Tavoitteet

Terveystalon hallitus hyväksyi 15.6.2020 yhtiön strategiakauden 2021–2025 uudet painopistealueet sekä strategiset ja taloudelliset tavoitteet.

Strategiset tavoitteet

Strategiakaudella 2021–2025 Terveystalon strategiset tavoitteet ovat:

 1. Kannattavuudeltaan Pohjolan johtava toimija yksityisissä terveyspalveluissa 
 2. Asiakkaiden ja ammattilaisten suosikki

Näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus hyväksyi strategiakauden painopisteiksi seuraavat kehitysalueet:

 • Rakennamme toimialan älykkäimmän palvelumallin - Tarjoamme asiakkaalle juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun.
 • Toimimme asiakkaan terveyskumppanina - Tuemme ja pidämme yhteyttä, ennakoimme asiakkaan tarpeita ja tarjoamme kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita.
 • Vaikuttavimmat ratkaisut yhteisöille – Tarjoamme yritys- ja julkisasiakkaillemme lääketieteellisesti vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Uudistamme toimialaa digitaalisia palveluita ja prosesseja kehittämällä.
 •  

  Laajentuminen hyvinvointipalveluissa sekä strategiset ja täydentävät yritysostot ovat myös jatkossa osa Terveystalon kasvustrategiaa.

   

  Terveystalon taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

  Yhtiön hallitus on vahvistanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Terveystalolle:

  • Kasvu
   Vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla
  • Kannattavuus
   Oikaistu EBITA 12–13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
 • Pääomarakenne
  Nettovelka / oikaistu käyttökate enintään 3,5x. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä
 • Osinko
  Tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.
 •