Suomalaiset ottaneet etälääkärillä asioinnin omakseen – positiivinen kokemus kannustaa etäasioinnin pariin uudelleen

Koronaepidemia kiihdytti monella alalla etäasioinnin suosiota, eivätkä terveyspalvelut muodosta tästä poikkeusta. Terveystalossa on vuoden 2020 aikana tehty jo yli puoli miljoonaa chat- ja videovastaanottoa ja kiinnostus etäpalveluihin on asettunut pysyvästi kansainvälisestikin tarkasteltuna korkealle tasolle. Väestömäärään suhteutettuna Terveystalo tuotti jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin viisi kertaa enemmän etävastaanottoja kuin maailman suurin digitaalisen terveydenhuollon toimija Teladoc teki kotimarkkinallaan USA:ssa.   

Kiinnostus terveydenhuollon etäpalveluihin on asettunut pysyvästi korkealle tasolle. Tällä hetkellä Terveystalon chat- ja videovastaanotoilla asioi noin 20 000 asiakasta viikossa, saman verran kuin vuoden 2019 aktiivisimpina kuukausina kokonaisen kuukauden aikana. Kuluvana vuonna koettu suuri kiinnostuksen kasvu selittyy vahvasti koronaepidemialla, jonka myötä etäkanavista tuli nopeasti uusi normaali esimerkiksi koronatesteihin lähettämisessä. Positiiviset kokemukset etäasioinnista ovat muuttaneet terveydenhuollon toimintatapaa pysyvästi. 

– Merkittävää on, että yksittäisiä asiakkaita etäpalveluiden piirissä on noin puolet vähemmän kuin pidettyjä vastaanottoja. Näyttäisi siltä, että kun kerran etäpalvelua on kokeillut, palaa niiden pariin uudelleen ja valitsee etävastaanoton, jos se vain on mahdollista, digiterveyspalveluista vastaava johtaja Pia Westman kertoo.

Kaikista Terveystalon etäpalveluista suosituin vaihtoehto on ollut ympäri vuorokauden auki oleva Lääkäri-chat, jota erityisesti työterveysasiakkaat ovat suosineet. Lääkäriin pääsee keskimäärin seitsemässä sekunnissa, joten yhteyden yleislääkäriin saa todella nopeasti. Chat-vastaanotot soveltuvatkin hyvin lyhyisiin usein päivystysluonteisiin asiointeihin. Koronaepidemian jatkuessa etävastaanotot ovat kuitenkin osoittautuneet erityisen toimivaksi keinoksi huolehtia myös pitkäaikaissairauksien seurannasta ja hyvästä hoidosta.  

– Huolehtimalla pitkäaikaissairauksien kuten astman tai diabeteksen hyvästä hoitotasapainosta voidaan pienentää vakavan koronavirustaudin riskiä, ja kontrollikäynnit soveltuvat yleensä erittäin hyvin videovastaanotolla toteutettaviksi, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Annette Kainu sanoo.

Etävastaanotolta apua moneen vaivaan  

Ajasta ja paikasta riippumattomat digitaaliset palvelut ovat kasvattaneet suosiotaan rajusti ja etävastaanottoja pitävien asiantuntijoiden joukossa on ammattilaisia eri alojen lääkäreistä fysio- ja psykoterapeutteihin. Kevään aikana Terveystalossa koulutettiin satoja uusia ammattilaisia etävastaanoton pitämiseen ja nyt lähes jokaisen vastaanottoajan voi varata oman toiveensa mukaan joko lähi- tai etävastaanottona, jopa gynekologin tai lastenlääkärin. Lastentautien erikoislääkärin etävastaanotolle voi hakeutua myös ilman ajanvarausta Lastenlääkäri-chatissä. 

– Syksyn tultua lastenlääkäreiden etävastaanotoilta haetaan apua hengitystieoireiden lisäksi myös mm. lapsipotilaiden allergiaan ja iho-oireisiin liittyvissä asioissa, joiden tutkiminen onnistuu videoyhteyden avulla vaivattomasti lapselle turvallisessa kotiympäristössä, Kainu täydentää.

Tietoturva tärkeässä roolissa 

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tietomurto on herättänyt keskustelua potilastietojen tietosuojasta. Tapaus on valitettava ja herättänyt kiinnostusta myös siitä, kuinka tietoturva etäpalveluiden parissa on järjestetty. 

– Terveystalon etäpalvelut on toteutettu noudattaen alan korkeimpia tietoturvastandardeja, minkä lisäksi kunkin palvelun tietoturva varmistetaan säännönmukaisilla ulkopuolisten toteuttamilla tietoturva-auditoinneilla. Chat- tai videovastaanotolle päästäkseen asiakkaan on myös aina tunnistauduttava vahvasti palveluun, eikä esimerkiksi videovastaanotoista synny lainkaan tallenteita. Teknisten järjestelmien rinnalla vaalimme organisaatiokulttuuria, jossa tietoturvallisuus on meille kunnia-asia ja keskeinen osa potilasturvallisuutta, oli asiakas fyysisellä vastaanotolla tai etänä, Westman päättää.