Toimintaympäristö

Suomen terveydenhuoltomarkkinat ovat suuret, houkuttelevat ja kasvavat. Markkinoiden kasvua edistävät väestön ikääntyminen, elintasosairaudet, kasvavat terveys- ja hyvinvointitrendit sekä ennaltaehkäisevän hoidon lisääntynyt kysyntä kaikissa ikäryhmissä

Suomen terveydenhuoltomarkkinat

Suomen terveydenhuoltomarkkinat ovat suuret, houkuttelevat ja kasvavat. Markkinoiden kasvua edistävät väestön ikääntyminen, elintasosairaudet, kasvavat terveys- ja hyvinvointitrendit sekä ennaltaehkäisevän hoidon lisääntynyt kysyntä kaikissa ikäryhmissä, mikä on johtanut uusien, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämiseen. Kaupungistuminen ja väestönmuutokset ovat muiden tekijöiden ohella luoneet julkiseen terveydenhuoltoon kapasiteettipaineita, minkä lisäksi julkisen talouden rasitteet sekä uudet innovatiiviset ja joustavat liiketoimintamallit ovat myös lisänneet yksityisesti tuotettujen terveydenhuoltopalvelujen volyymiä.

Terveydenhuollon kokonaiskustannusten arvioidaan olleen Suomessa 14,2 miljardia euroa vuonna 2016 sisältäen julkisesti rahoitetut ja tuotetut; julkisesti rahoitetut ja yksityisesti tuotetut; ja yksityisesti rahoitetut ja tuotetut terveydenhoitopalvelut. Terveydenhuoltokustannusten keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi vuosien 2000 ja 2016 välisenä aikana on arvioitu 5,1 prosenttia.

Suomen terveydenhuoltomarkkinoiden rakenne

Suomen terveydenhuoltomarkkinat voidaan jakaa julkisesti ja yksityisesti rahoitettuihin terveyspalveluihin. Osa julkisesti rahoitetuista terveydenhuoltopalveluista on kuitenkin ulkoistettu yksityisille palveluntuottajille. Yksityisesti rahoitettu ja tuotettu terveydenhuolto koostuu yksityisistä lääkäriasemista, työterveyshuollosta ja yksityisesti rahoitettavista suunterveyden palveluista.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rahoitusjärjestelmä on monikanavainen, sillä potilaan hoidon voi maksaa julkinen sektori, työnantaja, vakuutusyhtiö tai yksittäinen potilas. Vaikka Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rahoituksessa on sekä veropohjaisen että vakuutuspohjaisen järjestelmän piirteitä, työnantajien ja yksityishenkilöiden itse maksamat terveyspalvelut ovat merkittävässä asemassa terveyspalveluiden rahoituksessa, mikä on mahdollistanut yksityisesti rahoitetun terveydenhuollon kuluttaja- ja yritysmarkkinoiden synnyn.