Perustiedot osakkeesta

Terveystalon osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä, ja ne rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Terveystalon osaketunnus on" TTALO "ja ISIN-tunnus FI4000252127.