PKV-lääkkeistä on hyötyä vain oikein käytettynä – Terveystalo näyttää suuntaa

PKV-lääkkeet ovat oikein käytettyinä tehokkaita ja tarpeellisia esimerkiksi vaikean ahdistuneisuuden, lyhytaikaisen unettomuuden ja kiputilojen hoidossa. Hoitosuositusten mukaan PKV-lääkkeiden käytön tulisi pääsääntöisesti olla lyhytaikaista, mutta niiden pitkäaikaiskäyttö on kuitenkin hyvin tavallista eikä terveydenhuollossa seurata niiden käyttöä reaaliaikaisesti. Myös lääkkeiden väärinkäyttö on laajalle levinnyt ilmiö. THL:n tilastoraportin (Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018) mukaan kannabis on käytetyin laiton päihdeaine ja seuraavaksi suosituimpina tulevat päihdekäyttöön soveltuvat lääkeaineet.

Terveystalo on kehittänyt toimintamallin, jolla ohjeistetaan ja seurataan PKV-lääkkeiden käyttöä niin yksityisvastaanotoilla, työterveyshuollossa kuin julkisessa terveydenhuollossakin. Tavoitteena on aktiivisesti johtaa ja vähentää PKV-lääkkeiden pitkäaikaiskäyttöä, ja hoitaa potilaita muilla menetelmillä.

- Unettomuutta ja ahdistuneisuutta tulisi hoitaa ensisijaisesti lääkkeettömästi tai muun tyyppisillä lääkkeillä, PKV-lääkkeiden määräämisessä pitäisi noudattaa harkintaa. Oikein käytettynäkin PKV-lääkkeillä on haittavaikutuksia, joten erityisesti pitkäaikaiskäytössä lääkärin pitää tuntea potilaansa hyvin ja punnita lääkehoidon hyötyjä ja haittoja huolellisesti, päihdelääketieteen ylilääkäri Harri Seppälä Terveystalosta sanoo.

- Lääkkeiden väärinkäyttö on aidosti laaja yhteiskunnallinen ongelma. Vaikka asiaan on viime vuosien aikana kiinnitetty huomiota, ei kaikilla lääkäreillä välttämättä ole ajantasaista tietoa PKV-lääkkeiden haittavaikutuksista ja väärinkäyttöongelmasta.

Terveystalo tarttuu toimeen ja ryhtyy aktiivisesti johtamaan väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden turvallista käyttöä ja hoitosuositusten toteutumista. Lääkäreitä koulutetaan ja lääkärikeskusten vastuulääkärit seuraavat aktiivisesti lääkkeiden määräämistä tietojärjestelmien avulla sekä puuttuvat poikkeamiin.

- Tähän asti lääkäreiden toimintaa on voitu seurata vain kuulopuheiden perusteella. Nyt saamme hoidon vaikuttavuutta seuraavista tietojärjestelmistämme dataa, jolla johtaa suositusten mukaisia hoitokäytäntöjä myös PKV-lääkkeiden osalta, Harri Seppälä sanoo.

Terveystalon ohjeistus lääkäreilleen perustuu lainsäädäntöön, Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suosituksiin, Valviran ohjeistukseen sekä kliinisessä työssä hyviksi havaittuihin toimintamalleihin.

Lisätietoa medialle:
Päihdelääketieteen ylilääkäri Harri Seppälä, p. 040 596 3199, harri.seppala@terveystalo.com 
Terveystalon viestintä/mediapäivystys, p. 050 358 1170, viestinta@terveystalo.com

Kysy meiltä asiantuntijaa myös muihin terveysaiheisiin!
 

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkostomme kattaa noin 260 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2018 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com