Terveystalo ja Suomen Terveystalon Biopankki mukaan ”Koronavirus COVID-19-tartunnan yksilöllinen kulku” (COVIDprog)-tutkimukseen

COVIDprog on uusi kansallinen tutkimus, jonka ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten yksilölliset tekijät vaikuttavat koronavirus COVID-19-tartunnan kulkuun sekä mahdollisten komplikaatioiden kehittymiseen. Tutkimus on THL:n koordinoima koko maan käsittävä yhteistyöprojekti, johon osallistuvat Terveystalon ja Suomen Terveystalon Biopankin lisäksi kaikki Suomen yliopistosairaalat ja biopankit sekä niiden tausta-organisaatiot (yliopistot, sairaanhoitopiirit) sekä FIMM ja FINBB. Tutkimuksella on HUSin eettisen toimikunnan puolto.

Koronavirus COVID-19-infektion taudinkulussa on havaittu runsaasti yksilöiden välistä vaihtelua. Alustavien havaintojen perusteella COVID-19-sairastumis- ja -komplikaatioalttiuteen voivat vaikuttaa erilaiset yksilölliset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli, elintavat, perussairaudet ja lääkitys. Myös perimällä on aiemmin osoitettu olevan yhteyttä infektiotautialttiuteen niin virus- kuin bakteeritaudeissa. 

Tutkimuksen päähypoteesina on, että väestöä on mahdollista yksilöllisten ominaisuuksien ja altisteiden perusteella luokitella riskiryhmiin COVID-19-sairastuvuuden sekä tähän liittyvien komplikaatioiden suhteen. Suurimmassa komplikaatioriskissä olevien yksilöiden tunnistaminen voisi parhaassa tapauksessa mahdollistaa kohdennetun ennaltaehkäisyn ja hoidon henkilökohtaisella tasolla, mikä osaltaan keventäisi terveydenhoitojärjestelmään kohdistuvaa kokonaiskuormitusta.

Tutkimukseen rekrytoidaan yhteensä vähintään 3000 COVID-19-infektion johdosta sairaalahoitoon joutunutta henkilöä sekä 500 koronavirukselle altistunutta henkilöä, joille sairaalahoitoa edellyttävää COVID-19-infektiota ei kehittynyt. 

Tutkimuksessa kerättävät näytteet otetaan erillisissä testauspisteissä

Terveystalossa näytteiden keräys käynnistyy nimetyissä lääkärikeskuksissa, jossa tehdään koronavirustestausta. Tarvittavat verinäytteet otetaan normaalien laboratoriotutkimusten yhteydessä ja tutkittavien suostumukset mukanaoloon tutkimuksessa pyydetään Terveystalon perusprosessin mukaisesti. 

– Olemme keskittäneet hengitystieoireisten potilaiden hoitoa tiettyihin lääkärikeskuksiimme ja pystyttäneet erilliset testauspisteet toimipaikkojemme yhteyteen, jotta potilailta voidaan ottaa koronavirusnäytteen lisäksi myös muita näytteitä. Tällaisella menettelyllä varmistamme, että muut potilaat eivät altistu koronavirukselle ja voivat asioida lääkärikeskuksissamme turvallisesti näin poikkeuksellisena aikana myös muissa terveyteensä liittyvissä asioissa, Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono kertoo.