Terveystalon vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkaistu

Terveystalo Oyj pörssitiedote 18.2.2021 klo 10.45

Terveystalon vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/vuosikertomus-2020/

Vuosikertomus koostuu kolmesta osasta:

  • Vuosi 2020 esittelee vuoden aikana tapahtunutta kehitystä ja tärkeimpiä tapahtumia sekä uudistetun strategiamme.
  • Hallinnointi pitää sisällään selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan, sekä palkitsemisraportin.
  • Talous pitää sisällään tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Vuosikertomus ja palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostoina. Dokumentit ovat saatavilla lisäksi yhtiön verkkosivuilla.

Vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on lisäksi julkaistu osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/vastuullisuusraportti-2020/ 

Terveystalo Oyj

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen(at)terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com