Terveystalo testaa uutta miellyttävämpää koronanäytteenottotapaa - Kurlausnäyte otetaan käyttöön vain jos se toimii luotettavasti

Koronatestauksen helpottamiseksi Terveystalossa testataan, saadaanko kurlaamalla annetusta näytteestä yhtä luotettavasti tulos kuin nenänielusta. Kurlausnäyte tutkitaan laboratoriossa PCR-menetelmällä ja sen toimivuutta arvioidaan vertaamalla kurlausnäytteestä saatua tulosta tavanomaisella tavalla nenänielusta otetusta näytteestä saatuun koronatestin tulokseen.

Tällä hetkellä PCR-näyte otetaan terveydenhuollon ammattilaisen toimesta pitkällä taipuisalla pumpulitikulla syvältä nenänielusta. Vaikka näytteenotto ei satu, se voi tuntua hieman epämiellyttävältä.

– Näytteenottotapana kurlaaminen olisi nenänielu-näytettä huomattavasti miellyttävämpi ja yksinkertaisempi tapa, mutta haluamme ensin varmistua sen toimivuudesta ja luotettavuudesta, kertoo Terveystalon laboratoriodiagnostiikasta vastaava johtaja Piia Aarnisalo.

Testattavia tarvitaan tuhansia

Kurlausnäytteen testaukseen haetaan noin 2000 osallistujaa, jotta analysoitava aineisto on riittävän suuri menetelmän luotettavuuden arviointiin. Kurlausnäytetestiin voivat halutessaan osallistua Terveystalon Kampin, Jyväskylän ja Turun Pulssin koronavirustestiin saapuvat aikuiset. Jokainen näyte auttaa taistelussa koronavirusta vastaan.

– Kurlausnäyte on vasta testausvaiheessa oleva näytteenottotapa, minkä vuoksi sen tulosta ei lähetetä näytteenantajalle. Toimitamme testiin osallistujille nenänielu-näytteen tuloksen normaalisti vuorokauden sisällä näytteenotosta ja pääkaupunkiseudulla aina saman päivän aikana, Aarnisalo sanoo.

Aarnisalo arvioi, että Terveystalolla menee muutama viikko aikaa riittävän aineiston keräämiseen.

– Vasta kun koossa on tarpeeksi sekä positiivisia että negatiivisia näytteitä ja tiedossamme koko aineiston tulokset, voimme tehdä päätöksen menetelmän käyttöönotosta.

Uusia menetelmiä ja näytteenottotapoja etsitään koko ajan

Terveystalo on tuonut asiakkaidensa käyttöön pandemian aikana useita erilaisia koronatestausmenetelmiä, joilla kaikilla on oma roolinsa epidemian hallinnassa. Terveystalo myös sopi THL:n kanssa koronatestauksen käynnistämisestä Suomen ensimmäisenä yksityisenä toimijana heti maaliskuun alkupuolella.

–  Pidämme koko ajan silmällä testauksen kansainvälistä kehitystä ja haluamme tuoda Suomeen käyttöön epidemian hallinnan ja yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta tarpeellisia ja luotettavia menetelmiä, Aarnisalo sanoo

Otettaessa käyttöön uusia menetelmiä niiden toimivuus ja luotettavuus on ensin varmistettava.

– Menetelmät, jotka eivät täytä tiukkoja lääketieteellisiä vaatimuksiamme eivät tule tarjolle, vaikka niille olisi kysyntää. Meille on kunnia-asia, että tarjoamme eri tarpeisiin parhaan mahdollisen testin, lupaa Aarnisalo.

Uusien menetelmien testaaminen on Terveystalolle merkittävä satsaus ajankäytöllisesti, sillä se vie muutenkin kiireisten osaajien aikaa. Käyttöönottoa edeltävä validointi on lisäksi taloudellinen investointi, koska Terveystalo maksaa uuden testattavan menetelmän lisätutkimuksen itse.

– Yleensä olemme kertoneet uusista menetelmistä vasta validoinnin jälkeen, kun menetelmä tulee käyttöön, mutta tällä kertaa halusimme kertoa jo testausvaiheessa olevasta menetelmästä, jotta myös tämä tärkeä testausvaihe tulisi laajemmin tietoon, Aarnisalo päättää.

Mitkä menetelmät ovat nyt käytössä koronainfektion toteamiseksi?

PCR-testi on aina ensisijainen menetelmä koronavirusinfektion toteamiseksi. Menetelmää voidaan käyttää myös oireettomien henkilöiden testauksessa esim. työpaikoilla, matkustukseen liittyen tai epäiltäessä altistumista. Oireilevalla henkilöllä koronavirus voidaan Terveystalossa todeta PCR-testin lisäksi myös koronaviruksen antigeenitestillä (pikatesti).

Antigeenitesti (pikatesti) soveltuu oireisille henkilöille, joilta tutkitaan tuoreen tartunnan mahdollisuutta. Vastaukset saadaan kaikkialla Suomessa muutamassa tunnissa, koska analysointi tapahtuu paikan päällä eikä keskuslaboratoriossa. Antigeenitesti ei kuitenkaan tunnista aivan kaikkia PCR-positiivisia tapauksia. Tämä voi johtua taudin vaiheesta ja testin hieman heikommasta suorituskyvystä. Näyte antigeenitestiin otetaan nenänielusta.