Taloudelliset tavoitteet

Terveystalon taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Terveystalolle:

  • Kasvu: 6–8 prosentin vuotuinen liikevaihdon pitkän aikavälin kasvu orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla;
  • Kannattavuus: Oikaistu liikevoitto *) 12–13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;
  • Pääomarakenne: Nettovelka / oikaistu käyttökate enintään 3,5x. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä; ja
  • Osingonjakopolitiikka: Tavoitteena on maksaa vähintään 30 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

Kaikki tulevina vuosina maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden maksuajankohta riippuvat Yhtiön tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä.

*) Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.