Suomen Terveystalon Biopankille ISO-laatusertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena biopankkina – biopankkitoiminta edistää myös koronavirukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta

Suomen Terveystalon Biopankin toiminnan ketteryys, ekologisuus ja tietoturvallisuus saavat kiitosta puolueettomalta, akkreditoidulta sertifiointipalvelujen tuottajalta Labquality Oy:ltä, joka myönsi biopankille SFS-EN ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin ensimmäisenä Suomessa.

Labquality Oy:n mukaan Terveystalon sisäisen auditoinnin toimintamalli on vahvuus, joka tukee kokonaisvaltaisesti toiminnan kehittämistä ja laadun parantamista ja kertoo suunnitelmallisesta ja systemaattisesta toiminnanohjauksesta ja alan edelläkävijyydestä.

– Olen erittäin ylpeä tästä saavutuksesta ja ulkopuolisen auditoijan antamasta palautteesta laadukkaasta toiminnastamme. Terveystalolla on ollut laatusertifikaatti jo vuodesta 2008 lähtien ja nyt ensimmäisenä suomalaisena biopankkina Suomen Terveystalon Biopankki on ansainnut vastaavan tunnustuksen, kertoo Terveystalon laatujohtaja Laura Mäkelä.

Auditoijat kiinnittivät huomiota sisäisen auditoinnin toimivuuden lisäksi erityisesti yksilön oikeuksiin ja tietosuojaan, jotka Terveystalon biopankkitoiminnassa on huomioitu poikkeuksellisen hyvin.

– Asiakkaidemme yksityisyyden suoja ja tietojen salassapito ovat Terveystalon Biopankin tärkein asiakaslupaus. Siksi tietojärjestelmiemme turvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla ja toiminnassa käytettävät tietojärjestelmät ovat KPMG:n auditoimia. Vapaaehtoinen biopankkisuostumus annetaan turvallisesti Oma Terveys –sovelluksessa, ja meillä on myös selkeä toimintamalli siihen kuinka suostumus poistetaan jos asiakas tätä toivoo, kertoo Terveystalon kliinisestä lääketutkimuksesta vastaava johtaja Lasse Parvinen.

Biopankkitoiminta edistää myös koronavirukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta

Biopankkinäytteiden tärkeys on nyt korostunut maailmanlaajuisesti koronaviruksen aiheuttaman pandemian myötä. Suomen Terveystalon Biopankkiin kerättyjen koronavirukseen sairastuneiden henkilöiden biopankkinäytteitä on ollut mahdollista hyödyntää meneillään olevissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Näytteet auttavat tutkimuksissa, joissa hoitokeinojen etsimisen lisäksi selvitetään esimerkiksi perimän vaikutusta sairastumisalttiuteen ja taudin voimakkuuteen. Alustavien havaintojen perusteella COVID-19-sairastumis- ja -komplikaatioalttiuteen voivat vaikuttaa erilaiset yksilölliset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli, elintavat, perussairaudet ja lääkitys.

Suomen Terveystalon Biopankin näytteitä on myös hyödynnetty koronaviruksen vasta-ainetestin laadun varmistamisessa ja herkkyyden todentamisessa. Biopankin koordinoimassa tutkimuksessa, jonka Terveystalo laboratoriokumppaninsa SYNLABin kanssa on toteuttanut, tieteellisesti varmistettiin Terveystalon vasta-ainetestin tarkkuus yli 99 prosenttiin, ennen kuin testi tuotiin markkinoille.