Vahva asema yksityisessä terveydenhuollossa siivittää kasvua

Vuosi 2017 oli meille terveystalolaisille merkittävä: Terveystalo listautui Helsingin pörssin päälistalle ja Diacor sekä Porin Lääkäritalo liitettiin osaksi Terveystaloa. Samalla jatkoimme pitkäjänteistä työtämme liiketoimintamme ja lääketieteellisen laadun kehittämiseksi.

Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen

Terveystalossa hoidetaan vuosittain yli 5 miljoonaa inhimillistä asiakaskohtaamista, ja jokainen niistä on tärkeä sekä meille että potilaalle. Me haluamme varmistaa, että terveydenhuollon palvelut ovat jokaisen suomalaisen saatavilla joko fyysisesti tai tulevaisuudessa ja soveltuvin osin digitaalisesti. Haluamme myös, että asiakkaamme kokee aina saavansa rahoillensa vastinetta niin palvelun saatavuudessa, laadussa kuin vaikuttavuudessa. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme pitkäjänteinen kumppani, joka paitsi hoitaa sairauksia, myös enenevässä määrin auttaa sairauksien ennaltaehkäisyssä ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistämisessä. Terveystalon työterveyspalvelut ovat edelläkävijäesimerkki ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta.       

Edistämme suomalaisten terveyttä

Terveystalon toiminta kattaa koko maan ja on mittakaavaltaan merkittävää koko kansantaloudelle. Suomalaisten pysyminen työkykyisenä varmistaa yritysten kilpailukyvyn ja sen, että yhteiskunta pystyy turvaamaan muiden väestöryhmien, kuten lasten ja vanhusten, peruspalvelut.  Haluamme aktiivisesti haastaa ja kehittää suomalaista terveydenhuoltoa – sen vertailtavuutta, läpinäkyvyyttä, laatua ja asiakaskeskeisyyttä.

Terveystalon listautumisanti lokakuussa 2017 oli vuoden suurin listautuminen pohjoismaissa. Oli hienoa, että listautuminen herätti suurta mielenkiintoa niin Suomessa kuin ulkomailla. Terveystalon listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, ja se sai vahvan tuen suomalaisilta ja kansainvälisiltä institutionaalisilta sijoittajilta sekä yli 12 000 uuden henkilöomistajan kautta. Terveystalolla on listautumisen jälkeen vahva suomalaisomistus, mistä olemme erityisen ylpeitä.  Osoituksena palvelun kotimaisuudesta ja yhtiön työllistävästä merkityksestä Suomelle Terveystalolle myönnettiin vuoden 2018 alussa suomalaisen työn Avainlippu.  Listautuminen tarkoittaa myös raportoinnin osalta lisääntynyttä läpinäkyvyyttä yhtiön toiminnasta. Terveystalo julkaiseekin huhtikuussa 2018 Laatu- ja vastuullisuuskirjan jatkona viime vuoden Laatukirjalle. Siinä kerromme tarkemmin Terveystalon vastuullisuustyöstä ja mm. laadun kehittämisestä konkreettisten esimerkkien kautta.    

Terveydenhuollon toimiala murroksessa

Terveydenhuollon toimiala kehittyy nyt harppauksin. Digitalisaatio, globalisaatio sekä työelämän ja kuluttajakäyttäytymisen murros näkyvät myös terveydenhuollossa. Ikääntyminen, kestävyysvaje, huoltosuhde ja kansansairaudet lisäävät laadukkaiden terveydenhuollon palveluiden kysyntää. Samalla yhä koveneva kilpailu vauhdittaa toimialan murrosta mm. uusien innovaatioiden kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on ollut kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Myös tässä otettiin viime vuoden aikana askelia oikeaan suuntaan.

Tässä toimintaympäristössä Terveystalon on pysyttävä vastaamaan asetettuihin haasteisiin. Terveydenhuollon uudistaminen on ennakkoluulotonta itsensä haastamista ja prosessien aktiivista kehittämistä. Sähköisen asioinnin ja hoidon laadun kehittäminen ovat hyviä esimerkkejä pitkäjänteisestä asiakas- ja laatukeskeisestä työstämme. Osoituksena tästä Oma Terveys – palvelullamme oli vuoden 2017 lopussa jo yli 658 000 käyttäjää ja mobiilisovelluksen ladanneita lähes 321 000. Me haluamme luoda asiakkaillemme ja yhteiskunnalle arvoa, jota ei luoda pelkästään rakennekeskusteluja käymällä. Sitä luodaan kehittämällä omia toimintatapojamme, ja siinä haluamme olla edelläkävijöitä. 

Haluan lopuksi kiittää koko Terveystalon henkilöstöä hienosta vuodesta 2017. Olen hyvin ylpeä siitä, että vaativat projektit kuten yritysostot ja listautuminen saatettiin menestyksekkäästi loppuun samalla kun kasvatimme markkinaosuuttamme. Silti kaiken toimintamme lähtökohtana on kuitenkin ihmisten aito kohtaaminen arjessa. Avoin mieli ja uteliaisuus ovat tärkeä osa toimintakulttuuriamme, kyky muuttua ja kehittyä on voimavaramme. Tästä meidän on hyvä jatkaa.

Yrjö Närhinen
toimitusjohtaja

Vuosikertomus 2017