Sijoittajasuhteet

Terveystalon viestinnän keskeiset periaatteet ovat suunnitelmallisuus, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja aktiivisuus. Terveystalo viestii sille myönteisistä ja kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tuloksesta. Terveystalo tapaa ja pyrkii aktiivisesti vuoropuheluun pääomamarkkinoiden sekä median edustajien kanssa.