Terveystalo päivittää markkinanäkymäänsä epävarman markkinatilanteen vuoksi ja antaa tulosvaroituksen

Terveystalo Oyj pörssitiedote 20.3.2020 klo 16.40

Terveystalo Oyj muuttaa 13.2.2020 julkaistuja markkinanäkymiään epävarman markkinatilanteen vuoksi.

Markkinanäkymät 20.3.2020:

  • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä hyvin epävarma koronavirusepidemian hillitsemiseen liittyvien poikkeustoimien vuoksi.  
  • Tilanteen odotetaan vaikuttavan merkittävästi kuluttajien käyttäytymiseen ja ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden kysyntään lähikuukausina ja siten myös Terveystalon odotettavissa olevaan taloudelliseen kehitykseen.
  • Myös ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden kysynnän odotetaan laskevan lyhyellä aikavälillä.
  • Tilanteen kestoa ja siten myös taloudellisia vaikutuksia on päivittäin muuttuvan tilanteen vuoksi tällä hetkellä vaikeaa arvioida.

”Meidän tehtävämme on osana suomalaista terveydenhuollon sektoria huolehtia, että suomalaiset tervehtyvät mahdollisimman nopeasti ja saavat hyvää hoitoa. Yhteisenä tehtävänämme on hidastaa viruksen leviämistä ja huolehtia siitä, että myös muut suomalaisten terveyteen liittyvät asioinnit saadaan hoidettua. Teemme kaikkemme helpottaaksemme myös julkisen sektorin painetta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kysyntä terveydenhuollon palveluille on edelleen kova, mutta kysynnän luonne on muuttanut nyt nopeasti muotoaan. Uskomme, että etäpalveluiden kysyntä säilyy erittäin vahvana, ja olemme kouluttaneet lukuisia ammattilaisiamme etävastaanottotoimintaan vastataksemme tähän kysyntään. Tässä kanavassa tehty hoidontarpeen arviointi ja neuvonta helpottaa osaltaan myös julkisen sektorin painetta. Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointiin liittyen vastaanottopalvelujen, ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden myynnin ennakoidaan sen sijaan laskevan. Julkisen sektorin kysyntä on samaan aikaan kasvanut merkittävästi. Muuttuneessa tilanteessa resursseja pyritään ohjaamaan uudelleen sinne missä kysyntää on eniten. Myös kustannusten sopeutustoimenpiteet on aloitettu ja niitä jatketaan huomioiden muutokset eri liiketoiminnoissa,” toteaa toimitusjohtaja Ville Iho.

Tilinpäätöstiedotteessa 13.2.2020 julkaistut markkinanäkymät olivat:

  • Heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta huolimatta markkinaympäristö on edelleen suotuisa.
  • Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana. Joissakin työterveyden asiakasryhmissä hintakilpailu voimistuu. Toisaalta ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa, jota Kelakorvauslainsäädännön muutos vuoden 2020 alussa edelleen vahvistaa.
  • Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu vahvana, ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin trendi kasvattaa laaja-alaisesti palvelujen kysyntää. Tämä näkyy erityisesti muiden kuin lääkärivastaanottopalveluiden kysynnän kasvuna.
  • Julkisen sektorin kysyntä jatkuu edelleen vahvana eri palvelumuodoissa

 

 

Lisätietoja:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com