Terveystalo varmistaa toimintakykynsä poikkeustilanteessa

Terveystalo käynnistää yhteistoimintaneuvottelut varmistaakseen toimintakykynsä sekä mahdollistaakseen joustavan tuen terveydenhuoltojärjestelmälle poikkeustilanteessa

 

Terveystalo antoi perjantaina 20.3.2020 tulosvaroituksen johtuen koronaepidemian aiheuttamasta epävarmuudesta ja kysynnän muutoksista. Poikkeuslait ja suositukset aiheuttavat toimintaympäristöön väliaikaisia muutoksia, joiden ennustaminen on hyvin hankalaa.


Tietyillä terveydenhuollon alueilla työ koronaepidemian myötä lisääntyy, kun taas toisilla alueilla työ vähenee tai keskeytyy viranomaissuositusten ja kysynnän muutoksen vuoksi. Terveystalo haluaa varmistaa toimintakykynsä tässä poikkeustilanteessa sekä mahdollistaa henkilöstön väliaikaisen siirtymisen työtehtäviin, joissa työ lisääntyy.

 
Henkilöstön mahdollinen siirtyminen toisiin tehtäviin auttaisi Terveystaloa huolehtimaan siitä, että terveydenhuollon henkilöstö olisi mahdollisimman hyvin käytössä poikkeustilanteen keskellä ja Terveystalo yhtiönä tukisi suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää mahdollisimman tehokkaasti.


Edellä mainituista syistä Terveystalo aloittaa koko yhtiötä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 30.3.2020. Neuvotteluiden tarkoituksena on ensisijaisesti neuvotella tilapäisestä henkilöstön siirtymisestä toisiin työtehtäviin tai toiseen työntekopaikkaan tarjolla olevan työn mahdollisesti vähentyessä. 


Mikäli edellä mainitut toimet eivät ole riittäviä, voidaan viimeisenä vaihtoehtona harkita lomauttamista enintään 90 päiväksi tehtävissä, joissa työ väliaikaisesti vähenee tai loppuu koronavirusepidemian hillitsemiseen liittyvien poikkeustoimien ja kuluttajakysynnän muutosten vuoksi. 
 

”Tietyillä terveydenhuollon alueilla, kuten etävastaanottotoiminnassa, työ on koronaepidemian myötä lisääntynyt moninkertaisesti, kun taas toisilla alueilla työ vähenee tai keskeytyy viranomaissuositusten ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi. Olen pahoillani yhteistoimintaneuvottelujen henkilöstöllemme aiheuttamasta epävarmuudesta tässä muutenkin epävarmassa tilanteessa. Väliaikainen muutos työn tarpeessa ja kohteessa ei muuta sitä, että kaikki terveystalolaiset ovat toimintamme keskiössä ja meille tärkeitä. Reagoimalla tähän hetkelliseen muutokseen huolehdimme Terveystalon tulevaisuudesta ja asiakkaistamme,” toteaa toimitusjohtaja Ville Iho.

 

 

Lisätietoja antaa:

Lisätietoja:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com