Organisaatiopsykologimme ovat apunasi johtamisen ja työyhteisön kehittämisessä.
Stöd och konsultation för ledningen

Mot en mänskligt effektiv organisation

Människan är en mer invecklad helhet än organisationsschemat, och våra behov fylls inte enbart med mål, strukturer och ansvar. Dagens arbetsgemenskap ska också beakta gemenskap, förtroende, motivering, känslor och upplevelser av betydelsefullhet. Denna ekvation kallar vi mänsklig effektivitet. Som yrkespersoner inom organisationspsykologi frigör vi den mänskliga potentialen i din organisation så att din affärsverksamhet ökar – vi hjälper dig att identifiera smärtpunkter, hitta förändringsbehoven och genomföra reformerna och göra dem till en del av organisationens vardag.

En sund och mänskligt effektiv organisation som mål

För att vara sund och effektiv behöver din organisation övergripande förståelse av nuläget och förmåga att blicka in i framtiden. Vi hjälper dig att analysera verksamheten i din organisation på ett heltäckande sätt ur olika synvinklar, identifiera nödvändiga förändringsåtgärder och genomföra reformerna på rätt sätt. Organisationen fungerar mänskligt effektivt när man kombinerar både operativ effektivitet och mänsklighet. Operativ effektivitet innebär att målen, ansvaren och strukturerna är tydliga. Mänsklig effektivitet å sin sida innebär att människornas psykologiska behov såsom gemenskap, förtroende, motivering, känslor och upplevelser av betydelsefullhet tas i beaktande. Vi hjälper dig att hitta den lämpliga balansen mellan operativ och mänsklig effektivitet för ditt företag eller din organisation.

Vi löser problem relaterade till organisationens utveckling tillsammans

Mänsklig effektivitet uppnås genom att lösa kritiska problem med hjälp av psykologins och affärslivets bästa metoder.

Varför investera i mänsklig effektivitet?

  • Produktivitetens tillväxt: operativ och mänsklig effektivitet är tätt sammanhängande i organisationen. Intern kvalitet och prestationsförmåga utgör utgångspunkten för personalens välbefinnande, och via detta för produktiviteten och mervärdet för kunden. Å andra sidan kan intern kvalitet inte uppnås om människor inte är engagerade och motiverade vad gäller de gemensamma verksamhetssätten och processerna. Utvecklingen av organisationens funktionsförmåga går ut på att på ett bättre sätt samordna den operativa och den mänskliga effektiviteten.
  • Framgången hos organisationsförändringar: en stor del av organisationsförändringarna uppnår inte sina mål. Organisationsförändringar misslyckas inte för att förändringsprojektens planer är otydliga utan för att de mänskliga faktorerna inte har tagits i beaktande i tillräckligt hög grad. När man i transformationer leder både operativa ärenden och människor, uppnår man också förändringarnas målsättningar.
  • Människornas ökade välbefinnande: när de psykologiska grundläggande behoven beaktas mår människor bra och orkar arbeta. Arbetstagarna har möjlighet att göra ett bra arbete och göra sin insats i arbetsgemenskapen och dess välbefinnande. Kreativitet och problemlösning kan frodas.
  • Effektivare rekrytering och engagemang: när konkurrensen om de bästa arbetstagarna blir hårdare på arbetsmarknaden måste organisationen satsa allt mer på att förbättra den mänskliga effektiviteten och engagera både de nuvarande och de kommande arbetstagarna mer effektivt för att nå en konkurrensfördel.

Vi utnyttjar till exempel dessa utmärkta metoder inom organisationspsykologin

  • Organisationens fallformulering hjälper till att fokusera på rätta saker.
  • Field & Forum -färdighetsträningen är ett effektivt sätt att lära färdigheter och rota dem i organisationen.
  • Förändringsberättelsen hjälper till med att konkret strukturera förändringens olika faser och behandla anledningar till oro och osäkerhet förknippade med förändringen.
  • Iakttagelse möjliggör snabb intervention med låg tröskel.
  • Med individuell coachning och individuell terapi är det möjligt att få individuell hjälp som en del av ett större förändringsprojekt.
  • Mätare för personlighet och arbetsstil möjliggör större ömsesidig förståelse och mer ändamålsenlig ledning av verksamheten.

Experter inom organisationspsykologi och affärslivet som stöd för dig

Varför välja Terveystalos tjänster för mänsklig effektivitet?

Använd organisationens mänskliga effektivitet som en konkurrensfördel.

Begär offert