Terveystalo-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Terveystalo Oyj Puolivuosikatsaus 8.8.2019 klo 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon puolivuosikatsauksesta 1.1. - 30.6.2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 36,8 prosenttia vertailukaudesta 258,6 miljoonaan euroon (189,0)
 • Oikaistu1)2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 28,2 prosenttia ja oli 25,9 miljoonaa euroa (20,2) ollen 10,0 prosenttia (10,7) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)2) oli
  9,2 prosenttia (
  14,3) liikevaihdosta
 • Kauden voitto2) oli 10,4 miljoonaa euroa (15,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta2) oli 48,6 miljoonaa euroa (30,2)
 • Osakekohtainen tulos2), EPS oli 0,08 euroa (0,12).

Huhti-kesäkuussa oli yksi työpäivä vertailukautta vähemmän, mikä vaikuttaa liikevaihtoa ja kannattavuutta heikentävästi. Vertailukauden lukuihin vaikuttivat merkittävät kertaluonteiset myyntivoitot, yhteensä 7,8 miljoonaa euroa (muun muassa Kiinteistö Oy Porin Linnankulman myynti). 

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 36,2 prosenttia vertailukaudesta 526,4 miljoonaan euroon (386,5)
 • Oikaistu1)2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 27,3 prosenttia 58,3 miljoonaan euroon (45,8) ollen 11,1 prosenttia (11,9) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)2) oli
  10,5 prosenttia (
  13,5) liikevaihdosta
 • Kauden voitto2)3) oli 27,6 miljoonaa euroa (42,6)
 • Nettovelka / oikaistu käyttökate1)2)4) oli 4,1
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) 1)4) ennen IFRS 16 vaikutusta
  (vertailukelpoinen) oli 3,2 (2,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta2) oli 97,7 miljoonaa euroa (48,6)
 • Osakekohtainen tulos2)3), EPS oli 0,22 euroa (0,33).

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

 

Terveystalo otti IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 1. 

1) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat huhti-kesäkuussa yhteensä 2,2 (-6,8) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa yhteensä 2,9 (-6,2) miljoonaa euroa.

2) Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi. IFRS 16: n käyttöönotolla oli olennainen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen, joka kasvoi Q2 10,0 ja H1 19,8 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi IFRS 16 vaikutuksesta 19,8 miljoonalla eurolla H1:llä ja lisäksi IFRS 16 käyttöönotto kasvatti vuokrasopimuksiin liittyvää korollista velkaa 181,4 miljoonalla eurolla.

3) Vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen, sekä kertaluonteiset myyntivoitot, yhteensä 7,8 miljoonaa euroa

4) Viimeisen 12 kk:n EBITDA sisältää puolen vuoden osuuden Attendo-yrityskaupasta
   

Yrjö Närhinen: Terveystalon vahva orgaaninen kasvu jatkuu, Attendo-integraatio etenee odotusten mukaisesti

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihtomme oli kaikkien aikojen korkein, 258,6 miljoonaa euroa. Jälleen kerran pystyimme kasvamaan laaja-alaisesti kaikilla alueilla ja asiakasryhmissä. Liikevaihtoa kasvattivat Attendo yritysosto ja parantunut orgaaninen kasvu. Vuosineljänneksen suhteelliseen kannattavuuteen vaikuttivat heikentävästi myyntimixin muutos vastaanottopainotteisempiin palveluihin, alemman katteen Attendo-liiketoiminta, negatiivinen työpäivävaikutus, sekä positiiviset kertaluonteiset erät vertailukaudella. Kaiken kaikkiaan kannattavuus kehittyi odotuksiemme mukaisesti.

Yksityisesti rahoitettujen palveluiden vahva kehitys jatkuu erityisesti uusien digitaalisten työkalujemme tukemana; Uusi Oma Terveys -sovellus, etävastaanotot ja hyvinvointipalvelut siivittävät kasvua. Onnistuimme hyvin tarjontamme kasvattamisessa vertailukauteen nähden ja lääkärien rinnalla vahvasti kasvava muiden terveyden asiantuntijoiden verkostomme tukee erityisesti hyvinvointiliiketoiminnan kasvua. Kannattavuuden kasvua edistää parantuva operatiivinen tehokkuus. Uudet digitaaliset työkalut auttavat hallitsemaan tarjontaa ja kysyntää entistäkin tehokkaammin.

Työterveyden kokonaisvaltainen tuotekehitys on johtanut ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalvelujen jatkuvaan kasvuun. Mielenterveysteema on ollut viimeaikoina laajalti julkisuudessa, koska mielenterveysongelmista johtuvien poissaolojen määrä on lisääntynyt dramaattisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Onneksi yhä useammat työnantajat tunnistavat varhaisen ongelmien ehkäisyn merkityksen, joka kasvattaa voimakkaasti mielenterveyspalveluiden kysyntää. Työterveyden asiakkaat käyttävät palveluitamme myös yksityisasiakkaana entistä enemmän. Olemme iloisia että olemme onnistuneet vakuuttamaan heidät palveluistamme ja että he valitsevat yhä useammin Terveystalon oman ja perheensä terveyden kumppaniksi.

Kysyntä julkisen sektorin asiakasryhmässä on edelleen vahva. Keskitymme konsernina edelleen Attendo Terveyspalveluiden integraatioon, joka etenee suunnitellusti. Julkisen sektorin asiakaskysyntään vaikuttavat erityisesti julkisen puolen päivystysten ongelmat, lääkäripula sekä vahvasti poliittinen spekulaatio muun muassa ulkoistuksia koskevan rajoituslain tiukentamisesta. Vaikka rajoitteiden tavoite voi olla oikea, pelkäämme, että nämä toimenpiteet johtavat vain lisääntyneeseen toimintaympäristöön liittyvään epävarmuuteen ja pahimmassa tapauksessa vähentävät palvelujen saatavuutta parantamatta kustannustehokkuutta. Me Terveystalossa uskomme, että laaja-alaiset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet olisivat Suomelle kannattavampia kuin nykyiset yritykset rajoittaa yhteistyötä. Näemme itsemme osana ratkaisua, varsinkin kun kykymme tuottaa kunnille kustannustehokkaita, mukaan lukien digitaalisia ratkaisuja, kasvaa jatkuvasti.

Terveystalo jatkaa myös vahvaa digitaalista tuotekehitystään. Uudet toimintamallimme ja tuotteemme, kuten ennakkoon varattava etävastaanotto, kuvaavat, kuinka Terveystalo rikastuttaa perinteisiä fyysisiä terveydenhuollon palveluja niiden rinnalla tarjottavilla digitaalisilla vaihtoehdoilla. Kehitämme digitaalisia palveluja parantaaksemme palvelujemme laatua, saatavuutta ja läpinäkyvyyttä samalla kun virtaviivaistamme toimintamme johtamista. Näemme näiden ratkaisujen kasvavan tarpeen myös julkisella sektorilla.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen Terveystalon toisen vuosineljänneksen tulokseen ja jatkuvaan edistykseen strategian toteuttamisessa. Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet vastata markkinoiden muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Yrjö Närhinen

Markkinanäkymät

Heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta huolimatta markkinaympäristö on edelleen suotuisa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli Sote-ratkaisun edelleen viivästyessä julkisen sektorin kysynnän kasvun arvioidaan kiihtyvän.

Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa. Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu niin ikään vakaana, mutta markkinoille vuoden 2018 alkupuolella tullut uusi kapasiteetti vaikuttaa vielä Terveystalon liikevaihdon kasvua alentavasti. Tämän kapasiteetin kasvun huippu on kuitenkin nähty. Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Raportointimuutokset

Terveystalo otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa aikaisemmat vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimus-velkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni vaikutus liikevoittoon ja vähäinen vaikutus tilikauden tulokseen vuonna 2019. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on noin 40 miljoonan euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen ja se lisää nettovelkaa ja taseen käyttöomaisuuseriä noin 200 miljoonalla eurolla. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran tunnuslukuihin. Katso lisätiedot laatimisperiaatteista sivulta 17.

Avainluvut

M€ 4-6/2019 4-6/2018 Muutos, % 1-6/2019 1-6/2018 Muutos, % 2018
Liikevaihto  258,6  189,0  36,8  526,4  386,5  36,2  744,7 
Oikaistu käyttökate (EBITDA)1) 2)  40,9  25,5  60,5  88,7  56,3  57,7  108,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1) 2)  15,8  13,5  -  16,9  14,6  -  14,6 
Käyttökate (EBITDA)1) 2)  38,7  32,3  19,8  85,8  62,5  37,4  116,6 
Käyttökate (EBITDA), %1) 2)  15,0  17,1  -  16,3  16,2  -  15,7 
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 2)
 
25,9  20,2  28,2  58,3  45,8  27,3  87,7 
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 2)
 
10,0  10,7  -  11,1  11,9  -  11,8 
Liikevoitto (EBIT) 2)  16,7  22,1  -24,5  41,6  42,0  -1,1  75,4 
Kauden tulos 2) 3)  10,4  15,4  -32,6  27,6  42,6  -35,3  68,7
Nettovelka 2)  - - - 572,9  218,0  162,7  413,3
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA)
(viimeiset 12 kuukautta) 1) 2)
) 
-  -  -  4,1  2,1  -  3,8 
Oman pääoman tuotto (ROE), %1) 2)  -  -  -  10,5  8,8  -  14,2 
Omavaraisuusaste, %1) 2)  -  -  -  37,8  52,9  -  44,1 
Nettovelkaantumisaste (Gearing),% 1) 2)  -  -  -  111,4  44,2  -  80,8 
Osakekohtainen tulos 2) 3)  0,08  0,12  -  0,22  0,33  -  0,54
Liiketoiminnan rahavirta2)  48,6 30,2 97,7 48,6 100,6
Henkilöstö kauden lopussa  7 165  4 531  52,1   6 018
Ammatinharjoittajat kauden lopussa  5 000  4 629  5,5   4 877
Työpäivien määrä  60 61 -1,6 123 124 -0,8 251

 

Ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen), milj. euroa  4-6/2019  4-6/2018  Muutos, %  1-6/2019 1-6/2018 Muutos, % 2018 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1)  30,9  25,5  21,3  68,9  56,3  22,5  108,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1)   11,9  13,5  -  13,1  14,6  -  14,6 
Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1)   25,5  20,2  26,1  57,6  45,8  25,7  87,7 
Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1)   9,9  10,7  -  10,9  11,9  -  11,8 
Oikaistu Nettovelka1)  -  -  -  391,4  218,0  79,5  413,3 
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 1) 4)   -  -  -  3,2  2,1  -  3,8 

Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

1)      Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 14.  

2)      Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi.
IFRS 16: n käyttöönotolla oli olennainen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen, joka kasvoi Q2 10,0 ja H1 19,8 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi IFRS 16 vaikutuksesta 19,8 miljoonalla eurolla H1:llä ja lisäksi IFRS 16 käyttöönotto kasvatti vuokrasopimuksiin liittyvää korollista velkaa 181,4 miljoonalla eurolla.

3)      H1 vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen sekä kertaluonteiset myyntivoitot, yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.

4)      Viimeisen 12 kk:n EBITDA sisältää vain puolen vuoden osuuden Attendo-yrityskaupasta.  

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 8.8.2019 klo 11.00 suomen aikaa Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 B, (3. krs), 00100 Helsinki. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2019-q2-results

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 63 1913 1422. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 29217680#.

 

Helsingissä 8. elokuuta 2019
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com