Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Terveystalon vuoden 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Jos kuitenkin yhtiön viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat edustettuina osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 26.9.2017 päätti perustaa yhtiön osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdollisesti hyväksytyn työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Jos kuitenkin yhtiön viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat edustettuina osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.

Yhtiön Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisen pankkipäivän mukaan määräytyvillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla (tai viidellä suurimmalla osakkeenomistajalla, jos viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on kullakin oikeus nimetä yksi edustaja osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Jos kaksi tai useampi osakkeenomistaja omistaa saman määrän osakkeita eikä kaikilla voi olla oikeutta yhtä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsentä, nimitysoikeus määritetään kyseisten osakkeenomistajien kesken arvalla. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön elokuun loppuun mennessä, osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä lasketaan yhteen määritettäessä osakkeenomistajan nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat otetaan huomioon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan pyynnön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä. Edellä esitetystä poiketen vuonna 2017 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustajien nimitysoikeuden määrittävät osakeomistukset määritetään marraskuun 2017 ensimmäisenä pankkipäivänä, ja osakkeenomistajat voivat pyytää omistusten yhteen laskemista (liputusvelvollisuuden perusteella) ja hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat voivat pyytää edustusta osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa viimeistään lokakuun 2017 viimeisenä pankkipäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksenkoolle, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.