Artikkeli

Unik arbetsplats mitt i havet – läkare Jessica Tikkala njuter av sitt arbete på Terveystalo-Medimars läkarcentral på Åland

Terveystalo-Medimars läkarcentral ligger intill Mariehamn, bara ett stenkast från havsstranden. Där arbetar Jessica Tikkala som härstammar från Helsingfors och som trivs på sin unika arbetsplats på Finlands sydvästligaste läkarcentral.

Även om det i huvudsak är svenska som hörs i Terveystalo-Medimars kafferum och korridorer, har läkarcentralen läkare från många olika länder: Sverige, Finland, Estland och Ryssland. Många arbetar på flera ställen: till exempel gör en del specialistläkare regelbundna arbetsresor från fastlandet, och många arbetar också på Ålands centralsjukhus.

På Terveystalo-Medimar arbetar man i regel i gränslandet mellan två länders vårdkultur, eftersom största delen av läkarna är utbildade antingen i Finland eller i Sverige. Enligt läkare Jessica Tikkala är detta absolut en rikedom, som erbjuder proffsen möjligheten att lära sig olika nya praxis och utveckla nya arbetsformer.

Terveystalo-Medimars mångkulturella arbetsgemenskap är liten och tät, och Tikkala beskriver den som utmärkt. Så bra, att det delvis är tack vare den som hon trivts i huset i över tre år:

- Vi har väldigt bra stämning och helt fantastiska läkare, sjukskötare, företagshälsovårdare och fysioterapeuter och andra proffs. Vi utför mycket multidisciplinärt samarbete, och samspelet fungerar utmärkt, ler Tikkala.

-	Vi har väldigt bra stämning och helt fantastiska läkare, sjukskötare, företagshälsovårdare och fysioterapeuter och andra proffs. Vi utför mycket multidisciplinärt samarbete, och samspelet fungerar utmärkt.

En lyckosam slump

Jessica Tikkala började arbeta på Åland och senare på Terveystalo-Medimar genom en lyckosam slump. Tikkala har avlagt sina läkarstudier i Sverige på Örebro universitet, och efter att hon tagit examen funderade hon på en lämplig plats där hon kunde utföra allmäntjänst, eller AT, som ger läkarbehörighet. AT är obligatoriskt för alla svenska läkare och kan inte utföras någon annanstans än i Sverige. Förutom ett undantag – nämligen på Åland.

Nyutexaminerade Tikkala fick en AT-plats på Åland och blev snart stormförtjust i livet på öarna. Genast efter att hon hade utfört sin AT var det klart för Tikkala att hon skulle bli kvar på Åland. Tikkala arbetade först på Ålands centralsjukhus och senare inspirerad av en kollegas rekommendation började hon arbeta på Terveystalo-Medimar. Under åren på Åland har fyrabarnsfamiljen Tikkalas yngsta blivit fött, och arbetet på Terveystalo-Medimar har gett den hektiska familjevardagen efterlängtad flexibilitet.

- Hos oss kan man arbeta till exempel en eller två gånger per vecka eller heltidsarbete på plats eller på distans. Arbetstiden är verkligen flexibel, och möjligheterna som erbjuds är många, säger Tikkala tacksamt.

Forskning och utbildning

Trots att det inte finns något universitet på Åland, utförs där mycket forskning, som lokala läkare kan delta i om de vill. På grund av den unika naturen förekommer särskilt många fästingsjukdomar på öarna, och på Åland finns också den aktiva forskningsgruppen Borreliagruppen, som undersöker sjukdomarna. Jessica Tikkala håller på med TBE-kartläggning i gruppen, och hon har två studiehandledare: en ålänning och en infektionsläkare som arbetar på Linköpings universitetssjukhus.

Under sin tid på Terveystalo-Medimar har Jessica Tikkala även hunnit avlägga många olika utbildningar. Utvecklingsmöjligheterna är många, och enligt Tikkala beror det långt på eget intresse hur mycket tid man vill lägga på att utbilda sig.

Senast har Tikkala själv avlagt Arbetshälsoinstitutets utbildning, som ger henne möjligheten att arbeta som företagsläkare på deltid. Härnäst åker Tikkala till Åbo för att specialisera sig inom laboratoriemedicin, men hon tänker fortsätta ha distansmottagning på Terveystalo-Medimar så mycket som möjligt.

Merimaisema, puu etualalla

Trygg och lätt vardag

På Åland är det lätt och lugnt att bo, leva och arbeta enligt Tikkala. Alla tjänster ligger nära till, och öarnas unika natur och havslandskapet är andlöst vackra. Tikkalas arbetsplats och barnens skolor finns inom gångavstånd, och klasstorlekarna är små: till exempel minns Tikkala att det fanns 12 elever på dotterns första klass.

Trots att alla nödvändiga tjänster finns på Åland, åker många ålänningar till fastlandet såväl på finska som svenska sidan på sin fritid. Särskilt Stockholm är en populär besöksplats, eftersom resan tar cirka två timmar med färjan. Från Åland åker man mycket till Sverige över en dag på uppköp eller på längre veckoslutsresor.

- Många ålänningar ser sina hemtrakter skämtsamt som Stockholms yttersta stadsdel. Det är lätt att komma och gå, eftersom avstånden är mycket korta. Många som är bosatta på fastlandet tänker inte nödvändigtvis på det, avslöjar Tikkala.

Unik arbetsmiljö

Utöver Terveystalo-Medimar är också hela Åland en unik arbetsplats. Området är omgivet av havet, och den avskildhet som det innebär betyder att det på Åland även finns sådan specialkompetens, som annars inte skulle finnas på en ort med 30 000 invånare. Kunder som är i behov av vård kan bo upp till tre timmar bort med båt eller färja, vilket gör att många tjänster även ges på distans. Sjukhusets helikopter är däremot en bekant syn i nödsituationer på ön.

Terveystalo-Medimars proffs har tätt samarbete med proffsen på Ålands centralsjukhus. Nya läkare önskas varmt välkomna, och i den lilla, täta gemenskapen har det enligt Tikkala varit lätt att bli bekant med kollegerna. Man utför mycket personligt samarbete, vilket underlättar konsulteringen avsevärt.

Samtalen med såväl kollegerna som patienterna hålls i huvudsak på svenska. Enligt Tikkala behöver man emellertid inte vara orolig över sina egna språkkunskaper:

- Vi har fått en del finskspråkiga kolleger från Finland som snart har kunnat arbeta smidigt på svenska! Om man är intresserad av att arbeta på Åland, rekommenderar jag starkt att man provar på, uppmuntrar Tikkala sina kolleger.

 

Foton i artikeln: Jessica Tikkala

Är du intresserad av arbetet i Terveystalo-Medimar? Läs mer eller lämna dina kontaktuppgifter!

Läkare-i-Åland.jpg

Är du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter!

Jag godkänner användningen och förvaringen av mina uppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för rekrytering och HR.*
Puisia, punaisia, perinteisiä kalastajamökkejä Ahvenanmaan saaristossa Artikkeli

Läkare, Specialist i allmänmedicin eller Specialist i företagshälsovård samt Gynekolog till Mariehamn

Kom och arbeta för ett friskare liv! Vi erbjuder nu mångsidiga arbetsmöjligheter för professionella inom olika branscher vid Terveystalo-Medimars läkarenhet på havsnära Åland. Vi i Terveystalo-Medimar uppskattar din kompetens och vi arbetar för att ditt arbete ska fungera så smidigt som möjligt. Vi vill att du får fokusera på det du är bra på.

Artikkeli

Unik arbetsplats mitt i havet – läkare Jessica Tikkala njuter av sitt arbete på Terveystalo-Medimars läkarcentral på Åland

Terveystalo-Medimars läkarcentral ligger intill Mariehamn, bara ett stenkast från havsstranden. Där arbetar Jessica Tikkala som härstammar från Helsingfors och som trivs på sin unika arbetsplats på Finlands sydvästligaste läkarcentral.

Tehokas vai inhimillisesti tehokas organisaatio? Toimivuuteen vaaditaan kumpaakin puolta. Artikkeli

En effektiv eller en mänskligt effektiv organisation? Båda sidor krävs för en fungerande organisation

En organisation fungerar effektivt när den beaktar både operativ och mänsklig effektivitet i sin verksamhet. Mänsklig effektivitet tar hänsyn till människors psykologiska behov – och därför är det klokt att införa dess läror senast i detta skede.

Etätyön menestyksekäs johtaminen edellyttää luottamusta. Artikkeli

Framgångsrik ledning av distansarbete kräver förtroende

Distansarbete har blivit allt mer bekant under det senaste året och förväntas vara en permanent del av arbetet även efter undantagstillståndet. För chefsarbetet innebär ledning av distansarbete utmaningar: hur kan man ta hand om personalens välbefinnande och arbetsförmåga på distans och hurudana strukturer krävs för effektivt distansarbete eller hybridarbete?

Tunnetko roolisi johtajana? Artikkeli

Känner du till din roll som chef?

Allteftersom den överordnades eller chefens självförståelse av olika ledarskapsmetoder ökar, blir ledarskapet enklare även i krävande situationer. Mänskligt effektivt chefsarbete kombinerar både operativ effektivitet och mänsklighet. Var uppmärksam på konkurrerande ledarskapsroller: lutar du åt personledning, förändringsledning, resultatledning eller intern processledning?

Työtiimi voi hyvin, jos johtaja on omaksunut palvelevan johtajan kolme kultaista sääntöä. Artikkeli

Är du drivkraften i ditt team?

Enligt Antti Aro, den ledande företagspsykologen på Terveystalo, är den bästa garantin för hela teamets välbefinnande och framgång en chef som kan tre saker.