Terveystalo Oyj:n Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 31.1.2020 klo 09.00

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Dag Andersson, Lasse Heinonen, Kari Kauniskangas, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig sekä uudeksi jäseneksi Niko Mokkila.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyiset jäsenet Paul Hartwall ja Olli Holmström ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä ehdokkaiksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Lasse Heinonen ja Åse Michelet ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Uuden hallituksen jäsenehdokkaan Niko Mokkilan ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/Hallitus/

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 85 000 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 40 250 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 625 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 600 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 625 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutus-yhtiö Varma ja jäseninä toimitusjohtaja Matts Rosenberg, Rettig Group Oy Ab, Peter Therman, Hartwall Capital, Laura Raitio, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr (4.12.2019 asti), toimitusjohtaja Olli Lehtilä, Pohjola Vakuutus Oy (9.12.2019 alkaen) sekä Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Tel. +358 10 244 3119

Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com