Taloudelliset tavoitteet

Terveystalon taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallitus on vahvistanut 15.6.2020 seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Terveystalolle:

Kasvu
Vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla  

Kannattavuus
Oikaistu EBITA 12–13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

Pääomarakenne
Nettovelka / oikaistu käyttökate enintään 3,5x. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä

Osinko
Tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.