus (COVID-19) -infektioiden aiheuttaman pandemian myötä. Biopankkien tekemä näytekeräys auttaa tutkimuksissa, joissa muun muassa kehitetään rokotteita koronavirusinfektion ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan mahdollisten tulevien epidemia-aaltojen ennaltaehkäisyä.

Antamalla biopankkisuostumuksen Suomen Terveystalon Biopankkiin, kutsumme sinut antamaan biopankkinäytteen, joka hyödyttää lääketieteellistä tutkimusta, mukaan lukien koronatutkimuksia.

Jokainen näyte, myös terveen ihmisen antama, on arvokasta materiaalia tutkimukselle, sillä jokaisella meistä on erilainen perimä, sairaushistoria ja elintavat, joiden yhdistelmä saattaa olla korvaamaton jollekin tutkimukselle. Terveiden ihmisten näytteitä tarvitaan tutkimuksiin usein myös verrokkinäytteiksi.

Terveystalossa biopankkinäytteen voi antaa valtakunnallisesti noin sadalla paikkakunnalla 

Näytteenotto on mahdollista hoitaa samanaikaisesti muiden laboratoritutkimusten yhteydessä. Hengitystieoireilevat henkilöt ohjataan näytteenantoon heidän hoitoonsa keskitetyttyihin Terveystalon lääkärikeskuksiin, millä varmistetaan terveiden henkilöiden turvallinen näytteenanto Terveystalon näytteenantolaboratorioissa.

Annettua näytettä ei voi yksilöidä ainoastaan koronavirustutkimukselle, vaan sitä voidaan hyödyntää myös muussa lääketieteellisessä tutkimuksessa, joilla autetaan tutkijoita ja yrityksiä ymmärtämään sairauksien syntymekanismeja sekä kehittämään parempia hoito- ja ennaltaehkäisymuotoja.

Lue lisää: #annatkoluvan -kampanja

Terveystalo ja Suomen Terveystalon Biopankki mukaan ”Koronavirus Covid-19-tartunnan yksilöllinen kulku” (COVIDprog)-tutkimukseen

COVIDprog on uusi kansallinen tutkimus, jonka ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten yksilölliset tekijät vaikuttavat koronavirus COVID-19-tartunnan kulkuun sekä mahdollisten komplikaatioiden kehittymiseen. Tutkimus on THL:n omistama koko maan käsittävä yhteistyöprojekti, jota koordinoivat Terveystalon ja Suomen Terveystalon Biopankin lisäksi kaikki Suomen yliopistosairaalat ja biopankit sekä niiden tausta-organisaatiot (yliopistot, sairaanhoitopiirit) sekä FIMM ja FINBB. Tutkimuksella on HUSin eettisen toimikunnan puolto.

Lue lisää: Terveystalon lehdistötiedote

Suomen Terveystalon Biopankille myönnetty ISO-laatusertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena biopankkina

Suomen Terveystalon Biopankin toiminnan ketteryys, ekologisuus ja tietoturvallisuus saavat kiitosta puolueettomalta, akkreditoidulta sertifiointipalvelujen tuottajalta Labquality Oy:ltä, joka myönsi biopankille SFS-EN ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin ensimmäisenä Suomessa. Labquality Oy:n mukaan Terveystalon sisäisen auditoinnin toimintamalli on vahvuus, joka tukee kokonaisvaltaisesti toiminnan kehittämistä ja laadun parantamista ja kertoo suunnitelmallisesta ja systemaattisesta toiminnanohjauksesta ja alan edelläkävijyydestä. Asiakkaidemme yksityisyyden suoja ja tietojen salassapito ovat Terveystalon Biopankin tärkein asiakaslupaus. Siksi tietojärjestelmiemme turvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla. Biopankkitoiminnassa käytettävät tietojärjestelmät ovat KPMG:n auditoimia.

Lue lisää: Terveystalon lehdistötiedote

Suomen Terveystalon Biopankki mukana FinnGen-tutkimushankkeessa

Suomen Terveystalon Biopankki on mukana valtakunnallisessa FinnGen–tutkimushankkeessa. FinnGen–tutkimushankkeen tavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen ja uusien hoitokeinojen kehittäminen yhdistämällä perimä- ja terveystietoa. Hankkeen odotetaan tuovan uutta tietoa terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehostamiseksi, mikä hyödyttää jokaista kansalaista tulevaisuudessa. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada mukaan puoli miljoonaa suomalaista.

Terveystalon asiakkaana voitte osallistua FinnGen–tutkimushankkeeseen antamalla biopankkisuostumuksen Oma Terveys –palvelussa tai asiakaspalvelutiskillä ja luovuttamalla verinäytteen perimän tutkimista varten. Kaikki tutkimushankkeeseen luovutetut näytteet analysoidaan ja niistä saatua tietoa hyödynnetään mm. kehitettäessä suomalaisille soveltuvia hoitomuotoja.

Lue lisää: www.finngen.fi