Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Terveystalo Oyj pörssitiedote 10.9.2019 klo 13.00

Terveystalo Oyj:n nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista
2.9.2019 omistustilanteen mukaan sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluvat hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä, jäsenten ehdollepanon valmistelu ja esittely sekä hallituksen palkitsemisasiat. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Edellä esitetyn mukaisesti Terveystalon nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Matts Rosenberg, Rettig Group AB
Peter Therman, Hartwall Capital
Laura Raitio, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.9.2019 puheenjohtajakseen Risto Murron.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa yhtiökokousta koskevat ehdotuksensa Terveystalon hallitukselle viimeistään 12. helmikuuta 2020.

Lisätietoja nimitystoimikunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on Terveystalon verkkosivustolla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/.


Terveystalo Oyj
Viestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com