Toimitusjohtaja Ville Iho: Vahva aloitus vuodelle 2021

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho

 

Terveystalon vuosi alkoi vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi 8,3 % 278,7 miljoonaan euroon, ja ylitimme maaliskuussa ensimmäistä kertaa Terveystalon historiassa 100 miljoonan euron kuukausikohtaisen liikevaihdon. Katsauskaudella liiketoimintamme kasvoi kaikissa asiakkuuksissa. Koronaan liittyvien palveluiden kysyntä oli edelleen vahvaa ja digi- ja hyvinvoinnin palvelut jatkoivat kasvu-uralla.  Myös kannattavuutemme parani edellisvuodesta merkittävästi, ja oikaistu EBITA kasvoi lähes 67 % 38,2 miljoonaan euroon. Vastaanottojemme asiakassuositteluindeksi (NPS) jatkoi hyvää kehitystä ja oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla 84:ssä (73 joulukuussa 2019). 

Ensimmäisen kvartaalin myynnin mix oli edelleen poikkeuksellinen. Alla oleva terveyspalveluiden kysyntä ja yleislääkärien vastaanottokäynnit pysyttelivät akuuttien infektioiden laskun vuoksi selvästi normaalia alemmalla tasolla. Fyysisten vastaanottojen laskua kuitenkin paikkasi osaltaan edelleen laajentunut etäpalveluiden käyttö; digitaalisissa kanavissa toteutettujen vastaanottojen määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta noin 243 000 käyntiin. Hyvinvointipalveluissa erityisesti mielen hyvinvoinnin, ravitsemusterapian sekä fysioterapian palveluiden kysyntä oli erittäin vahvaa.   

Infektioihin liittyvien yleislääkärivastaanottojen vähenemistä kompensoi myös erikoisalojen kysyntä; tämän vuoden alussa käynnistettyjen Fokus-erikoisyksiköiden liikkeellelähtö oli positiivinen. Mielen hyvinvoinnin, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä vatsan alueen Fokus-yksiköihin olemme koonneet erikoisalojen parhaan osaamisen, ja verkostona toimivien huippuyksiköiden tavoitteena on korkean lääketieteellisen laadun lisäksi palveluiden helppo saavutettavuus ja osuvuus asiakkaalle. Uusi toimintamalli laajenee myöhemmin myös muille erikoisaloille, joissa näemme samanlaisia mahdollisuuksia asiakasarvon luomiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.   

Strategiassamme korostuva aiempaa kiinteämpi suhde asiakkaan kanssa, asiakkaan terveyskumppanuus, muuttaa terveydenhuollon traditiota episodimaisesta sairauden hoidosta kokonaisterveyden jatkumoon ja samalla mahdollistaa kokonaisvaltaisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kasvun kuluttajaliiketoiminnassa. Esimerkkinä alustamme kautta tarjottavista uusista palveluista on strategisen yhteistyön käynnistäminen terveysteknologiayritys Nightingalen kanssa. Hyödynnämme uusien hyvinvointipalveluiden kehittämisessä Nightingalen verianalyysiteknologiaa, jolla mitataan elimistöstä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ennaltaehkäisyn tarpeita. Yhteistyön pohjalta rakennetaan uutta matalan kynnyksen tilauspohjaista palvelua, joka kannustaa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja elämäntapojen muuttamisessa.  

Myös toinen strategiamme fokusalue, toimialan älykkäin palvelualusta, ottaa jatkuvasti konkreettisia kehitysaskeleita. Systeemitasolle rakennettavat hoitoprotokollat ohjaavat ja helpottavat ammattilaisen työtä ja toimivat tehokkaan asiakasohjauksen perustana. Asiakasohjauksessa ja tarjonnan johtamisessa toteutetut toiminnallisuudet ovat jo nyt vähentäneet tarjonnan pullonkauloja, nostaneet itsepalveluastetta ja parantaneet asioinnin konversiota. Parannuspotentiaalia löytyy edelleen ja jatkamme panostuksia konehuoneeseemme.  

Koronapandemia on ollut kaikessa raskaudessaan tarpeellinen herätys koko terveydenhuollon järjestelmän uudistamiseen. Vaikka akuutti kriisi helpottaa rokotekattavuuden noustessa, tulee korona olemaan jollain lailla osa terveydenhuollon arkea vielä pitkään. Samaan aikaan hyvinvointiin, elintapasairauksiin, jatkuvaan mittaamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvä trendit voimistuvat.  

Kriisissä tullaan alkushokin ja epidemian hallinnan jälkeen kolmanteen, jälkihoidon ja kestävän uudistumisen vaiheeseen.  Tärkein tehtävämme on edelleen tuottaa mitatusti laadukasta hoitoa järkevin kustannuksin – on kyse sitten hyvinvoinnin edistämisestä, sairauksien ennaltaehkäisystä tai hoidosta. Meillä on kyky investoida uusiin ratkaisuihin ja uudistaa toimintaamme nopeasti asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Terveydenhuolto on hyvästä syystä konservatiivinen toimiala, mutta teknologia antaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia palvelujen kehittämiselle. Parannamme investoinneillamme toiminnan tuottavuutta ja palvelujen arvoa asiakkaalle. Toimintamme kirittää koko terveydenhuoltoa uudistumaan kohti ihmisten parempaa hyvinvointia ja elämänlaatua. Edelläkävijänä olemme myös paras mahdollinen kumppani julkiselle sektorille.  

Me Terveystalossa työskentelemme kohti tulevaisuutta, jossa mahdollisimman monella on nopea ja esteetön pääsy terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelujen piiriin.  

 

Kohti parempaa,

Ville Iho

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho