Terveystalon toimintaa ja päätöksentekoa luotsaa lääketiede

Terveystalossa pyritään edistämään koronarokotekattavuutta henkilöstön keskuudessa vahvistamalla rokotemyönteistä ilmapiiriä. Olemme tunnistaneet, että yhteiskunnassa on liikkeellä paljon disinformaatiota koronarokottamiseen liittyen. Toimintamme perustuu ennen kaikkea tutkittuun tietoon ja edellytämme, että ammatinharjoittajat noudattavat Lääkäriliiton ja WHO:n eettisiä ohjeita, joiden mukaan lääkärin velvollisuutena on edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia. Luotamme siihen, että ainoa tie ulos pandemiasta on mahdollisimman laaja rokottaminen. 

Toisin kuin sosiaalisessa mediassa on annettu ymmärtää, Terveystalo ei ole irtisanonut työntekijöitään tai ammatinharjoittajasopimuksiaan sillä perusteella, että henkilö olisi allekirjoittanut adresseja, joissa tuodaan esiin covid-19 -rokotuksiin liittyviä epäilyjä. Terveystalon asiakkailla on kuitenkin oikeus luottaa siihen, että hoitokäytännöt perustuvat tutkittuun tietoon. Tästä syystä olemme keskustelleet aiheesta esimerkiksi Pelastetaan lapset -adressin kirjoittaneiden, Terveystalossa vastaanottoa pitävien lääkäreiden kanssa. 

Kunnioitamme ammattilaisten asiantuntijuutta mutta edellytämme, ettei lääkärin tai muun ammattilaisen toiminnasta aiheudu haittaa muille työntekijöille tai potilaille. Edellytämme sekä omalta henkilöstöltämme, että ammatinharjoittajana Terveystalossa toimivilta sitoutumista mm. Lääkäriliiton ja Maailman terveysjärjestön eettisiin ohjeisiin, joiden mukaan lääkärin velvollisuutena on ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa potilaidensa sairauksia sekä lievittää heidän kärsimyksiään. Lisäksi lääkärin tulee käyttäytymisellään ja toiminnallaan ylläpitää lääkärin tehtävän vaatimaa ammattikuntaan kohdistuvaa arvostusta ja luottamusta.  

Koronavirusinfektio kuuluu globaalisti tarkasteltuna yleisimpien kuolemansyiden joukkoon, joten on selvää, että itse pandemiaan tulee suhtautua vakavasti ja Terveystalon ammattilaisen on tehtävä kaikkensa edistääkseen potilaiden terveyttä ja ehkäistäkseen sairastumista. Koronavirusepidemian taltuttamiseksi on kehitetty ja pitkällisen odotuksen päätteeksi vuoden 2020 alusta käyttöönotettu rokotteita, jotka kaikki ovat turvalliseksi todettuja. Maailman terveysjärjestön mukaan koronarokotteet ovat tehokas tapa estää tautiin sairastumista ja vähentää siitä johtuvaa kuolleisuutta 80-98 prosenttia. Terveystalon näkemys, joka perustuu lääketieteeseen ja tutkittuun tietoon on, että mahdollisimman nopea ja kattava rokottaminen suojaa ihmishenkiä ja mahdollistaa yhteiskuntien avaamisen.