Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

Terveystalo Oyj Osavuosikatsaus 31.10.2019 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon osavuosikatsauksesta 1.1. - 30.9.2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.

Heinä-syyskuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 46,0 prosenttia vertailukaudesta 234,0 miljoonaan euroon (160,3)
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen) kasvoi 61,9 prosenttia 24,0 miljoonaan euroon (14,8), ollen 10,2 (9,2) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)2) oli
  9,9 prosenttia (
  13,9) liikevaihdosta
 • Kauden voitto2)3) oli 10,4 miljoonaa euroa (16,0). Vertailukauden tulosta paransivat 8,1 miljoonan euron kertaluonteiset nettomyyntivoitot.
 • Liiketoiminnan rahavirta2) oli 26,4 miljoonaa euroa (13,5)
 • Osakekohtainen tulos2)3), EPS oli 0,08 euroa (0,13).

Heinä-syyskuussa oli yksi työpäivä vertailukautta enemmän, mikä vaikuttaa liikevaihtoa ja kannattavuutta parantavasti.  

Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 39,1 prosenttia vertailukaudesta 760,4 miljoonaan euroon (546,8)
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen) kasvoi 34,5 prosenttia 81,6 miljoonaan euroon (60,6) ollen 10,7 prosenttia (11,1) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)2) oli
  10,3 prosenttia (
  13,6) liikevaihdosta
 • Kauden voitto2)3) oli 38,0 miljoonaa euroa (58,7). Vertailukauden tulosta paransivat 15,9 miljoonan euron kertaluonteiset nettomyyntivoitot sekä kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen.
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate1)2)4) oli 3,5
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA)1) ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen) oli 3,0 (2,0)
 • Liiketoiminnan rahavirta2) oli 124,1 miljoonaa euroa (62,1)
 • Osakekohtainen tulos2)3), EPS oli 0,30 euroa (0,46).

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
Terveystalo otti IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 1.

1) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat heinä-syyskuussa yhteensä 1,2 (-7,4) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa yhteensä 4,1 (-13,6) miljoonaa euroa.

2) Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi. IFRS 16: n käyttöönotolla oli olennainen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen, joka kasvoi heinä-syyskuussa 9,9 ja tammi-syyskuussa 29,7 miljoonalla eurolla. IFRS 16 vaikutus liikevoittoon ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ei ollut olennainen. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi IFRS 16 vaikutuksesta 29,7 miljoonalla eurolla tammi-syyskuussa ja lisäksi IFRS 16 käyttöönotto kasvatti vuokrasopimuksiin liittyvää korollista velkaa 176,9 miljoonalla eurolla.

3) Vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen, sekä kertaluonteiset nettomyyntivoitot, heinä-syyskuussa yhteensä 8,1 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa yhteensä 15,9 miljoonaa euroa.

4) Viimeisen 12 kk:n EBITDA sisältää 9 kuukauden osuuden Attendo-yrityskaupasta ja IFRS 16 vaikutuksen
   

Ilkka Laurila, talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja: Vahvaa orgaanista kasvua

Terveystalon laaja-alainen kasvu jatkui kaikissa asiakasryhmissä vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihtoa kasvattivat Attendon terveyspalveluiden yritysosto ja ennätyksellisen vahva orgaaninen kasvumme, erityisesti yksityisasiakkaiden puolella. Huolimatta Attendon liiketoiminnan matalammasta katteesta, operatiivinen kannattavuutemme parani yksityis- ja yritysasiakasryhmien vahvan myynnin ansiosta. Operatiivinen tehokkuus paranee edelleen, ja olemme vakuuttuneita että saavutamme kannattavuudelle asetetun keskipitkän aikavälin tavoitteemme. Liiketoiminnan kassavirta pysyi vahvana ja investointimme digitalisaatioon kasvoivat edelleen. Jatkamme myös taseemme vahvistamista.  

Viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme kaikin tavoin pyrkineet löytämään ratkaisuja lääkärien saatavuushaasteeseen ja luoneet uusia prosesseja ja digitaalisia ratkaisuja kasvattaaksemme vastaanottojen tarjontaa. Ponnistelumme alkavat nyt tuottaa tulosta: heinäkuussa teimme uuden ennätyksen, kun digitaalisia vastaanottoja oli koko Suomessa yhteensä enemmän kuin Lounais-Suomen alueella fyysisiä käyntejä. Digitaaliset vastaanotot voivat olla ratkaisu hoitoonpääsyn haasteisiin monella paikkakunnalla. Ympärivuorokautisen chatin kautta lääkäriin saa yhteyden keskimäärin noin 7 sekunnissa. Kaksinumeroista kasvua nähtiin myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten vastaanottopalveluissa ja laboratoriotutkimuksissa.  

Olemme myös ottaneet käyttöön uusia työkaluja. Terveystalon päivitetystä Oma Terveys ‑sovelluksesta löytyy nyt esimerkiksi uusi 24/7-chat mielenhyvinvoinnin tueksi sekä lääkärin videovastaanotto. Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu Terveystalo Pro -sovellus lanseerattiin kolmannella vuosineljänneksellä. Terveystalo Pron avulla ammattilaiset voivat lähitulevaisuudessa hallita fyysisiä ja digitaalisia vastaanottojaan reaaliaikaisesti. Tulemme lisäämään uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia tulevina kuukausina.  

Työterveyden palveluvalikoimamme kattavuus näkyy ennaltaehkäisevien palveluiden ja hyvinvointipalveluiden jatkuvana kasvuna. Vaikka työterveysasiakkaiden lukumäärän ja liikevaihdon kasvun välinen yhteys on aiempaa pienempi, ennaltaehkäisevien palveluiden ja hyvinvointipalveluiden vahva kasvu nostaa keskimääräistä liikevaihtoa asiakasta kohden. 

Kysyntä jatkui vahvana julkissektorin asiakasryhmässä. Attendo Terveyspalveluiden integraatio etenee suunnitellussa aikataulussa. Kunnat hakevat edelleen ratkaisuja lääkärien saatavuuteen ja budjettirajoituksiin. Terveystalo tarjoaa eri asiakasryhmille räätälöityjä ratkaisuja henkilöstövuokrauksesta erikoissairaanhoidon ulkoistukseen. Tämän ansiosta pystymme myös mukauttamaan tarjontaamme, jos alaa koskevassa sääntelyssä tapahtuu muutoksia. 

Yritysvastuu on yksi strategisia painopisteitämme. Myös sijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta sekä hyvästä hallintotavasta. Julkaisemme ensimmäisen yritysvastuuraporttimme vuodelle 2019 ja olemme iloisia hiljattain saavuttamastamme ISS ESG Prime luokituksesta, mikä osoittaa, että täytämme ISS ESG:n korkeat vastuullisuusvaatimukset toimialallamme.  

Vaikka Suomen talouden näkymät ovatkin viimeaikoina hieman heikentyneet, olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen ja operatiiviseen tulokseen ja jatkamme tinkimätöntä työtämme kaikkien suomalaisten terveemmän elämän puolesta.  

Ilkka Laurila

Markkinanäkymät

 •  Heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta huolimatta markkinaympäristö on edelleen suotuisa.
 •  Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa, jota Kela-korvauslainsäädännön muutos vuoden 2020 alussa edelleen vahvistaa.
 •  Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu niin ikään vakaana, ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin trendi kasvattaa laaja-alaisesti palvelujen kysyntää. Tämä näkyy erityisesti muiden kuin lääkärivastaanottopalveluiden kysynnän kasvuna.
 •  Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli Sote-ratkaisun edelleen viivästyessä julkisen sektorin kysyntä jatkuu edelleen vahvana eri palvelumuodoissa.

Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Raportointimuutokset

Terveystalo otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa aikaisemmat vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimus-velkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni vaikutus liikevoittoon ja vähäinen vaikutus tilikauden tulokseen vuonna 2019. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on noin 40 miljoonan euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen ja se lisää nettovelkaa ja taseen käyttöomaisuuseriä noin 200 miljoonalla eurolla. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran tunnuslukuihin. Katso lisätiedot laatimisperiaatteista sivulta 16.

Avainluvut

M€ 7-9/2019 7-9/2018 Muutos, % 1-9/2019 1-9/2018 Muutos, % 2018
Liikevaihto  234,0  160,3  46,0  760,4  546,8  39,1  744,7 
Oikaistu käyttökate (EBITDA)1) 2)  39,8  20,1  97,9  128,5  76,4  68,3  108,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1) 2)  17,0  12,5  -  16,9  14,0  -  14,6 
Käyttökate (EBITDA)1) 2)  38,6  27,6  40,1  124,4  90,0  38,2  116,6 
Käyttökate (EBITDA), %1) 2)  16,5  17,2  -  16,4  16,5  -  15,7 
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 2)
 
24,4  14,8  64,9  82,7  60,6  36,5  87,7 
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 2)
 
10,4  9,2  -  10,9  11,1  -  11,8 
Liikevoitto (EBIT) 2)  16,1  17,3  -7,2  57,6  59,3  -2,9  75,4 
Kauden tulos 2) 3)  10,4  16,0  -34,8  38,0  58,7  -35,2  68,7 
Nettovelka 2)  -  -  -  567,5  210,5  169,6  413,3 
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA)
(viimeiset 12 kuukautta) 1) 2)
 
-  -  -  3,5  2,0  -  3,8 
Oman pääoman tuotto (ROE), %1) 2) 3)  -  -  -  9,3  13,5  -  14,2 
Omavaraisuusaste, %1) 2)  -  -  -  38,7  53,7  -  44,1 
Nettovelkaantumisaste (Gearing),% 1) 2)  -  -  -  108,1  41,9  -  80,8 
Osakekohtainen tulos 2) 3)  0,08  0,13  -  0,30  0,46  -  0,54 
Liiketoiminnan rahavirta2)  26,4  13,5  96,3  124,1  62,1  100,0  100,6 
Henkilöstö kauden lopussa  -  -  -  7 262 4 482  62,0  6 018 
Ammatinharjoittajat kauden lopussa  -  -  -  5 082 4 729  7,5  4 877 
Työpäivien määrä  66 65 189 189 251

 

Ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen), milj. euroa  7-9/2019  7-9/2018  Muutos, %  1-9/2019 1-9/2018 Muutos, % 2018 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1)  29,9 20,1 48,7 98,8  76,4  29,4  108,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1)   12,8 12,5 - 13,0  14,0  -  14,6 
Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1)   24,0 14,8 61,9 81,6  60,6  34,5  87,7 
Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1)   10,2 9,2 - 10,7  11,1  -  11,8 
Oikaistu Nettovelka1)  - - - 390,6  210,5  85,6  413,3 
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 1)   - - - 3,0  2,0  -  3,8 

Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 14.  
2) Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi. IFRS 16: n käyttöönotolla oli olennainen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen, joka kasvoi heinä-syyskuussa 9,9 miljoonalla eurolla ja tammi-syyskuussa 29,7 miljoonalla eurolla. IFRS 16 vaikutus liikevoittoon ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ei ollut olennainen. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi IFRS 16 vaikutuksesta 29,7 miljoonalla eurolla tammi-syyskuussa ja lisäksi IFRS 16 käyttöönotto kasvatti vuokrasopimuksiin liittyvää korollista velkaa 176,9 miljoonalla eurolla.
3) Tammi-syyskuun vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen sekä kertaluonteiset nettomyyntivoitot, heinä-syyskuussa yhteensä 8,1 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa yhteensä 15,9 miljoonaa euroa.
4) Viimeisen 12 kk:n EBITDA sisältää vain 9:kk osuuden Attendo-yrityskaupasta ja IFRS 16 vaikutuksesta.  


Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 31.10.2019 klo 11.00 suomen aikaa Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 B, (3. krs), 00100 Helsinki. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2019-q3-results  

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 855 857 06 86. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 98563325#.

Helsingissä 31. lokakuuta 2019
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja, väliaikainen toimitusjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com