Artikkeli

Är du drivkraften i ditt team?

Enligt Antti Aro, den ledande företagspsykologen på Terveystalo, är den bästa garantin för hela teamets välbefinnande och framgång en chef som kan tre saker.

Työtiimi voi hyvin, jos johtaja on omaksunut palvelevan johtajan kolme kultaista sääntöä.

 

Teamet mår bra om chefen har tagit till sig de tre gyllene reglerna för en betjänande chef:

  1. Var modig
  2. Skapa säkerhet
  3. Lyssna

Den första regeln, mod, är i själva verket den viktigaste. Nu talar vi inte om viljan att uppträda eller hitta äventyr, utan om ett ödmjukt, inre mod. Det finns två ord för mod: bravery och courage. En betjänande chef genomför det senare.

En modig chef sätter sig själv på spel. Han/hon är vid behov en bulldozer som gör plats för andra. Han/hon tror på sin vision och låter sig inte besegras av motkrafterna. Han/hon får med sitt team eftersom han/hon ger hela gruppen stark motivation. En sådan chef tror man på och följer. 

En modig chef är ingen snäll pojke eller flicka. Chefen gör inte sitt jobb för att i första hand behaga sin egen överordnade. Istället tänker han/hon på sin organisations målsättning och sina kunders bästa.

Bakom en sådant modigt agerande finns naturligtvis en tydlig analys av om målet är det rätta. Om chefen gör ett misstag vågar han/hon också erkänna det. Chefen är ju en psykiskt mogen vuxen person.

Säkerhet, men inte att vara släpphänt

Att skapa säkerhet är viktigt för att teamet ska kunna fokusera på sin huvuduppgift. Psykologisk säkerhet visade sig till exempel vara en viktig framgångsfaktor för Googles ”perfekta team”.

Så vad innebär säkerhet? Det betyder inte släpphänthet eller mildhet; i själva verket skapar en alltför släpphänt chef snarare osäkerhet. De underordnade kan då uppleva att chefen inte har alla trådar i sin hand och att man har tappat riktningen för verksamheten.

I ett arbetsklimat som är säkert på rätt sätt vet alla teammedlemmar vad de gör och varför. Chefen är förutsägbar och konsekvent och uppför sig inte oförutsägbart.

Rättvisa är en säker chefs viktigaste egenskap. Likabehandling skapar välbefinnande i teamet, medan ett motsatt beteende – orättvist och oförutsägbart – har visat sig öka bland annat hjärtsjukdomar och sömnstörningar.

När arbetsron är garanterad vågar varje medlem i teamet vara öppen och sig själv. Alla kan lita på att teammedlemmarna stöttar varandra, och att man också vågar tala om missförhållanden. Öppet utbyte av information är också viktigt; när teammedlemmar har tillgång till all information de behöver har de också de bästa förutsättningarna till att agera.

Att dela information är särskilt viktigt i svåra tider. När det till exempel pågår samarbetsförhandlingar i organisationen sätts förtroendets klimat på prov. Chefen måste vara närvarande och tillgänglig och dela med sig av all information han eller hon kan ge. En viktig uppgift för en betjänande chef är att hjälpa människor vidare i livet och karriären – även när vägarna leder åt olika håll.

Att lyssna är att lära

Att lyssna låter som en enkel uppgift, men det är inte alltid så. För det första måste chefen verkligen fokusera på att lyssna. Om du är distraherad, hör du inte riktigt vad den andra personen försöker säga. Det är också viktigt att visa att du lyssnar. Denna enkla grundregel för kommunikation förverkligas inte alltid i vardagliga arbetssituationer. Se den andra i ögonen, nicka, ställ frågor. 

Du behöver inte genast kunna svara på allt. I själva verket är tålamod mycket viktigt, eftersom det är bra för en chef att lära sig att kontrollera sin impulsivitet. Chefen bör inte heller förklara bort frågor som lyfts fram. Särskilt i komplicerade frågor är det värt att återkomma till frågan när du väl har övervägt den.

Att lyssna ska vara jämlikt. Att hålla hov orsakar problem i alla arbetsgemenskaper. Du bör vara noga med att lyssna och höra även osannolika samtalspartner. De kanske kan ge dig de bästa idéerna och den viktigaste informationen.

Vill du stärka din organisations mänskliga effektivitet?

Läs mer om mänsklig effektivitet

Lue lisää aiheesta

Puisia, punaisia, perinteisiä kalastajamökkejä Ahvenanmaan saaristossa Artikkeli

Läkare, Specialist i allmänmedicin eller Specialist i företagshälsovård samt Gynekolog till Mariehamn

Kom och arbeta för ett friskare liv! Vi erbjuder nu mångsidiga arbetsmöjligheter för professionella inom olika branscher vid Terveystalo-Medimars läkarenhet på havsnära Åland. Vi i Terveystalo-Medimar uppskattar din kompetens och vi arbetar för att ditt arbete ska fungera så smidigt som möjligt. Vi vill att du får fokusera på det du är bra på.

Unik arbetsplats mitt i havet – läkare Jessica Tikkala njuter av sitt arbete på Terveystalo-Medimars läkarcentral på Åland Artikkeli

Unik arbetsplats mitt i havet – läkare Jessica Tikkala njuter av sitt arbete på Terveystalo-Medimars läkarcentral på Åland

Terveystalo-Medimars läkarcentral ligger intill Mariehamn, bara ett stenkast från havsstranden. Där arbetar Jessica Tikkala som härstammar från Helsingfors och som trivs på sin unika arbetsplats på Finlands sydvästligaste läkarcentral.

Tehokas vai inhimillisesti tehokas organisaatio? Toimivuuteen vaaditaan kumpaakin puolta.

En effektiv eller en mänskligt effektiv organisation? Båda sidor krävs för en fungerande organisation

En organisation fungerar effektivt när den beaktar både operativ och mänsklig effektivitet i sin verksamhet. Mänsklig effektivitet tar hänsyn till människors psykologiska behov – och därför är det klokt att införa dess läror senast i detta skede.

Etätyön menestyksekäs johtaminen edellyttää luottamusta.

Framgångsrik ledning av distansarbete kräver förtroende

Distansarbete har blivit allt mer bekant under det senaste året och förväntas vara en permanent del av arbetet även efter undantagstillståndet. För chefsarbetet innebär ledning av distansarbete utmaningar: hur kan man ta hand om personalens välbefinnande och arbetsförmåga på distans och hurudana strukturer krävs för effektivt distansarbete eller hybridarbete?

Tunnetko roolisi johtajana?

Känner du till din roll som chef?

Allteftersom den överordnades eller chefens självförståelse av olika ledarskapsmetoder ökar, blir ledarskapet enklare även i krävande situationer. Mänskligt effektivt chefsarbete kombinerar både operativ effektivitet och mänsklighet. Var uppmärksam på konkurrerande ledarskapsroller: lutar du åt personledning, förändringsledning, resultatledning eller intern processledning?