Lumijoki ja Terveystalo sopimukseen palveluntuotannosta

Lumijoki ja Terveystalo ovat allekirjoittaneet sovintosopimuksen 18.3.2020. Sovintosopimuksen mukaan Terveystalo jatkaa sopimuksen mukaisia palveluita alkuperäisen sopimuksen ja sopimushinnan mukaisesti 31.5.2022 saakka.  Sopimuksen myötä Terveystalon 30.8.2019 tekemä palvelusopimuksen irtisanominen peruuntuu. Lumijoen kunnanhallitus voi todeta, ettei asian vieminen käräjäoikeuteen ole enää tarpeellista. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä sovinnolliseen ratkaisuun asiassa. 


Lisätietoja: 

Paula Karsi-Ruokolainen
050 568 1366
paula.karsi-ruokolainen@lumijoki.fi
 

Kirsi Pitkälä
040 018 4152
kirsi.pitkala@terveystalo.com